Onderzoek

2013.10.07_Vergroenen en verdienen

Groen innovatiebeleid nodig voor behoud internationale concurrentiepositie

Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal ons land fors moeten inzetten op vergroening. Concurrerende buurlanden – vooral Duitsland en Denemarken – zijn al verder door ambitieuze, langjarige doelstellingen en f…

Onderzoek

7 oktober 2013

2013.10.06_Internationale handel_180

Internationale handel en doorvoer

Nederland is van oudsher een handelsnatie. Internationale handel en transport zijn belangrijke bronnen van inkomen. De internationale transportstromen brengen echter ook kosten met zich mee. Voor investeringen in infrastructuur, transport en logis…

Onderzoek

6 oktober 2013

2013.10.04_gemeenten maken fors_180

Gemeenten maken fors minder gebruik van erfpacht

Gemeenten maken steeds minder gebruik van erfpacht. Het aantal in erfpacht uitgegeven percelen voor woningen is sinds het aanbreken van de crisis met maar liefst 64% sterk teruggelopen. Dat blijkt uit analyses van Deloitte op basis van data van het…

Onderzoek

4 oktober 2013

Branding, juist van belang bij kantoorgebieden die kampen met leegstand!

Bij de transformatie van kantoorgebieden die kampen met leegstand is het van steeds groter belang om in te spelen op de wensen van de (toekomstige) gebruiker. Enkel die gebieden die het best aansluiten op de vraag worden ten slotte nog afgenomen. Ho…

Onderzoek

29 september 2013

Thumb_onderzoek_0_667px

Privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling

Promotie Erwin Heurkens op de thesis ‘Private Sector-led Urban Development Projects: Management, Partnerships & Effects in the Netherlands and the UK’. Onderwerp van studie is privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling. In zulke projecten nemen projecton…

Onderzoek

19 september 2013

2013.09.17_The tradition of making polder cities_400

The tradition of making: Polder Cities

Climate change brings larger and more frequent rainstorms and Dutch cities are confronted with water nuisance. The urban water systems are unable to deal with this change in the hydrological cycle in spite of the fact that the Dutch are dealing with…

Onderzoek

17 september 2013

2013.09.13_Nieuwe oplossingen_140

Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit

Dalende inkomens, te hoge hypotheken, onwil en onwetendheid dragen bij aan een steeds grotere achterstand van onderhoud van woningen. De automatische waardevermeerdering van een woning bestaat immers niet meer waardoor onderhoud zich niet meer zelf…

Onderzoek

13 september 2013

2014.09.02_Tien tips voor eventgerichte gebiedsontwikkeling_660

Tien tips voor eventgerichte gebiedsontwikkeling

Honderden partijen die enthousiast zijn om te participeren in jouw gebiedsontwikkelingsproject. Aantallen die je onmogelijk allemaal kunt spreken. In eerste instantie klinkt dit in de huidige crisistijd als een droom die mijlenver van de werkelijkhe…

Onderzoek

2 september 2013

Tijdelijk ruimtegebruik: van een toevallige buurman naar een goede vriend - Afbeelding 1

Tijdelijk ruimtegebruik: van een toevallige buurman naar een goede vriend

Tijdelijk ruimtegebruik kan in de stedelijke omgeving op veel verschillende manieren waardevol zijn. Deze potentie wordt echter, zeker in stationsgebieden, nog niet optimaal benut. In complexe stedelijke gebieden, wat stationsgebieden zijn, blijven…

Onderzoek

22 augustus 2013

2013.07.30_Werk aan de wijk_180

Werk aan de wijk

Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit de SCP-publicatie Werk aan de wijk. Een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid, die op 30 juli verschijnt. In het rapport gaan de onderzoekers, dr. Matthieu Permentier, dr. Jeanet Kullberg…

Onderzoek

30 juli 2013

2013.07.23_De regiecorporatie_180

Regiecorporatie

De financiële situatie van corporaties is binnen een aantal jaren veranderd. Er zijn aanzienlijk minder financiële middelen beschikbaar voor de sociale taken. Met name het regeerakkoord en de daarin verwoorde uitgangspunten betekenen een flinke aa…

Onderzoek

23 juli 2013

2013.06.24_Onderscheid in leefbaarheid_180

Onderscheid in leefbaarheid

Leefbaarheid is een onderwerp dat iedereen raakt omdat het aangeeft hoe prettig mensen ergens wonen. Leefbaarheid gaat over belangrijke zaken als hoe men de samenstelling van de bevolking in de buurt waardeert, hoe buren met elkaar omgaan, hoe vei…

Onderzoek

24 juni 2013

2013.06.20_Een onvermijdelijke verandering_500

Een onvermijdelijke verandering

Door de mondiaal toenemende welvaart en de groei van de wereldbevolking stijgt de vraag naar grondstoffen. Het gevolg van deze groeiende druk op de beschikbare voorraad is prijsschommeling. Die ontstaat door heftige reacties op een veranderende vraa…

Onderzoek

20 juni 2013

Thumb_prijsvragen nominaties winnaars_0_1000px

Reinier van Wingerden winnaar ‘Leonardo da Vinci Scriptieprijs 2013’

Reinier van Wingerden, afgestudeerde aan de TU Delft, is 14 juni jl. uitgeroepen tot de winnaar van de ‘Leonardo da Vinci Scriptieprijs 2013’. Deze scriptieprijs is uitgeschreven door Bouwforum voor de beste masterscriptie op het terrein van “vernie…

Onderzoek

20 juni 2013

2013.06.18_Wissels omzetten_500

Wissels omzetten. Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw

Het is tijd voor een herijking van het Nederlandse milieubeleid. Willen we de milieuproblemen van de eenentwintigste eeuw structureel aanpakken, dan zullen overheden, in samenspraak met burgers en bedrijven, de wissels moeten omzetten. Naast de trad…

Onderzoek

18 juni 2013

2013.06.12_Stadsontwikkeling in transitie_180

Stadsontwikkeling in transitie

De naoorlogse methode van stadsontwikkeling liep afgelopen jaren steeds vaker vast op veranderende rollen en financiële verhoudingen tussen de overheid en de markt. Dat noopt ons daarom tot bezinning op de toekomst van bouwen en vernieuwen in deze s…

Onderzoek

12 juni 2013

2013.06.04_Gemeentelijke barometer_180

Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving

Zwolle, 4 juni 2013 - Gemeenten vinden de stagnatie van de woningmarkt en de slechte doorstroming op dit moment het grootste probleem in de fysieke leefomgeving. Toch kan het Woonakkoord als middel om de woningmarkt uit het slop te trekken op weinig…

Nieuws

4 juni 2013

2013.07.04_Nijmegen omarmt de Waal_660

Zomertip: citytrip 'Nijmegen omarmt de Waal'

Nijmegen verandert. Niet alleen zijn er twee grote gebieden waar nieuwe woningen en voorzieningen komen: Waalfront en Waalsprong. Ook ontstaat een nieuw eiland midden in de stad door de dijkteruglegging en krijgt Nijmegen een aantal nieuwe bruggen o…

Onderzoek

4 juni 2013

2013.06.02_Healing environments_180

Healing environment als katalysator voor de herontwikkeling van GGZ-instellingsterreinen

De helft van de geplande herontwikkeling van de instellingsterreinen ligt stil door onder andere forse bezuinigingen in de zorg als gevolg van het nieuwe financieringsstelsel, lastige externe financiering en politieke onzekerheden. De huidige staat…

Onderzoek

2 juni 2013

2013.05.31_Rotterdam in europese top_180

Rotterdam in Europese top logistieke knooppunten

AMSTERDAM - Rotterdam behoort met Antwerpen en Dusseldorf tot de top van logistieke knooppunten in Europa. Dat blijkt uit het rapport 'Logistics Cities, a European Comparison' van Colliers. Fabrieken die een scherp geprijsde locatie zoeken, zijn het…

Onderzoek

31 mei 2013