Onderzoek

Go scriptie6242547.png

De invloed van de gemeenten op de ruimtelijke kwaliteit

Hoe sturen gemeenten als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit bij de ontwikkeling van hun nieuwbouwwijken? Roelof Achterveld onderzocht het voor zijn master Real Estate and Housing aan de TU Delft. Volgens de gemeenten komt het voor een belangrijk d…

Onderzoek

25 augustus 2016

Go scriptie6242547.png

De invloed van de gemeenten op de ruimtelijke kwaliteit

Hoe sturen gemeenten als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit bij de ontwikkeling van hun nieuwbouwwijken? Roelof Achterveld onderzocht het voor zijn master Real Estate and Housing aan de TU Delft. Volgens de gemeenten komt het voor een belangrijk d…

Onderzoek

25 augustus 2016

geld

Zet btw niet in voor vergroening, maar verbeter groene belastingen

De politieke wens om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar consumptie en tegelijkertijd het belastingstelsel te vergroenen en minder complex te maken, is te ambitieus. Het is verstandiger belastingen in te zetten voor hun primaire doel: de…

Onderzoek

24 augustus 2016

GO minicollege woningbouw.png

GO minicollege: Woningbouwlocaties in de stad

Ons land kent een stevige behoefte aan extra woningen die kan oplopen tot 1 miljoen in 2040. Momenteel is een debat aan de gang of die woningbouw-opgave met transformatie gebouwen en terreinen binnen de ‘rode contouren’ van de bestaande opgevangen k…

Nieuws

12 augustus 2016

energie besparing

Energiebesparing in de woningvoorraad

In het kader van het Energieakkoord is afgesproken om de woningmarkt een reductieopgave van 62 PJ (PetaJoule) mee te geven, wat betekent dat woningen voor het einde van 2020 energiezuiniger moeten worden gerenoveerd. In de studie ‘Energiebesparing i…

Onderzoek

10 augustus 2016

olympiche londen

The Oxford Olympics Study 2016: Cost and Cost Overrun at the Games

Gezien het feit dat de Olympische Spelen van het afgelopen decennium elk gemiddeld 8,9 miljard USD hebben gekost, vragen de grootte en financiële risico's om nadere studie. De doelstellingen van de Oxfords Olympische Spelen studie zijn (1) het vasts…

Onderzoek

31 juli 2016

Binnenstedelijk bouw

Nog volop ruimte voor woningen in de bestaande stad

Uitgaande van een laag groeiscenario kan bijna 80% van de behoefte aan extra woningen binnenstedelijk worden opgevangen. Bij een hoog groeiscenario is dat slechts 35% van de totale woningbehoefte. Daarbij zit de potentie vooral in de transformatie v…

Onderzoek

29 juli 2016

klimaatakkoord parijs

Klimaatakkoord Parijs vergt ingrijpend beleid in Nederland

De afspraken in het klimaatakkoord van Parijs vragen een vérgaande vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, ook in Nederland. Dat kan met energiezuinige processen, meer hernieuwbare energie en minder aardgas, emissievrij vervoer, groene bra…

Onderzoek

29 juli 2016

vluchtelingen scriptie2

Succesfactoren en knelpunten van huisvesting statushouders in bestaande bouw

Waarom is het zo lastig om in leegstaande gebouwen woonruimte te realiseren voor statushouders? En hoe kan dat eenvoudiger worden? Melike Çatalgöl ging voor haar TU Delft masterthesis op zoek naar succesfactoren en knelpunten in het proces van huisv…

Onderzoek

16 juli 2016

dordrecht

The dike ribbon of Dordrecht

Het combineren van ruimtelijke kwaliteit met waterveiligheid om te komen tot een nieuwe identiteit voor de dijken van het eiland van Dordrecht. Uitdagende routing in combinatie met het toevoegen van bolwerken om de zichtlijnen op het cultuurhistoris…

Onderzoek

10 juli 2016

dordrecht

The dike ribbon of Dordrecht

Het combineren van ruimtelijke kwaliteit met waterveiligheid om te komen tot een nieuwe identiteit voor de dijken van het eiland van Dordrecht. Uitdagende routing in combinatie met het toevoegen van bolwerken om de zichtlijnen op het cultuurhistoris…

Onderzoek

10 juli 2016

diegenbach cover

Het concept binnen de gebiedsontwikkeling: verbind partijen èn sluit partijen uit!

Gaat conceptontwikkeling een belangrijke rol spelen binnen de gebiedsontwikkeling? Deze vraag stond op 13 april jl. centraal tijdens de Dag van de Projectontwikkeling. In het verslag komen verschillende visies naar voren. Terwijl Hans-Hugo Smit (BP…

Onderzoek

1 juni 2016

Scriptie Kris Steen

Mixed-use ontwikkeling; Hoe doe je het (goed)?

Mixed-use ontwikkeling; veel planners zal dit concept tegenwoordig bekend in de oren klinken. Jane Jacobs had het al in de jaren ’60 over diversiteit als onmisbaar ingrediënt van duurzame stedelijke gebieden, maar ook in de afgelopen jaren heeft het…

Onderzoek

21 mei 2016

rapport

Smart Small Living

De druk op de stad neemt toe. Steeds meer mensen willen in de stad wonen. Naast de kwaliteit van de buurt, dorp of stad vinden mensen ook de kwaliteit van de woning belangrijk. Daarbij zijn veel bestaande woningen gebouwd in een maatschappelijke c…

Onderzoek

16 mei 2016

office

Hoe het werken in Nederland verandert

Waar en hoe werknemers werken, het aanzien van de gebouwde omgeving en de mobiliteitspatronen zijn de afgelopen decennia meerdere malen sterk veranderd, hoewel ook veel hetzelfde bleef. Een van de markante veranderingen is dat steden als werklandsch…

Onderzoek

30 april 2016

woonwijkje

Proefschrift over sleutelrol voor kleine gemeenschappen bij energietransitie

De slag om energietransitie in de gebouwde omgeving zou weleens beslist kunnen worden in kleine en middelgrote gemeenschappen. Daar liggen de grootste opgave en de grootste kansen, constateert promovenda Christina Sager-Klauss. Zij ontwikkelde een G…

Onderzoek

27 april 2016

leegstaand

14 procent van het maatschappelijk vastgoed staat leeg

Op 1 januari 2014 stonden veertien op de honderd maatschappelijke vastgoedobjecten leeg. Het gaat hier bijvoorbeeld om scholen, musea, sportaccommodaties en ziekenhuizen. Naar verhouding waren in Limburg en Drenthe de meeste van deze openbare voorzi…

Onderzoek

27 april 2016

Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City

Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City

Op dinsdag 19 april 2016 verdedigde Jesse Keenan zijn proefschrift ‘Understanding Adaptive Capacity in Real Estate and the Built Environment: Climate Change and Extreme Weather in New York City’.

Onderzoek

18 april 2016

cover 1

Ondergrond, Kansen voor Noord-­Nederland

De Noord-Nederlandse ondergrond biedt door al beschikbare kennis ongekende mogelijkheden voor energieopwekking en -opslag en voor strategische grondwater voorraden. Maar anders dan gewenst komt het Noorden door de aardbevingsproblematiek vaak slecht…

Onderzoek

15 april 2016

cover proefschrift

Designing the Urban Microclimate

Het klimaat in steden kan fors warmer zijn dan erbuiten, maar daaraan is met beplanting, materialen en goede positionering van straten en bebouwing best wat aan te doen. Je moet het stedenbouwkundigen alleen wel leren in de opleiding, stelt promoven…

Onderzoek

11 april 2016