Onderzoek

RM_Groenblauwe_stad door Rèmon Mulder (Gebiedsontwikkeling.nu)

Groenblauw doet allen goed. Maar de bekostiging kan beter

Het belang van een groenblauwe leefomgeving is onomstreden. Toch is de inpassing in gebiedsontwikkelingen geen zekerheidje. Met name de bekostiging moet beter worden geregeld, zo blijkt uit onderzoek van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling (TU Delft).

Uitgelicht
Onderzoek

15 juli 2022

Deelmobiliteit door 飞 韩  •  襄阳/中国 (pixabay.com)

Duurzame inpassing deelmobiliteit vergt betere aansturing

Deelmobiliteit is steeds vaker onderdeel van gebiedsontwikkelingen. Om bewoners over te laten stappen, is echter meer nodig dan wat deelauto’s neerzetten. Han-Paul van Westing en Theo Stauttener pleiten voor gebiedsregie.

Uitgelicht
Onderzoek

13 juli 2022

Stationsgebied Lelystad door Ivo Antonie de Rooij (Shutterstock)

Algemene Rekenkamer: niet vast te stellen of Woningbouwimpuls gewenst effect heeft

Veel gemeenten kregen de afgelopen tijd subsidie vanuit de Woningbouwimpuls. De Algemene Rekenkamer betwijfelt echter de effectiviteit van dit aanjaaginstrument. De subsidie zou weinig bijdragen aan versnelling.

Onderzoek

4 juli 2022

Buffalo Bayou door Nadine van den Berg (-)

Veerkracht in het stedelijk ecosysteem: een plan om Houston klimaatbestendig te maken

Met inzet van ontwerpend onderzoek, persuasive visual storytelling en natuurinclusieve stedenbouw ontwikkelde Nadine van den Berg voor haar master scriptie en aan de hand van de casus Houston een aanpak voor klimaatadaptatie.

Onderzoek

29 juni 2022

Stationsplein, Utrecht door Ralf Liebhold (shutterstock.com)

Waarom wetenschap rond gebiedsontwikkeling een kwestie is van balans

SKG-directeur Tom Daamen bespreekt een recent verschenen studie over de theorievorming rond grote stedelijke projecten die volgens hem laat zien: gebiedsontwikkeling gaat over de rusteloze zoektocht naar balans.

Uitgelicht
Onderzoek

24 juni 2022

Chicago, Verenigde Staten door Hendrickson Photography (Shutterstock)

Binnenstedelijk verdichten: zet maatschappelijke meerwaarde centraal voor effectieve sturing

Binnenstedelijke verdichting is voor gemeenten een uitstekende mogelijkheid om maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Planoloog Ramon Rodrigo (gemeente Rotterdam) onderzocht negen cases en benoemt de succesfactoren.

Uitgelicht
Onderzoek

20 juni 2022

Helsingborg, Zweden door JordanJoy (Shutterstock)

Klassieke architectuur is hét wapen in de strijd tegen online winkelen

De invloed van modernistische architectuur in Westerse stadscentra wordt de laatste jaren steeds groter. Zweeds onderzoek laat zien dat stadscentra juist veel meer profiteren van klassieke architectuur.

Onderzoek

17 juni 2022

Seniorenwoning in Zeeland door Charlotte Bleijenberg (Shutterstock)

ING: Clustering van ouderenwoningen nodig om woningmarkt te ontlasten

Uit onderzoek van ING blijkt dat clustering van ouderenwoningen nodig is om de woningmarkt te ontlasten. Alleen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Geschikte grond ontbreekt, gemeenten werken te weinig mee en de kosten zijn te hoog.

Onderzoek

14 juni 2022

Openbaar vervoer in Utrecht door Allard One (Shutterstock)

Zo kan de stadsbewoner verleid worden mee te doen in de mobiliteitstransitie

De druk om de stedelijke mobiliteit te veranderen wordt steeds groter. In zijn afstudeerscriptie laat Sebastiaan van der Hijden zien hoe partijen de richting én het tempo van de stedelijke mobiliteitstransitie kunnen vormgeven.

Onderzoek

13 juni 2022

Luchtfoto wijk in aanbouw door GLF Media (shutterstock.com)

Engeland laat zien: bouwen in het groen lijkt goedkoper, maar schijn bedriegt

Waar bouwen we de zo gewenste één miljoen woningen? Bouwen in de wei lijkt goedkoper maar daar staat een verlies aan natuurwaarde tegenover. VU-hoogleraar Hans Koster bekeek de situatie in Engeland en adviseert: bouw in de stad.

Onderzoek

3 juni 2022

Bezorgdienst, Oslo door SariMe (shutterstock.com)

Met deze toolbox geef je ruimte aan stadslogistiek

Hoe beperk je de overlast van mobiliteit in steden? Onderzoekers Rens Wijnakker (FABRICations) en Bram Kin (TNO) ontwikkelden drie ontwerpmaatregelen, zodat gebieden bereikbaar én leefbaar worden en blijven.

Onderzoek

3 juni 2022

Hoge bebouwing, Miami door Cascade Creatives (shutterstock.com)

Klimaatverandering versterkt gentrificatie én financiële onzekerheid in gebiedsontwikkeling

Zijn huiseigenaren financieel gezien goed genoeg voorbereid op de opwarming van de aarde? Het onzekere antwoord op die vraag zorgt voor financiële spanning op de woningmarkt én heeft ook grote sociale gevolgen zoals klimaatgentrificatie.

Onderzoek

2 juni 2022

Zonnepanelen luchtfoto door Fly_and_Dive (shutterstock.com)

Toename bebouwd gebied gaat ten koste van de landbouw

De ruimte voor woningen, infrastructuur en industrie is in Nederland tussen 2013 en 2020 met 200 vierkante kilometer toegenomen. En dat gaat met name ten koste van landbouwgrond.

Onderzoek

31 mei 2022

Haven in Hamburg door powell'sPoint (shutterstock.com)

Een stad inrichten met botsende waarden? Het kan!

Toenemende verstedelijking leidt tot meer druk op de openbare ruimte. Student Rico Herzorg bracht voor z’n masterscriptie waardeconflicten in Hamburg in kaart en ontwikkelde een model om met die conflicten om te gaan.

Onderzoek

17 mei 2022

Istanbul door 4.murat (shutterstock)

De computer helpt steeds beter bij het ontwerpen van de stad

Wereldwijd worstelen gebiedsontwikkelaars met de steeds groter wordende steden. Wetenschappers hebben een computermodel ontwikkeld waarmee stedelijke uitbreiding tegelijkertijd origineel, duurzaam, divers en in lijn met de omliggende wijken kan zijn.

Onderzoek

16 mei 2022

Fabriek in stad door TR STOK (shutterstock.com)

Ruimtevraag verandert én neemt (waarschijnlijk) toe door de circulaire economie

In een verkennend onderzoek worden de ruimtelijke implicaties van een circulaire economie in Nederland geschetst. Conclusie: de ruimtevraag verandert en neemt zo goed als zeker toe.

Onderzoek

9 mei 2022

NDSM Wharf Amsterdam door fokke baarssen (Shutterstock)

Wat de strategische inzet van placemaking oplevert in gebiedsontwikkeling

Mare Santema deed onderzoek naar de vraag wat de strategische inzet van placemaking financieel oplevert. Daarvoor nam zij vier succesvolle gebiedstransformaties onder de loep.

Uitgelicht
Onderzoek

5 mei 2022

Air conditioning of buildings. Background of ventilation pipes. Laying of engineering networks. Industrial background door Roman Zaiets (shutterstock)

Volwaardige samenwerking burger en overheid bij warmtetransitie blijkt lastig

Goede samenwerking tussen bewoners en gemeenten is essentieel voor een succesvolle warmtetransitie. Uit onderzoek blijkt dat afspraken steeds vaker op papier komen, maar dat een langdurige en structurele relatie opbouwen nog erg lastig is.

Onderzoek

29 april 2022

Stationsplein, Utrecht door Ralf Liebhold (shutterstock.com)

Een brede blik op gebiedsontwikkeling geeft veel gedoe

Integraal werken wordt vaak genoemd als het panacee voor complexe opgaven, maar we vinden het moeilijk om daarin resultaat te boeken en toe te passen. Bestuurskundige Hans Joosse onderzocht deze paradox en legt uit hoe het beter kan.

Uitgelicht
Onderzoek

26 april 2022

Verwarmingsradiator in de vorm van een huis. door Ink Drop (Shutterstock)

Hoe gebiedsontwikkelaars voor duurzame warmte zorgen

Gebiedsontwikkelaars zijn in de warmtetransitie afhankelijk van nogal wat factoren. Dennis Allard, projectontwikkelaar warmte, geeft drie adviezen om toekomstbestendige keuzes te maken.

Onderzoek

13 april 2022