Onderzoek

2014.12.29_Expertise private partijen onvoldoende benut_C2

Expertise private partijen onvoldoende benut

Gemeenten domineren het ontwikkelingsproces van nieuwe centra en bepalen zowel de locatie en het vastgoedprogramma als de stedenbouwkundige opzet. De kennis en kunde van private partijen wordt hierbij onvoldoende benut. De lokale overheden streven n…

Onderzoek

29 december 2014

2014.12.23_Handreiking Transformatie en corporaties_180

Handreiking Transformatie en corporaties

Verschillende corporaties hebben inmiddels ervaring met het verbouwen van een kantoor kazerne of verzorgingstehuis tot sociale huurwoningen. Hun praktische tips zijn verwerkt in de handreiking Transformatie en corporaties, uitgegeven door de Rijksdi…

Onderzoek

23 december 2014

2014.12.19_De waarde van de stedenbouwkundige structuur_1_660

De waarde van de stedenbouwkundige structuur

Na de laatste financiële en economische crisis is er iets wonderlijks gebeurd met het imago van het stedenbouwkundig ontwerp: het zou te duur, te inflexibel en contraproductief zijn. Ook de implementatie van het stedenbouwkundig ontwerp staat onder…

Onderzoek

19 december 2014

2014.12.11_Naar een effectievere bedrijventerreinenmarkt_cov

Naar een effectievere bedrijventerreinenmarkt: coöpetitie als strategie voor regionale samenwerking

Bedrijventerreinen staan symbool voor de verspilling en verrommeling van het Nederlandse landschap. Dit is het resultaat van een disfunctionerende markt, gedomineerd door het lokale denken en handelen van gemeenten. Regionale samenwerking tussen gem…

Onderzoek

11 december 2014

2014.12.07_Wooncoop_180

WoonCoöp

DUS Architects presenteert in deze publicatie nieuwe vormen voor de woningbouwvereniging. In één blok, met voorzieningen en publieke ruimte, of juist ruimtelijk niet bijeen, maar met gedeelde waarden, digitaal georganiseerd. Een pleidooi om organisa…

Onderzoek

7 december 2014

2014.12.01_Andere Tijden_cov

Andere Tijden: de emancipatie van tijdelijk ruimtegebruik als ontwikkelstrategie

Tijdelijk ruimtegebruik is meer dan een tijdelijke, aan de crisis verbonden oprisping in de gebiedsontwikkeling; het is ingebed in een gebiedsontwikkeling-nieuwe-stijl. Tijdelijk ruimtegebruik is bovendien een uiting van de structureel gewijzigde ma…

Onderzoek

1 december 2014

2014.11.03_Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties_660

Hoofdrapport Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Ongeveer één derde van alle Nederlanders woont in een huis van een woningcorporatie. Daarmee heeft Nederland relatief de grootste sociale huursector ter wereld.

Onderzoek

3 november 2014

2014.11.03_Crisis creëert ruimte_180

Crisis creëert ruimte

“Gebiedsontwikkeling 3.0 vraagt om een ander verhaal: een groot verhaal dat vertaald kan worden in kleine, persoonlijke verhalen. Dat nieuwe verhaal gaat over duurzaamheid in relatie tot gebiedsontwikkeling: in de kern gaat het over waarde…

Onderzoek

3 november 2014

2014.11.02_Kwetsbaarheid van regionale woningmarkten_180

Financiële positie van huishoudens op de woningmarkt verslechterd

De afgelopen tien jaar is de ‘financiële kwetsbaarheid’ van huishoudens op de woningmarkt toegenomen. Eigenaar-bewoners zagen hun woning in waarde dalen en steeds meer huurders lopen het risico de huur niet meer te kunnen betalen. Dit komt vooral do…

Onderzoek

2 november 2014

2014.10.21_waarden centraal bij ziekenhuisbouw_660

Waarden centraal bij ziekenhuisbouw

Veranderingen in de zorg worden ook in de fysieke ruimte steeds zichtbaarder. Belangrijke ontwikkeling is de scheiding van wonen en zorg. Ziekenhuizen hebben in het afgelopen decennium voor een vergelijkbare opgave gestaan. Dankzij deregulering in d…

Onderzoek

21 oktober 2014

2014.10.20_Zorgvastgoed wordt volwassen beleggingscategorie_660px

Zorgvastgoed wordt volwassen beleggingscategorie

In Nederland werd in 2013 voor 120 miljoen euro belegd in zorgvastgoed. Hoewel dit slechts 2 procent bedraagt van het totale investeringsvolume, is er sprake van een opmars van zorgvastgoed als beleggingscategorie. Het is de verwachting dat de vraag…

Onderzoek

20 oktober 2014

2014.10.20_Vrijheid blijheid?_660px

Vrijheid blijheid? Vier inzichten in het effect van de mate van flexibiliteit in bestemmingsplannen

Flexibel bestemmen biedt kansen om ontwikkelingen sneller te faciliteren, tegen lagere kosten en met een goed resultaat. Dat blijkt uit onderzoek in het kader van de opleiding Master City Developer aan de hand van vijf cases.

Onderzoek

20 oktober 2014

2014.10.16_Nu bijsturen in beleid, straks beter_180px

Nu bijsturen in beleid, straks beter functionerende steden en verbindingen

Ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking en verkeersinfrastructuur lopen uit de pas: nieuwe woningen en werkplekken komen vooral terecht op typische autolocaties, terwijl stedelijke plekken met veel keus in bestemmingen en vervoerswijzen amp…

Onderzoek

16 oktober 2014

2014.09.14_Leven met water_660

Leven met water in explosief groeiende steden

In 2050 woont, van de 9,2 miljard mensen die de wereld dan telt, ongeveer 70% in steden. Vooral in ontwikkelingslanden is de toenemende bevolking en de groei van steden een grote uitdaging voor schoon drinkwater, riolering, afvalwaterzuivering en be…

Onderzoek

14 september 2014

Thumb_landelijk_0_1000px

Schone, gezonde en veilige leefomgeving vraagt nú om krachtig beleid

Nederland is nog onvoldoende voorbereid op ingrijpende veranderingen in demografie, klimaat, biodiversiteit en de beschikbaarheid van grondstoffen die zich in de komende decennia kunnen openbaren. Dat concludeert het PBL in de ‘Balans van de Leefomg…

Onderzoek

12 september 2014

2013.09.04_Vermogen tot veranderen_1_660

Vermogen tot veranderen

Op welke wijze kunnen gemeentelijke actoren de nieuwe werkwijze in stedelijke gebiedsontwikkeling in de praktijk brengen? Deze vraag ligt ten grondslag aan dit onderzoek ter afronding van de opleiding Master City Developer.

Onderzoek

8 september 2014

2014.08.07_Nieuw huis in retrostijl duurder dan gewoon huis_550px

De waarde van een bouwstijl

In de afgelopen jaren worden steeds meer huizen gebouwd in zogenaamde historiserende bouwstijl, ook wel retroarchitectuur genoemd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om woningen die zijn geïnspireerd op de architectuur uit de jaren dertig van de vorige e…

Onderzoek

7 augustus 2014

2014.08.05_Zonder betrokkenheid burgers geen succesvolle TOD_660

Zonder betrokkenheid burgers geen succesvolle TOD

Om het marktperspectief te kunnen bepalen van transit-oriented development (TOD), is het noodzakelijk om niet alleen naar de aanbodzijde te kijken maar ook rekening te houden met de vraagzijde. Zo kan namelijk de vraag worden gesteld of mensen wel…

Onderzoek

4 augustus 2014

2014.07.22_Duurzame energietransities_660

Duurzame energietransitie en innovatieve gebiedsontwikkeling in de praktijk

Het eerste grootschalige geothermische project in Nederland. In 2010 is de eerste boorkop in Den Haag de grond ingeslagen. De verwachting is dat in 2015 duizenden woningen en utiliteitsgebouwen van aardwarmte worden voorzien.

Onderzoek

22 juli 2014

2014.07.07_Nederlander wil goedkoper en kleiner wonen_660

Nederlander wil goedkoper en kleiner wonen

Hoevelaken, 7 juli – Tot 2025 is in Nederland een groeiende behoefte aan kleinere woningen en appartementen, met name in de Randstad en in de regio Den Bosch-Eindhoven. De bereidheid om woningen te kopen is vergeleken met twee jaar geleden toegenome…

Nieuws

10 juli 2014