Gebiedstransformaties

Bij gebiedstransformaties proberen we de bestaande gebouwde omgeving aan te passen aan huidige en toekomstige behoeften. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Op het pad van transformatie bevinden zich nogal wat organisatorische, financiële en juridische barrières. Tijdens een gebiedstransformatie is het bovendien noodzakelijk om te anticiperen op de economische cyclus en het politieke getij. Wat kunnen we hierover leren van grote transformatieprocessen uit het verleden? En hoe gaan we om met de druk om woningen te bouwen op plekken waar gewerkt wordt en de industrie floreert? In dit dossier vindt u antwoorden uit onderzoek, in opinies en door middel van projectbesprekingen.

Dossier Gebiedstransformaties door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

22 september 2022


Onderzoek

De Leerstoel Gebiedsontwikkeling doet veel onderzoek naar gebiedstransformaties, zowel in Nederland als internationaal. De afgelopen jaren is de leerstoel daarom als kennispartner verbonden aan het nationaal programma Stedelijke Transformaties. In 2019 verscheen het essay ‘Leren van stedelijke transformaties’, met zeven sturingsdilemma’s en hoe je er bij deze complexe, publiek-private projecten mee om kunt gaan.  

Dilemma 1 - De start: vergaande overheidsbemoeienis of laissez faire?
Dilemma 2 - Sturing door enkele spelers of door een dynamisch, open netwerk?
Dilemma 3 - Een beperkte rolopvatting of opgaven verbinden? 
Dilemma 4 - Publieke ruimte én privaat rendement?
Dilemma 5 - Zachte instrumenten én harde resultaten?
Dilemma 6 - Organisatie dichtbij de politiek of op afstand?
Dilemma 7 - Wie leidt: bepaalde personen of institutionele context?

Download het volledige essay op de website van het programma Stedelijke Transformatie.

Minicollege

Wat is dat eigenlijk, binnenstedelijk transformeren? Daarover maakte Friso de Zeeuw, emeritus praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling van de TU Delft, in 2018 een speciaal minicollege. In het eerste deel (van drie) informeert hij over de aanpak, kansen, risico’s en het procesmanagement rond gebiedstransformaties, inclusief de cruciale rol die de gebiedsregisseur daarin kan spelen.

De aanpak en de instrumenten

Castlefield Viaduct, Manchester. door Nicola Pulham (bron: Shutterstock)

Brownfieldontwikkeling in Manchester: van verlaten spoorbrug naar een groene verbinding

Over het Castlefield Viaduct in Manchester had ruim 50 jaar geen trein meer gereden. Nu is het een groene wandelverbinding die de natuur terugbrengt in de stad en een vergeten stadsdeel nieuw leven inblaast.

Casus

31 augustus 2022

Olieraffinaderijen door weerasak saeku (bron: shutterstock.com)

Erfenis olie-industrie bemoeilijkt transformatie industrieterreinen

De olie-industrie is op haar retour, maar de vervuiling en restrictieve regelgeving die achterblijven, beperken de mogelijkheden voor hergebruik van haar terreinen. Dat constateert jurist Stephan Hauser in zijn promotieonderzoek.

Onderzoek

8 februari 2022

Gouden kabouter door Michel Mölder (bron: Transformcity)

Complexe gebiedstransformatie? Volg dan dit zeven-lagenmodel

Saskia Beer, directeur van Transformcity, ontwikkelde een model voor complexe binnenstelijke gebiedsontwikkeling. Zij legt in tekst en video uit wat er schort aan enkel bottom-up en top-down ontwikkelen - en hoe het beter kan.

Uitgelicht
Persoonlijk

6 december 2021

Aanbouw nieuwe wijk door Fokke Baarssen (bron: Shutterstock)

Transformatie of nieuwbouw? VORM maakt de keuze inzichtelijk

Transformeren of toch liever nieuw bouwen? VORM ontwikkelde het Transformatiedashboard, een tool die inzichtelijk maakt of en in welke mate het transformeren van gebouwen duurzamer is dan slopen en nieuw bouwen.

Nieuws

18 augustus 2021

Csepel Works in Boedapest door Attila JANDI (bron: Shutterstock)

Creativiteit moet Oost-Europese brownfields er bovenop krijgen

Het einde van het communisme was van grote negatieve invloed op de gebiedsontwikkeling in Oost-Europa. Wetenschappers pleiten daarom voor een nieuwe vorm van stedelijke herontwikkeling, waarbij creativiteit centraal staat.

Onderzoek

8 november 2021

Overzicht vanaf de haven - Scheldekwartier Vlissingen door Zuidwest10 (bron: Gemeente Vlissingen)

Scheldekwartier in Vlissingen: van werf naar binnenstad

Met de transformatie van een eeuwenoude scheepswerf breidt Vlissingen het centrum uit. In het Scheldekwartier ontstaat een nieuwe stadswijk met ruimte voor erfgoed, woningen, voorzieningen en toerisme.

Casus

27 oktober 2021

Merwevierhaven

Gebiedstransformaties vereisen meervoudige en lerende aanpak

Gebiedstransformaties zijn dan wel gewenst, ze blijken in de praktijk duur en ingewikkeld. En in deze tijd moeten ze het zonder ruime subsidies stellen. Onderzoekers van TU Delft sectie Urban Development Management onderzochten voor de Agenda Stad v…

Onderzoek

1 september 2017

Bristol Harbourside

Stedelijke transformaties haalbaar maken: lessen uit de internationale praktijk

Hoe kan er door het aangaan van allianties gestuurd worden om stedelijke transformaties haalbaar te maken? Deze vraag legde het Ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie in 2016 voor aan…

Verslag

1 maart 2018

Eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’ Friso de Zeeuw & Sarah Ros

Anticiperen op de Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Hoe kun je daarop anticiperen bij lopende gebiedstransformaties? Emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw (TU Delft) en Sarah Ros (Ros Bestuursadvies) schetsen de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de praktijk…

Verslag

1 maart 2018

amsterdam zuid straat

Eerste tussenstand stedelijke kavelruil: proces blijkt cruciaal

Het afgelopen jaar bezocht een groep experts tien pilotprojecten voor stedelijke kavelruil. Twee leden, Paul van Dijk (partner Akro Consult) en de Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer, geven een preview van de belangrijkste observaties. Hun c…

Persoonlijk

28 maart 2018

utrecht flickr

Nieuwe kansen voor financiering van stedelijke gebiedstransformaties

Stedelijke gebiedstransformaties gaan gepaard met lange doorlooptijden, versnipperd eigendom en hoge investeringskosten. Hoe kunnen we risicodragende voorinvesteringen verdelen en de terugverdientijd verkorten? Welke verbeteringen zijn mogelijk aan…

Verslag

29 maart 2018

Woningbouw door MichaelGaida (bron: Pixabay)

Gebiedstransformaties: financieringsvormen en financiële haalbaarheid

Welke financiële zaken spelen een rol bij gebiedstransformaties? Welke vormen van financiering zijn er? En hoe maak je dit soort transformatieprojecten financieel haalbaar? Daarover vertelt TU Delft-onderzoeker Erwin Heurkens.

Onderzoek

16 juni 2020

bouw hijskraan No attribution required

Hou bij investeringen in transformaties rekening met alle opbrengsten

TU Delft-onderzoekers Wouter Jan Verheul en Erwin Heurkens kijken naar welke afwegingen mogelijk zijn vanuit meervoudige waardencreatie. Want hoe zorg je dat álle opbrengsten worden meegenomen in de investeringsafwegingen?

Onderzoek

22 juli 2020

Hong Kong Skyline door Florian Wehde (bron: Unsplash)

Doe de Tienkamp: duurzame gebiedsontwikkeling met een afgewogen programma

Duurzame gebiedsontwikkeling met een programma dat oog heeft voor People, Planet én Profit is geen vanzelfsprekendheid. Agnes Franzen en Tom Daamen reiken instrumenten en denkrichtingen aan om de balans te houden.

Analyse

17 februari 2021

Moderne woningen langs het kanaal in Alkmaar door L.ON (bron: Shutterstock)

Verzilveringskansen voor en door stedelijke transformatie

Binnenstedelijke transformatie levert niet alleen meer woningen op, het kan zelfs fungeren als vliegwiel voor de hele stad. Het jaarcongres van het programma Stedelijke Transformaties ging over het verzilveren van die kansen.

Verslag

24 maart 2021

kanaalzone utrecht flickr

Aan de bak voor binnenstedelijke gebiedstransformaties

Wij spraken Hoogleraar Gebiedsontwikkeling van TU Delft, Friso de Zeeuw over binnenstedelijke gebiedstransformatie in Nederland. Hoe staan wij er voor?

16 maart 2018

Delft Schieoevers

Drie Nederlandse praktijklessen voor de transformatie van de Delftse Schieoevers

De gebiedstransformatie van het bedrijventerrein aan de Schie in Delft roept spanningen op: enerzijds tussen wonen en werken, anderzijds tussen bedrijven en overheid. Tom Daamen en Wouter Jan Verheul van de TU Delft formuleren daarom lessen uit eerd…

Nieuws

2 mei 2018

Het combineren van wonen en werken

Hamerstraat door Gemeente Amsterdam (bron: Gemeente Amsterdam)

Opgave: hoe het Amsterdamse Hamerkwartier na transformatie betaalbaar kan blijven

De transformatie van het Amsterdamse Hamerkwartier aan de zonnige kant van het IJ staat op het punt te beginnen. In de overgekookte woningmarkt zijn er echter grote zorgen over het toekomstige inclusieve karakter van de wijk.

Casus

12 april 2022

making_space_tpy door TPY (bron: Platform Stad)

"Zet de komende tien jaar een stop op de transformatie van werkgebieden"

Lector Cees-Jan Pen pleit voor een stop op de transformatie van werkgebieden in de stad als tegenwicht tegen de voortdurende druk van de woningbouw en om voldoende ruimte te behouden om de circulaire ambities in de stad te realiseren.

Opinie

11 maart 2022

Luchtfoto Overhoeks avond door Amvest (bron: aanhetij.com)

Overhoeks: een luxe stadswijk voor elke portemonnee

Journalist Simon Kooistra ziet op het voormalige Shell-terrein in Amsterdam-Noord een luxe stadswijk aan het IJ verrijzen. Toch bestaat dertig procent van de woningen in Overhoeks uit sociale woningbouw.

Uitgelicht
Casus

11 januari 2022

Leegstaande kantoorruimte door Lu Wenjuan (bron: Shutterstock)

Ruimte voor werk: wie vult de gaten?

Het lukt volgens onderzoeker Gert-Joost Peek nog onvoldoende om van de Binckhorst in Den Haag een gemengde woon-werkwijk te maken. Het gaat volgens hem mis bij het creëren van (betaalbare) werkruimte en hij legt uit hoe dat zit.

Opinie

17 februari 2022

MerweVierHavengebied door Inge Janse (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Havengebied inclusief transformeren? Denk dan aan tijd, ruimte en toegang

Hoe transformeer je een havengebied op een sociaal-inclusieve manier? David ter Avest, onderzoeker aan de Hogeschool Rotterdam naar het Merwe-Vierhavengebied, geeft drie geheugensteuntjes: neem de tijd, creëer ruimte en behoud de toegang.

Onderzoek

28 oktober 2021

Glasfabriek Schiedam door Paul Martens (bron: Dudok Real Estate)

De Schiedamse glasfabriek transformeert naar nieuwe stadswijk

De komende jaren staan Blauwhoed en Dudok Real Estate voor een bijzondere uitdaging: de transformatie van het voormalige fabrieksterrein van De Glasfabriek in Schiedam tot een hoogstedelijk woon- en werkgebied.

Casus

21 september 2021

Binckhorst 2018

Zuid-Holland: pak vraagstuk wonen en werken in samenhang aan

NIEUWS De provincie Zuid-Holland wil meer in samenhang kijken naar vraagstukken die spelen rondom woningbouw en bedrijventerreinen. Aanleiding is de druk op de woningmarkt en daarmee de roep om transformatie van bedrijventerreinen.

Nieuws

8 januari 2019

INDUSTRIE EN WONEN_"’Brouwerij De Drie Hoefijzers’ Breda" (CC BY 2.0) by FaceMePLS

Nee, wonen en werken mengen is níet per definitie moeilijk

VERSLAG De potentie van functiemenging is groter dan we inschatten, concludeert Esther Geuting van de Stec Groep tijdens een themasessie van het programma Stedelijke Transformatie. Wat daarbij helpt is de ‘mengbaarheidsindicator’.

Verslag

12 september 2019

corporatiewoning | wikimedia commons

De nieuwe rol van woningcorporaties bij stedelijke transformaties

ANALYSE Door de Woningwet is de rol van woningcorporaties bij gebiedsontwikkeling ingeperkt, maar er blijven nog vele mogelijkheden over. Tijdens een themasessie van het programma Stedelijke Transformatie passeren diverse opties de revue.

Analyse

30 september 2019

Architectuur van Arbeid: Debat #4_Arjan Smits, Vereniging Deltametropool

5 strategieën om te wonen én werken in de stad

VERSLAG Woningbouw gaat vaak ten koste van bedrijfsterreinen. Maar nieuwe bewoners willen ook ergens werken. Blijft daarvoor nog voldoende ruimte over, en welke kwaliteit moet die hebben? Experts geven 5 strategieën.

Verslag

3 oktober 2019

entreprise POTAIN (AVERMES,FR03)" (CC BY 2.0) by jean-louis zimmermann

Verdicht en vermeng om bedrijfsruimten in de stad te houden

Er liggen volop kansen in de stad om op bedrijventerreinen wonen en werken te mengen en te verdichten. Bureau Stedelijke Planning analyseert succesverhalen uit Londen en San Francisco en adviseert de Nederlandse praktijk.

Onderzoek

21 november 2019

Bron: Bureau Stedelijke Planning

Woningbouw op bedrijventerreinen vooral in studentensteden

Er komen steeds meer woningen op binnenstedelijke bedrijventerreinen: bijna 25 duizend sinds 2015, en dan vooral studentenwoningen, blijkt uit onderzoek van Bureau Stedelijke Planning. Amsterdam voert de lijst aan.

Onderzoek

13 december 2019

Haven Kranen - Pixabay

Stad en haven in conflict: een Dutch Disease in wording?

Steden, bouw niet zomaar je oude industriegebieden om naar woonwijken, want daarmee schiet je jezelf op de lange termijn in de voet. Onderzoeker Karel Van den Berghe trekt hiervoor geschiedenislessen uit de Dutch Disease en het mainport-beleid.

Uitgelicht
Onderzoek

13 mei 2020

Fietsers kruispunt fietsen - Wikimedia Commons / Mark Ahsmann / CC BY-SA 3.0

CPB en PBL: bundel wonen en werken en investeer in fiets

Bundel woon- en werklocaties en investeer in de fiets. Dat zijn volgens CPB en PBL twee kansrijke strategieën om tussen nu en 2030 steden beter bereikbaar te maken. Wel kent elke keuze zijn keerzijde.

Onderzoek

2 juli 2020

stad bovenaf, functiemenging door John-Mark Smith (bron: Unsplash)

"Gebruik je gezonde verstand bij een gemengd woon-werkmilieu"

Functiescheiding is niet meer vanzelfsprekend, want veel stedelijke transformaties willen een gemengd woon-werkmilieu. Om dat in goede banen te leiden, vertelt rijksadviseur Daan Zandbelt over zijn Guiding Principles.

Verslag

15 juli 2020

Pendrecht | Thea van den Heuvel , Wikimedia Commons

Waarom er juist in crisistijden kansen liggen in achterstandswijken

Succesverhalen van Katendrecht en Pendrecht in Rotterdam-Zuid laten zien dat het loont om anti-cyclisch in gebiedstransformaties te investeren. Maar hoe doe je dat?

Onderzoek

5 augustus 2020

Transformatie ->  Pandomo Makelaars Groningen

Vitale centra dankzij transformatie van winkels naar woningen

Nu de vraag naar winkelpanden afneemt, wijzen onderzoekers van Stec Groep erop haast te maken met de transformatie van winkels omdat de behoefte aan woonruimte groot is.

Onderzoek

28 september 2020

Go column cover 2

Reuring, Rust en Ruis

GO-COLUMN - Meng met mate. Een Raamwerkplan biedt uitkomst, stelt columnist Daan Zandbelt. Hij onderscheidt drie zones: Reuring, Rust en Ruis.

Opinie

3 april 2019

BuitenHuis Almere - Bianca Jansen

Placetesting is dé weg naar succesvolle transformatie

Rinske Brand pleit voor de methode van placetesting om snel uit te vinden wat nieuw leven kan brengen in gebieden of plekken. Zij geeft vijf argumenten aan de hand van succesvolle praktijkvoorbeelden.

Uitgelicht
Analyse

16 december 2020

Shopping mall - winkelcentrum door Michal Jarmoluk (bron: pixabay.com)

Cees-Jan Pen: "Meer gemeenten gaan overtollig winkelvastgoed opkopen"

Lector Cees-Jan Pen verwacht dat meer gemeenten in navolging van het Brabantse Oosterhout overtollig winkelvastgoed gaan opkopen. Vooral in plaatsen waar hoge woningnood gepaard gaat met oplopende winkelleegstand.

Persoonlijk

19 januari 2021

Go zomertour header

Piushaven Tilburg: transformatie van industriehaven naar boulevard van de stad

In de GO Zomertour vertellen experts en liefhebbers over hun favoriete gebiedsontwikkeling. In deel 7 bezoeken we de Piushaven in Tilburg die met respect voor de historie, maar met de blik op de toekomst is getransformeerd.

Uitgelicht
Casus

17 augustus 2020

Procesregie en het verbinden van partijen en disciplines

De Rotterdam door Chantal de Bruijne (bron: shutterstock.com)

Stedelijke gebiedstransformatie: durf over grenzen sectoren heen te kijken

Binnenstedelijke transformatie heeft alleen kans van slagen wanneer de traditionele grenzen tussen sectoren worden opgeheven. De samenwerking tussen partijen zorgt voor uitvoeringskracht en biedt zo kansen diverse opgaven te verbinden.

Verslag

22 juni 2022

Hamerstraat door Gemeente Amsterdam (bron: Gemeente Amsterdam)

Opgave: hoe het Amsterdamse Hamerkwartier na transformatie betaalbaar kan blijven

De transformatie van het Amsterdamse Hamerkwartier aan de zonnige kant van het IJ staat op het punt te beginnen. In de overgekookte woningmarkt zijn er echter grote zorgen over het toekomstige inclusieve karakter van de wijk.

Casus

12 april 2022

Render PrincenParc, Leusden door Heilijgers, MIX architectuur, MAAK Landschapsontwerpers (bron: kanbouwen.nl)

PrincenParc Leusden: van stenig kantoorgebied naar groene woonwijk

Een lelijk kantoorgebied met daarnaast een achterstallig park: dat is de Princenhof in Leusden. Geen ideaal vertrekpunt dus. Toch weten ontwikkelaars (en landschap)architecten hier een groene, natuurinclusieve woonwijk van te maken.

Casus

14 februari 2022

Rinske Brand door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Bestrijd leegstand met stadmakers

Rotterdam kondigt aan de leegstand in de stad aan te willen pakken met een leegstandsfonds. Columnist Rinske Brand prijst het feit dat er actie wordt ondernomen, maar vindt ook dat lokale initiatieven aanspraak zouden mogen maken op dit fonds.

Opinie

8 november 2021

Het Platform door Ossip van Duivenbode (bron: VenhoevenCS)

Bouwen in een bord spaghetti: Het Platform bij Utrecht Centraal

Gebiedsontwikkeling in het Utrechtse Stationsgebied is friemelen in een groot bord spaghetti. Gemeente, ontwikkelaar en architect vertellen over hoe het ze tóch gelukt is om mixed-use-gebouw Het Platform te realiseren.

Uitgelicht
Casus

17 november 2021

slim reeks 8 feb

Gebiedstransformatie vraagt om verbinden van publieke doelen met private belangen

Om aan de huidige sociale, economische en duurzaamheidsdoelen te voldoen, ligt er een grote opgave in de transformatie van de bestaande stad. De praktijk van stedelijke gebiedstransformaties is complex en kostbaar. Bij stedelijke gebiedstransformati…

Verslag

15 februari 2018

Laak Den Haag Vincent van Zeijst | wikimedia commons

Verdichten van Leiden tot Dordt

PROJECT Tot 2040 zijn tussen Leiden en Dordt 240.000 extra woningen gepland, waarvan 80 procent binnenstedelijk en 170.000 langs het spoor. Mariëlle Overboom, strategisch adviseur RO bij de gemeente Dordrecht, vertelt over deze monsteropgave.

Casus

18 april 2019

Cruquius Amsterdam

5 modellen voor gebiedsontwikkeling bij versnipperd grondeigendom

ANALYSE Bij transformatieprojecten van bestaande gebieden zijn er vaak meerdere grondeigenaren met verschillende belangen. Via 5 modellen vertellen consultants van APPM hoe eigenaren tóch kunnen samenwerken aan gebiedsontwikkeling.

Analyse

28 november 2018

Cruquiuseiland_Alf van Beem via wikimedia commons

Spelregelkaarten bij stedelijke transformatie: hoe maak je het gebied de winnaar?

Een stedelijk gebied met versnipperd grondeigendom transformeren? Dan kan een spelregelkaart uitkomst bieden. Gemeenten en experts leggen uit hoe je via dit instrument afspraken voor stedelijke transformatie maakt.

Analyse

15 november 2019

sparen -> Photo by Damir Spanic on Unsplash

Dit zijn de spelers en financieringsrollen bij gebiedstransformatie

Meerdere spelers zijn betrokken bij de financiering van gebiedstransformaties. TU Delft-onderzoekers Erwin Heurkens en Tom Daamen bespreken hun kenmerken, (on)mogelijkheden en veranderingen in de financieringsrollen.

Onderzoek

23 juni 2020

Den Bosch - Paleiskwartier - Armada door Cro-Cop2 (bron: Wikimedia)

Het Paleiskwartier ’s-Hertogenbosch in vogelvlucht

In ’s-Hertogenbosch is een vervallen bedrijventerrein naast het station getransformeerd tot een nieuw stuk binnenstad. Het resultaat is een gebied waarbij wonen, werken en voorzieningen een integraal geheel vormen.

Casus

1 oktober 2019

Strijp-S, Eindhoven (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Strijp-S Eindhoven in vogelvlucht

Het gebied Strijp-S in Eindhoven is in 15 jaar getransformeerd van een afgesloten industriegebied (‘verboden stad’) tot een hippe gemengde stadswijk. De gebiedstransformatie is exemplarisch voor de veranderende tijdgeest.

Casus

8 oktober 2019

"Delft, Spoorzone (20170718)" (CC BY-NC 2.0) by Wattman (trams, treinen, etc)

Spoorzone Delft in vogelvlucht

De Spoorzone in Delft draait om het creëren van verbinding: tussen twee stadsdelen en het versterken van de spoorverbinding. Ook komt hier de gevarieerde mixed-use wijk Nieuw Delft.

Casus

15 oktober 2019

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

De Binckhorst Den Haag in vogelvlucht

De gebiedstransformatie van de Binckhorst, een bedrijventerrein nabij het centrum van Den Haag, kende uiteenlopende ontwikkelstrategieën. Ze vormt een goed voorbeeld van de omslag van integrale naar organische gebiedsontwikkeling.

Casus

22 oktober 2019

isabelle de vries

Isabelle Vries over Merwe-Vierhavens: “Belangen gemeente en Havenbedrijf op één lijn brengen”

Hoe ga je om met tegenstrijdige belangen bij de transformatie van het Merwe-Vierhavens gebied? Programmamanager Isabelle Vries over haar opdracht de gemeente Rotterdam en het verzelfstandigde Havenbedrijf op één lijn te brengen.

Uitgelicht
Persoonlijk

30 januari 2020

streetview van Planetenbaan

Publiek-private samenwerking redt transformatie in Maarssenbroek

Tussentijdse aanpassingen in het plan voor de transformatie van het gebied Planetenbaan-Het Kwadrant in Maarssenbroek zorgden voor problemen bij ontwikkelaars. Een publiek-private samenwerking biedt uitkomst.

Casus

19 augustus 2020

Impressie Merwede Utrecht door BURA urbanism en OKRA (bron: BURA urbanism)

Ambitie vs participatie: Utrecht Merwede zoekt naar balans

De plannen voor de Utrechtse wijk Merwede zien er prachtig uit, maar ondanks het intensieve participatieproces zijn omwonenden minder enthousiast. Hoe kan dat?

Uitgelicht
Casus

26 januari 2021

Evaluatie: 10 jaar samen stad maken in de Binckhorst

IM-BINCK bijeenkomst door Heeman Photography (bron: Platform Stad)

10 jaar samen stadmaken op de Binckhorst #1 – de initiatiefnemers

Hét platform van de Haagse Binckhorst. Dat is hoe I’M BINCK zich profileert. Initiatiefnemer Sabrina Lindemann en voorzitter Gert-Joost Peek gaan in op de vraag hoe dit al 10 jaar bijdraagt aan de transformatie van industrieterrein naar stadswijk.

Persoonlijk

8 juli 2021

Binck Eiland luchtfoto door AVEQ en Arienne Brokking, Local (bron: AVEQ en Arienne Brokking, Local)

10 jaar samen stadmaken op de Binckhorst #2 – de ontwikkelaars

Projectontwikkelaars Phlip Boswinkel (Local) en Wicher Mol (BPD) bespreken in het tweede deel van de serie over de Haagse Binckhorst de ontwikkeling van het gebied. Konden ze profiteren van de nieuwe ‘uitnodigingsplanologie’?

Analyse

16 juli 2021

Binckhorst #3 door John Grin: Naomi Heijdinga (bron: Platformstad)

10 jaar samen stadmaken op de Binckhorst #3 – de wetenschappers

De hoogleraren Ellen van Bueren en John Grin zien de Binckhorst als ‘grensverleggende praktijk’. Ze reflecteren in het derde interview in de serie op het gebiedsontwikkelingsproces van de Binckhorst.

Persoonlijk

27 juli 2021

Binckhorst door Heeman Photography (bron: Heeman Photography)

10 jaar samen stadmaken op de Binckhorst #4 – de gemeente

Programmadirecteur Hettie Verheijen en stadsadviseur buitenruimte Albert Koolma van de gemeente Den Haag reflecteren op het gebiedsontwikkelingsproces zonder eindbeeld in de Haagse Binckhorst. Het vierde interview in de serie.

Persoonlijk

25 augustus 2021

Bedrijvigheid Binckhorst door Heeman fotography (bron: platformstad.nl)

10 jaar samen stadmaken op de Binckhorst #5 – de ontwerpers

Landschapsarchitect Wim Voogt en stedenbouwkundige Han Dijk stonden aan de basis van veel ruimtelijke ontwikkelingen in de Binckhorst. In het laatste deel in de serie geven zij hun kritische visie op deze organische gebiedsontwikkeling.

Persoonlijk

17 september 2021


Cover: ‘Dossier Gebiedstransformaties’ door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)