Onderzoek

Bijeenkomst de Kracht van Groen Dichterbij, participatie door Sebastiaan ter Burg (Flickr)

Investeren in omgevingsparticipatie betaalt zich ook financieel uit

Is participatie een dure vertraging of verbetering van je ontwikkeling? Dat laatste, blijkt uit onderzoek van Robin Meijer. De kosten voor participatie liggen een tienvoud lager dan de financiële gevolgen als je het niet doet.

Uitgelicht
Onderzoek

22 februari 2022

Den Haag door NAPA (Shutterstock)

PBL: voor brede welvaart hoef je niet alles zelf in huis te hebben

De randgemeenten van de grote steden kennen de grootste brede welvaart van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het PBL. Gemeenten in landelijke gebieden bungelen onderaan de lijst, maar samenwerking in de regio is de sleutel tot succes.

Onderzoek

16 februari 2022

Fietsers in Amsterdam door Peter B. (Flickr)

Fietsgebruik bevorderen in steden? Begin dan bij de fietser

Fietsgebruik stimuleren? Investeer dan niet alleen in meer fietsinfrastructuur, maar ook in kwaliteiten van fietsers en versterking van bestaande fietspraktijken, stellen Windesheim-onderzoekers Friso de Vor en Marcus Popkema.

Onderzoek

16 februari 2022

Uitbreiding IJburg door Aerovista Luchtfotografie (Shutterstock)

“Het idee dat complexe gebiedsontwikkelingen geld opleveren, is een verkeerd idee”

Nieuw historisch onderzoek naar grondexploitaties laat zien dat complexe gebiedsontwikkelingen nauwelijks te realiseren zijn zonder steun van gemeenten en het Rijk.

Onderzoek

9 februari 2022

Olieraffinaderijen door weerasak saeku (shutterstock.com)

Erfenis olie-industrie bemoeilijkt transformatie industrieterreinen

De olie-industrie is op haar retour, maar de vervuiling en restrictieve regelgeving die achterblijven, beperken de mogelijkheden voor hergebruik van haar terreinen. Dat constateert jurist Stephan Hauser in zijn promotieonderzoek.

Onderzoek

8 februari 2022

Cover Data & gebiedsontwikkeling door Chris Liverani (Unsplash)

Plinten maken de stad - en data maakt goede plinten

Hoe zorg je ervoor dat de plinten gevuld worden met de juiste winkels, zodat zowel de verhuurder als de omwonenden blij worden? Via data, vertellen Walter Bokern en Tijn Croon van Springco - maar dan wel met de gebruiker centraal.

Uitgelicht
Onderzoek

28 januari 2022

Erasmusbrug, Rotterdam door Eric Gevaert (shutterstock.com)

Waarom we ook de zachte waarde van infrastructuur serieus moeten nemen

Er wordt volgens Arjen Kamphuis te vaak gemakkelijk gesteld dat grote infrastructurele iconen sociale en culturele waarde hebben. In zijn prijswinnende onderzoek voor de Master City Developer legt hij uit waarom dit meetbaar moet worden gemaakt.

Onderzoek

28 januari 2022

Winkelcentrum Hoog Catharijne door Frans Berkelaar (Flickr)

Omgeving profiteert van herontwikkeling winkelcentra- maar wie moet dat betalen?

Nederland staat vol met verouderde winkelcentra en de consument kiest steeds vaker voor online winkelen. Is het herontwikkelen van deze gebieden nog wel van toegevoegde waarde voor de omgeving? Ja, zeggen Groningse wetenschappers.

Onderzoek

24 januari 2022

Luchtfoto Noorderhaven, Zutphen door Maarten Zeehandelaar (shutterstock.com)

PBL: Natuur en erfgoed onder druk door woningbouwplanning

Bij ruimtelijke plannen wordt onvoldoende rekening gehouden met de kwetsbaarheid van water, bodem en cultuurhistorie. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving op basis van een verkenning van mogelijke locaties voor wonen en werken.

Onderzoek

18 januari 2022

Participatie Post-It door kan_chana (shutterstock.com)

De kosten, baten en praktijk van privaat-georganiseerde omgevingsparticipatie

Makkelijk te kwantificeren is het niet, de kosten en baten van omgevingsparticipatie door ontwikkelaars. Onderzoek van Erwin Heurkens en Wouter Jan Verheul (TU Delft) laat niettemin wél zien dat de potentie groot is.

Onderzoek

18 januari 2022

Koeien op de Floating Farm in Rotterdam door Guido Pijper (rotterdammakeithappen.nl)

Een natuurlijker Nederland in 2120, maar hoe dan?

Het pleidooi in 2020 van Wageningen University & Research voor een Nederland dat over honderd jaar groen, circulair en natuurlijk is, kreeg naast veel bijval ook veel vragen over de haalbaarheid. Een nieuw rapport geeft daar nu antwoord op.

Onderzoek

14 januari 2022

Van Petroleumhaven tot woon-en werkgebied. door Roel Wijnants (Flickr)

Complexe opgave? Kies dan voor een procesaanpak

Ja, een projectaanpak gaat sneller. Maar complexe gebiedsontwikkelingen vragen juist om een procesmatige aanpak. Dat betoogt stadsontwikkelaar Bob van Hasselt na ervaringen met Den Haag Laakkwartier en Rotterdam Alexander.

Onderzoek

12 januari 2022

Grote Markstraat in Den Haag door Fred Romero (Flickr)

Vijf lessen om winkelstraten te vitaliseren

Hoe gedragen bezoekers zich in de binnenstad? Hoe wordt dat gedrag beïnvloed? En welke kansen biedt die kennis voor het vitaler maken van binnensteden? Dat wordt duidelijk uit het onderzoekstraject ‘De binnenstadsbezoeker centraal’.

Onderzoek

11 januari 2022

Proveniershof, 2021 door Willemijn Wilms Floet (Oases in de stad)

De rol van het hofje voor de ontwerpopgave van de 21-ste eeuw

Hofjes vormen volgens TU Delft-onderzoeker Willemijn Wilms Floet een uitgelezen kans om woongebieden te voorzien van geborgenheid, rust en groen. “Iedere tijd verdient zijn eigen hofje.”

Uitgelicht
Onderzoek

23 december 2021

Transport van betonmortel in een cementwagen door Grisha Bruev (Shutterstock)

De betonfabriek als glazen bol: circulaire steden kunnen niet zonder industrie

TU Delft-onderzoeker Karel Van den Berghe laat zien dat het verplaatsen van betonfabrieken de circulaire ambities van steden bedreigt. Daar mag bij de herontwikkeling van stedelijke industrieterreinen wel wat meer aandacht voor komen, vindt hij.

Uitgelicht
Onderzoek

20 december 2021

Uitbreiding IJburg door Aerovista Luchtfotografie (Shutterstock)

Zo creëren bewoners circulaire meerwaarde in hun buurt

Bewoners van IJburg willen meewerken aan circulaire plannen voor de nieuwe wijk Strandeiland. TU-onderzoekers Els Leclercq en Mo Smit bieden de bewoners met hun ‘waardebloemmodel’ en ‘waardekaarten’ de nodige handvatten.

Onderzoek

15 december 2021

Ruimte voor de wandelaar in de stad - Glasgow door Moomusician (Shutterstock)

Kleine ingrepen maken groot verschil in de ‘wandelbare stad’

Delftse wetenschappers laten in hun onderzoek zien dat kleine ingrepen in de openbare ruimte al voldoende zijn om de stedelijke omgeving een stuk aantrekkelijker te maken voor wandelaars.

Onderzoek

14 december 2021

Library TU Delft door TU Delft (TU Delft)

Hoe je een campus slim en duurzaam kan gebruiken

Waar ligt voor een universiteitscampus de grens tussen een drukke dag en te kleine gebouwen? Voor vastgoedmanagers is dat een essentiële vraag. Promovendus Bart Valks onderzocht hoe zogenaamde Smart Campus Tools uitkomst kunnen bieden.

Onderzoek

8 december 2021

Braakliggende grond waar gebouwd gaat worden door Stec Groep (Stec Groep)

Stec: gemeenten verhalen veel minder kosten dan wettelijk mag

Gemeenten verhalen fors minder kosten op projectontwikkelaars dan ze wettelijk gezien mogen, zoals voor infrastructurele voorzieningen, pleinen, trottoirs en groen. Binnenplanse kosten worden het vaakst doorberekend, bovenplanse kosten het minst.

Onderzoek

7 december 2021

Het nieuwe treinstation in Delft door Erik Laan (Shutterstock)

Brede welvaart belangrijk bij grote integrale projecten

Uit CPB-onderzoek blijkt dat vastgoedprijzen stijgen als de buurt verbeterd wordt door bijvoorbeeld ondertunneling van spoor of weg. De financiële kwantificering van brede welvaart kan zo helpen om grote investeringen te verantwoorden.

Uitgelicht
Onderzoek

1 december 2021