platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Thema Gebiedstransformaties (wonen én werken)

Dossier Gebiedstransformaties

Bij gebiedstransformaties proberen we de bestaande gebouwde omgeving aan te passen aan huidige en toekomstige behoeften. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Op het pad van transformatie bevinden zich nogal wat organisatorische, financiële en juridische barrières. Tijdens een gebiedstransformatie is het bovendien noodzakelijk om te anticiperen op de economische cyclus en het politieke getij. Wat kunnen we hierover leren van grote transformatieprocessen uit het verleden? En hoe gaan we om met de druk om woningen te bouwen op plekken waar gewerkt wordt en de industrie floreert? In dit dossier vindt u antwoorden uit onderzoek, in opinies en door middel van projectbesprekingen.

Onderzoek

De Leerstoel Gebiedsontwikkeling doet veel onderzoek naar gebiedstransformaties, zowel in Nederland als internationaal. De afgelopen jaren is de leerstoel daarom als kennispartner verbonden aan het nationaal programma Stedelijke Transformaties. In 2019 verscheen het essay ‘Leren van stedelijke transformaties’, met zeven sturingsdilemma’s en hoe je er bij deze complexe, publiek-private projecten mee om kunt gaan.  

Dilemma 1 - De start: vergaande overheidsbemoeienis of laissez faire?
Dilemma 2 - Sturing door enkele spelers of door een dynamisch, open netwerk?
Dilemma 3 - Een beperkte rolopvatting of opgaven verbinden? 
Dilemma 4 - Publieke ruimte én privaat rendement?
Dilemma 5 - Zachte instrumenten én harde resultaten?
Dilemma 6 - Organisatie dichtbij de politiek of op afstand? 
Dilemma 7 - Wie leidt: bepaalde personen of institutionele context?

Download het volledige essay op de website van het programma Stedelijke Transformatie.

Minicollege

Wat is dat eigenlijk, binnenstedelijk transformeren? Daarover maakte Friso de Zeeuw, emeritus praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling van de TU Delft, in 2018 een speciaal minicollege. In het eerste deel (van drie) informeert hij over de aanpak, kansen, risico’s en het procesmanagement rond gebiedstransformaties, inclusief de cruciale rol die de gebiedsregisseur daarin kan spelen.

Het combineren van wonen en werken

11 januari 2022

Overhoeks: een luxe stadswijk voor elke portemonnee

Uitgelicht

17 februari 2022

Ruimte voor werk: wie vult de gaten?

3 april 2019

Reuring, Rust en Ruis

16 december 2020

Placetesting is dé weg naar succesvolle transformatie

Uitgelicht

Contactpersoon

tom daamen2
Tom Daamen

Directeur SKG, Associate Professor Urban Development Management TU Delft

Bekijk alle artikelen