Onderzoek

Onderzoeksblog Cover door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Sociale duurzaamheid: meer dan een checklist

Hoe belangrijk sociale netwerken en buurtvoorzieningen zijn, merken we in crisistijden als deze. De sociale duurzaamheid van een gebied is niet puur kwantitatief te meten, maar afhankelijk van de waarden die je centraal stelt.

Uitgelicht
Onderzoek

26 maart 2020

work consultancy pixabay

Consultants en gebiedsontwikkeling: kies je een Proceduralist, Burgerpleitbezorger of een Afweger?

Consultants spelen in toenemende mate een rol in gebiedsontwikkeling. Hoe beïnvloedt hun eigen visie dat proces? Menno van der Veen en Michiel Stapper onderzochten dit bij participatieprocessen en ontrafelden drie typen consultants.

Uitgelicht
Onderzoek

11 maart 2020

"’Safa’ van Hogendorpstraat Amsterdam" (CC BY 2.0) by FaceMePLS

Hoge huren jagen Turkse ondernemers uit oude stadswijken in Amsterdam

Turkse immigranten verdwijnen in rap temp uit het Amsterdamse straatbeeld, concludeert Ceren Sezer in haar promotieonderzoek aan de TU Delft. Dit toont volgens haar de afnemende inclusiviteit van de stad.

Onderzoek

6 maart 2020

Melbourne Skyline Wikimedia Commons

In Melbourne moeten vooral jonge bomen wijken voor gebiedsontwikkeling

Ontwikkelaars betalen in Melbourne voor elke verloren boom een vergoeding die is gekoppeld aan de omvang en dat loopt op tot een ton voor een boom van één meter dik. Daarom sneuvelen vooral jonge bomen.

Onderzoek

3 maart 2020

Vroondaal" (CC BY-SA 2.0) by TijsB

Actief versus passief grondbeleid: Nederlandse gemeenten doen iets anders dan ze zeggen

Passief grondbeleid is de regel, maar actief beleid de praktijk. TU Delft-alumnus Matthijs Witting onderzocht waar gemeenten hun grondbeleid dan wél op baseren, inclusief een voorstel voor een betere methode.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2020

Kerkrade Markt_Romaine @Wikimedia Commons

Degrowth zoekt naar een nieuwe kijk op krimp

Stedenbouw is altijd op groei gebaseerd, zodat voor de krimpende stad een positief ontwikkelperspectief ontbreekt. Hoogleraar Sustainability Assessment Joop de Kraker van Universiteit Maastricht wil daar verandering in brengen via 'degrowth'.

Onderzoek

26 februari 2020

Queens Street Scenes - Solar Panels on a" (CC BY 2.0) by Steven Pisano

Woonwijk verduurzamen? Financieel komt het uit

Verduurzaming van bestaande bouw moeilijk? Financieel komt het uit, toont onderzoek van Pim van Veen en Stijn van der Ven aan. Wel is het zaak voor gemeenten en financiers om zoveel mogelijk onzekerheden weg te nemen.

Uitgelicht
Onderzoek

11 februari 2020

Photo by Daria from TaskArmy.nl on Unsplash -> birdview nederland

Participatie: mythe of werkelijkheid?

Is de open stad een mooie theorie? Of kunnen bewoners en ondernemers écht meedenken over het vormgeven van de stad? Onderzoekers bundelden 14 praktijkvoorbeelden van participatie bij gebiedsontwikkeling.

Onderzoek

10 februari 2020

Luchtfoto Virginia

Straten steeds minder met elkaar verbonden

Straten in stedelijke gebieden zijn steeds minder met elkaar verbonden. Dat belemmert een duurzame ontwikkeling, onder andere door verminderd OV-gebruik, zo concluderen Amerikaanse onderzoekers.

Onderzoek

7 februari 2020

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Circulaire gebiedsontwikkeling: pionieren op grote schaal

Hoe komt een circulaire gebiedsontwikkeling tot stand? Een interuniversitair team onder leiding van prof. Ellen van Bueren (TU Delft) zit letterlijk middenin de Binckhorst om dit samen met stakeholders te onderzoeken.

Onderzoek

6 februari 2020

omgevingscanvas HVA

Maak je de open stad tot een succes met schapen of feestgangers?

Onderzoeker Melika Levelt (Hogeschool van Amsterdam) analyseerde 14 cases van burgerparticipatie. Zij ontwikkelde daarna het Omgevingscanvas, vol handvatten voor gemeenten, ontwikkelaars en kleinschalige initiatieven.

Onderzoek

30 januari 2020

cover maaike alles

Stad functioneert steeds minder als sociaaleconomische roltrap voor migranten

Nieuwkomers kunnen bijdragen aan de economische groei, als zij zich kunnen ontwikkelen. Concrete maatregelen kunnen hierbij helpen, stelt Maaike Alles in haar afstudeerscriptie voor de opleiding Master City Developer.

Onderzoek

24 januari 2020

Westland | NASA/METI/AIST/Japan Space Systems, and U.S./Japan ASTER Science Team

Multifunctionele tussengebieden bieden grote duurzaamheidskansen

Gebieden rondom steden worden vaak met een vies gezicht aangeduid als ‘urban sprawl’. Maar juist in deze tussengebieden kunnen we veel van onze duurzaamheiddoelstellingen verwezenlijken, zegt promovendus Alexander Wandl.

Onderzoek

21 januari 2020

De Kortenaer_christian van der blonk

Reële-optiebenadering maakt waarde functieflexibiliteit inzichtelijk

Gevoelsmatig is het waardevol om vastgoed te bouwen dat flexibel gebruikt kan worden. Bestaande taxaties houden hier alleen geen rekening mee. Christian van der Blonk stelt daarom een alternatief voor: de reële-optiebenadering.

Uitgelicht
Onderzoek

14 januari 2020

de rol van private partijen in duurzame stedelijke ontwikkeling_Figuur 3

Zo spelen private partijen een rol in duurzame stedelijke ontwikkeling

Marktpartijen kunnen zeker bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling, maar daarbij zijn strenge duurzaamheidseisen en incentives van de overheid onmisbaar. Dat blijkt uit de analyse van TU Delft-onderzoeker Erwin Heurkens.

Onderzoek

2 januari 2020

beton cement fabriek Diemen | Marion Golsteijn CC4.0

De start: vergaande overheidsbemoeienis of laissez faire?

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling begint nooit blanco. Herontwikkel je daarom via vergaande overheidsbemoeienis, of werkt een laissez-faire-houding beter? Onderzoekers van de TU Delft bespreken en wegen alle opties.

Onderzoek

19 december 2019

gebiedsbranding cover | Willem Mes

Voorpublicatie 'Gebiedsbranding: samen werken aan succesvolle wijken'

Hans Kars en Rian Peeters schreven het boek 'Gebiedsbranding. Samen werken aan succesvolle wijken'. In deze voorpublicatie leest u wat gebiedsbranding kan betekenen voor gebiedsontwikkeling.

Onderzoek

18 december 2019

Bron: Bureau Stedelijke Planning

Woningbouw op bedrijventerreinen vooral in studentensteden

Er komen steeds meer woningen op binnenstedelijke bedrijventerreinen: bijna 25 duizend sinds 2015, en dan vooral studentenwoningen, blijkt uit onderzoek van Bureau Stedelijke Planning. Amsterdam voert de lijst aan.

Onderzoek

13 december 2019

riek bakker 2

Wie leidt: uitzonderlijke personen of institutionele context?

Bij gebiedstransformaties weerklinken al snel de namen van invloedrijke figuren. Maar zijn het de mensen die het verschil maken, of is het vooral de institutionele vormgeving?

Uitgelicht
Onderzoek

11 december 2019

Melbourne Skyline Wikimedia Commons

Drie lessen uit de heropleving van het diverse Dandenong

Verdwijnende industrie en ondermaatse stedenbouw kunnen een woonwijk in slechte staat achterlaten. In het multiculturele Dandenong in Australië keerde de overheid het tij. Onderzoekers ontwaren drie redenen voor dit succes.

Onderzoek

6 december 2019