Onderzoek

Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Groen licht voor bodemenergie

Het kabinet heeft voor Nederland aanzienlijke ambities gesteld op het gebied van energiebesparing, CO2-emissiereductie en de toepassing van duurzame energie richting 2020. Om deze ambities te verwezenlijken moeten alle beschikbare duurzame technieke…

Onderzoek

23 maart 2009

Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009

Met trots presenteren wij u de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009. Deze Reiswijzer biedt marktpartijen en overheden duidelijkheid in de aanpak van de gebiedsontwikkeling in Nederland op zowel praktische als juridische aspecten. De Reiswijzer is gem…

Onderzoek

1 januari 2009

Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

De ontmaskering van de concessie

Het concessiemodel is een instrument dat de overheid in toenemende mate gebruikt ter uitvoering van allerlei publieke taken. Deze tendens doet vermoeden dat concessie een glashelder begrip is. Niets is echter minder waar. In deze scriptie is gekeken…

Onderzoek

1 oktober 2008

Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Een wijde blik verruimt het denken

Met de inwerkingtreding van de Nota Ruimte in 2006 heeft het Rijk de aanzet gegeven voor een noodzakelijke hervorming van het ruimtelijke ordeningsbeleid in Nederland. Het tot dan toe gevoerd beleid paste niet meer bij onze complexe samenleving, waa…

Onderzoek

1 juni 2008

Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Aan de lijst grootschalige gebiedsontwikkelingen in Nederland is goed af te lezen hoe immens de opgaven op dit gebied zijn. Overheid en markt staan in ieder van die projecten voor de uitdaging om samen 'ruimtelijke kwaliteit' te realiseren: de openb…

Onderzoek

1 januari 2008

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Grondbeleid en haalbaarheid

Dit boek behandelt doeleinden en instrumenten van grondbeleid. De nadruk ligt op de speelruimte van het grondbeleid gegeven de marktoriëntatie in het grondbeleid op lokaal en regionaal niveau. In dat kader worden onderwerpen behandeld die belangrijk…

Onderzoek

1 januari 2005