Onderzoek

Zurich tram_Pixabay

Transitieblik helpt bij verduurzaming stedelijke ruimte en mobiliteit

ONDERZOEK De transitiebenadering biedt handvatten bij verduurzaming van de stedelijke ruimte en mobiliteit. NWO-onderzoeker Andrew Switzer bestudeerde transities in de regio’s rond München en Zürich en ontwikkelde en testte een aanpak voor Amsterdam.

Onderzoek

24 april 2019

Windmolens 27-9-18" (CC BY 2.0) by Bas van Oorschot

Zet in op regionale arrangementen voor ruimtelijke vraagstukken

ANALYSE - De regio is het logische schaalniveau om actuele ruimtelijke vraagstukken in samenhang op te pakken. Doe dat met behulp van arrangementen tussen diverse betrokken partijen, stellen Co Verdaas, André van der Zande en Tim Zwanikken van de Rli

Onderzoek

8 april 2019

roel wijnants binckhorst

Nieuwe aanpak gelanceerd voor bedrijfsparticipatie bij herontwikkeling

ONDERZOEK Maak het toegankelijk, concreet, lonend en persoonlijk. Dat advies geeft afstudeerder Bente Bast aan gemeenten en ontwikkelaars om zittende bedrijven effectief te betrekken bij herontwikkelingen, in plaats van ze af te stoten.

Uitgelicht
Onderzoek

4 maart 2019

gentrification new york

Overheid drijft arme wijken in isolement

ESSAY ‘redlining’, zoals we zien in Amerikaanse steden, lijkt door overheidsmaatregelen ook steeds meer in Nederland plaats te vinden, aldus Niek Bennink in zijn MCD-essay over East New York.

Uitgelicht
Onderzoek

29 januari 2019

Boekarest Dambovita

Hoe je rivieroevers integreert in een grijze en autoverslaafde stad

ONDERZOEK Veel steden ontstonden aan de oever van een rivier, maar zijn hier nauwelijks meer mee geïntegreerd. Promovendus Claudiu Forgaci onderzocht hoe beter ontworpen riviercorridors kunnen bijdragen aan een meer veerkrachtige en leefbare stad.

Onderzoek

22 januari 2019

infographic 1c - gebiedsontwikkeling en demografie

Wat, waar en voor wie bouwen we?

ONDERZOEK Meer eenpersoonshuishoudens, immigratie en nieuwe gemeenschapszin: dat zijn de komende decennia de belangrijkste demografische veranderingen in Nederland. Wetenschappers lichten toe wat deze trends betekenen voor gebiedsontwikkelaars.

Onderzoek

11 januari 2019

bijlmer bajes

Wat is de taak van gebiedsontwikkelaars voor vluchtelingen?

ONDERZOEK Gebiedsontwikkeling en vluchtelingenintegratie: het zijn twee concepten die niet snel aan elkaar gelinkt worden. Onderzoek van Céline Janssen (TU Delft) laat zien dat zij wel degelijk veel voor elkaar kunnen betekenen.

Uitgelicht
Onderzoek

7 januari 2019

Stadsrand luchtfoto 9/1/2019

Geef stadsranden een zelfstandige plek in regionaal omgevingsbeleid

ONDERZOEK De overgang tussen stad en land is geen strakke lijn, maar een dynamische zone. Dat en meer blijkt uit de nieuwe PBL-studie ‘Stadsranden’, die ook adviseert over de ontwikkeling van stadsrandbeleid op lokaal en regionaal niveau.

Onderzoek

3 januari 2019

Faculteit Bouwkunde

Deltabeleid: eerst ruimtelijke kwaliteit bepalen, dan de beste oplossing

ONDERZOEK Ruimtelijke kwaliteit is vaak het ondergeschoven kindje bij ingrepen voor waterveiligheid. Nergens voor nodig, zegt TU Delft-promovendus Anne Loes Nillesen. Zet gewoon de mogelijkheden op een rij en ontwikkel samen een oplossing.

Onderzoek

2 januari 2019

Luchtfoto K-buurt 2

Wijkparticipatie? Eerst de buurt, dan de stedenbouwkundigen

ONDERZOEK Er is alleen sprake van participatie als er een minimum aan wederkerigheid is, betoogt onderzoeker Menno van der Veen. Samen met collega’s ontwikkelde hij daarom 10 participatienormen, die hij toetste in de Amsterdamse K-buurt.

Onderzoek

11 december 2018

bazaar istanbul

Wat gebiedsontwikkeling kan leren van mierenkolonies

PROMOTIE De stad is te beschouwen als een complex systeem met daarin een samenspel van technologiegestuurde, autonome stedelijke entiteiten, stelt planoloog Sharon Wohl in haar promotie aan de TU Delft.

Onderzoek

6 december 2018

utrecht centraal

De financiële waarde van gebiedsontwikkeling voor de omgeving

ONDERZOEK Grote investeringen in infrastructuur beïnvloeden de waarde van vastgoed in de omgeving. Yvon Lustenhouwer en Frank ten Have van Deloitte onderzochten hoe je deze effecten meet – en welk voordeel gebiedsontwikkelaars daarmee kunnen doen.

Onderzoek

30 november 2018

coverfoto artikel frank eikenaar

Gebiedsgericht verduurzamen in wederopbouwwijken

ONDERZOEK Wederopbouwwijken lenen zich uitstekend voor het collectief opwekken en gebruiken van duurzame elektriciteit dankzij de doorgaans gunstige bezonning en hoeveelheid dakoppervlak. Dat concludeert Frank Eikenaar in zijn afstudeerscriptie.

Onderzoek

29 november 2018

Houthaven 22/11/2018

Grondprijzen woningbouw gemeenten stijgen niet mee met huizenprijzen

ONDERZOEK Gemeentelijke grondprijzen voor woningbouwlocaties stijgen in 2019 gemiddeld 2,5%. Deze stijging is veel lager dan de gemiddelde prijsstijging van woningen (6 – 8%), die veroorzaakt wordt door de grote stijging van de bouwkosten.

Onderzoek

26 november 2018

stadtoekomst2 groepsfoto

De meerwaarde van ontwerpend onderzoek voor gebiedsontwikkelaars

ONDERZOEK Tijdens de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ analyseren onderzoekers van de TU Delft de meerwaarde van ontwerpend onderzoek. In dit artikel delen zij zes kenmerken van ontwerpstudies die van meerwaarde zijn voor gebiedsontwikkeling.

Onderzoek

16 november 2018

werkspoorkwartier werkspoor kathedraal

Hoe meet je (het effect van) een circulaire herontwikkeling?

ONDERZOEK Bedrijventerrein Werkspoorkwartier in Utrecht wordt ‘circulair herontwikkeld’. Maar wat dat is en welk effect dat op het gebied heeft, blijkt lastig in kaart te brengen, merken onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Onderzoek

14 november 2018

erwin _ Waterfront Århusgade - Jens-Philip Petersen.png

Succesvol energiebeleid in gebiedsontwikkeling vereist pionierswerk

ONDERZOEK Gebiedsontwikkeling kan een belangrijke drager zijn voor het energiebeleid, blijkt uit drie voorbeelden in Denemarken, Duitsland en Nederland. Gemeenten sturen hierin marktgericht met regulerende, stimulerende en verbindende maatregelen.

Onderzoek

2 november 2018

GO Scriptie Binckhorst

Veel mitsen en maren bij circulaire gebiedstransformatie

ONDERZOEK In Den Haag staat voor industrieterrein De Binckhorst één van Nederlands grootste gebiedsontwikkelingen gepland. Biedt dat ook mogelijkheden voor een transformatie naar een circulaire wijk? Imme Groet, specialist circulair bouwen, onderzoc…

Onderzoek

21 september 2018

wilhelminakanaal

Vervanging als kans voor gebiedsontwikkeling

ONDERZOEK Door te vervangen infrastructuur te koppelen aan gebiedsontwikkeling, kan het noodzakelijke met het aangename gecombineerd worden. Wel moeten infrastructuurbeheerders, gebiedsontwikkelaars en wetgevers dan anders te werk gaan, concludeert…

Onderzoek

12 september 2018

soiciale woningbouw

Iedereen moet een sprong maken voor de energietransitie

ONDERZOEK Alle corporatiewoningen energieneutraal maken is een operatie van mythische proporties. Ligt de oplossing in technische innovaties of moet de hele werkwijze in de bouw op de schop? Allebei, zegt promovendus Eefje Stutvoet, anders halen we…

Onderzoek

8 september 2018