Onderzoek

Gezonde wijk - Singapore door haireena (Shutterstock)

Vijf aandachtspunten voor een gezonde omgevingsvisie

Mensen met een lage sociaaleconomische status wonen niet altijd in de meest gezonde wijken. Daar kunnen gemeenten iets aan doen via hun omgevingsvisie. Stimuleringsprogramma GezondIn sprak met vijf koplopers en ontwaarde vijf aandachtspunten.

Onderzoek

6 april 2021

Barcelona - autogarage door adolf martinez soler (Shutterstock)

Op deze manier draagt de maakindustrie bij aan een sterke en levendige stad

De auteurs van Cities of Making laten niet alleen het belang van de maakindustrie voor de stad zien, zij formuleren ook 12 manieren om de positie van de maakindustrie in de stad te versterken.

Onderzoek

29 maart 2021

Buurtschap Rijnenburg, polder bij Utrecht door Jan Dijkstra (Wikimedia Commons)

Verduurzaming botst, schuurt en zorgt regelmatig voor conflicten

Lokale duurzaamheidsprojecten zorgen regelmatig voor conflicten met en tussen bewoners. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast botst verduurzaming nogal eens met andere belangen zoals woningbouw.

Onderzoek

24 maart 2021

Luchtfoto Almere Oosterwold door Claire Slingerland (Shutterstock)

De ecologische woonzone is in opkomst, maar wat is het precies?

Ecologisch wonen wordt steeds populairder in Nederland, maar de wildgroei aan initiatieven en definities maakt een goed beeld vormen lastig. Platform31 deed onderzoek en laat zien welke kansen deze woonvormen in de praktijk kunnen bieden.

Onderzoek

22 maart 2021

Mental health city door Greenbutterfly (Shutterstock)

Enquête: hoe zorgen we voor mentale gezondheid en welzijn in gebiedsontwikkeling?

Vastgoedprofessional en student Master Urban Area Development Renate Schultz-Zuidgeest licht toe wat haar onderzoek naar bepalende factoren voor mentale gezondheid en welzijn in gebiedsontwikkeling inhoudt. U helpt haar door de enquête in te vullen.

Onderzoek

19 maart 2021

Aanleg Nuon Noorderwarmte door Vattenfall Nederland door Nuon/Jorrit Lousberg (Flickr.com)

Gasloos maken van woningen duurder, moeilijker en minder populair dan gedacht

Het aardgasvrij maken van woningen is moeilijker en duurder dan verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Ook zorgt het organiseren van draagvlak onder bewoners in veel gevallen voor vertraging.

Onderzoek

17 maart 2021

Panorama van Parijs door V_E (Shutterstock)

Wat betekent het 15-minuten-principe nu echt voor de stad (en wat is het gevaar)?

De perfecte blauwdruk voor de moderne stad of de reden dat de (sociale) verschillen in de stad nog groter worden? De 15-minuten stad blijft de gemoederen in gebiedsontwikkeling bezighouden.

Onderzoek

10 maart 2021

Woningbouw in openbaar groen park door VOJTa Herout (Shutterstock)

Onderzoek: pak klimaatadaptatie integraler aan

Steeds meer lokale overheden nemen maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Uit onderzoek onder twintig gemeentelijke koplopers blijkt dat de uitvoering op het gebied van klimaatadaptatie nog een stuk integraler kan.

Onderzoek

10 maart 2021

Eindhoven - Vogelvlucht door naren155 (Shutterstock)

CRa legt eigen Dashboard Verstedelijking langs de meetlat: nuttig maar toepassing kan beter

In een vorige maand verschenen memo evalueert het CRa de invoering van het Dashboard Verstedelijking. “Het dashboard kan veel bijdragen aan de discussie over verstedelijking in een regio, maar het proces moet daar ook wel op ingericht zijn.”

Onderzoek

9 maart 2021

Luchtfoto Oosterwold Almere door Claire Slingerland (Shutterstock)

Onderzoek: meer collectieve organisatie nodig voor hechte gemeenschap in Oosterwold

De meest geplande ongeplande plek ter wereld. Zo omschreef de New York Times de wijk Almere Oosterwold al eens. Sociaal-geograaf Ivan Nio onderzocht wat voor samenleving er in de afgelopen vijf jaar is ontstaan.

Onderzoek

8 maart 2021

Le Medi Bospolder-Tussendijken Rotterdam door Google (Google Maps)

Zo creëer je sociale veerkracht via gebiedsontwikkeling

De opkomst van homogene wijken gaat ten koste van de sociale veerkracht, stelt planoloog Dries Zimmermann. In dit essay analyseert hij de oorzaken én geeft hij 3 adviezen om via gebiedsontwikkeling het tij te keren.

Uitgelicht
Onderzoek

3 maart 2021

Windmolen op Texel rond water door EvgeniT (Pixabay)

Sweco: hou bij ruimtelijke investeringen meer rekening met stijging zeespiegel

Tot 2050 kosten de vijf grootste ruimtelijke investeringsopgaven van het land samen al ruim 900 miljard euro. Maar dit bedrag is aan de lage kant, omdat er nauwelijks rekening gehouden is met de toekomstige effecten van zeespiegelstijging.

Onderzoek

2 maart 2021

Buiksloterham door VERO visuals (vero.digital)

Enquête: hoe versterkt duurzaamheid de marktpositie van gebiedsontwikkelaars?

Wat is de impact van duurzaamheid op het competitieve voordeel van vastgoed- en gebiedsontwikkelaars? Dat onderzoekt TU Delft-student Pim Lambert. Hij kan daarbij uw hulp als ontwikkelaar goed gebruiken.

Onderzoek

26 februari 2021

Onderzoeksblog Cover door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Sturen op onvastheid: het dilemma van de inclusieve stad

Niet de fysieke functies, maar de manier waarop mensen gebruik maken van gebieden moet centraal komen staan in het debat over de sociaal duurzame stad. Promovenda Céline Janssen legt uit wat dit betekent voor gebiedsontwikkeling.

Uitgelicht
Onderzoek

24 februari 2021

Karspelhof -> K-Buurt Amsterdam Zuid Oost foto door Maarten de Lobel (https://maartendelobel.com/)

Wat omgevingscontracten op kunnen leveren voor gebiedsontwikkeling

Bij een gebiedsontwikkeling kunnen gemeente en ontwikkelaars met de buurt afspraken vastleggen in een omgevingscontract. Menno van der Veen deed hiernaar praktijkgericht onderzoek in de K-buurt en het Marineterrein in Amsterdam.

Onderzoek

15 februari 2021

Klimaatadaptieve nieuwbouw in Boszoom, Pijnacker door Nanda Sluijsmans (Flickr)

Marktpartijen: overheid, betrek ons eerder bij klimaatadaptief bouwen

Klimaatadaptief bouwen is vooral nog een publieke opgave. Niet omdat marktpartijen weigeren mee te doen, maar omdat ze niet of niet voldoende betrokken worden. Dat concludeert de Rijksoverheid na eigen onderzoek.

Onderzoek

11 februari 2021

Urbanisatie Stad door Christop00 (Pixabay)

Europees onderzoek helpt NOVI betere keuzes te maken

Het SUPER-project onderzocht van 200 maatregelen hun effecten op verstedelijking in Europa. Het Planbureau voor de Leefomgeving wil deze inzichten nu vertalen naar de Nederlandse praktijk.

Onderzoek

9 februari 2021

Gemeenschappelijke binnentuin van woonblok (sociale huur) in Buiksloterham door Marcel van der Burg (marcelvanderburg.com)

Via nieuwe samenwerkingen bouwen aan inclusieve steden

Het fysieke en sociale domein staan in gebiedsontwikkeling niet altijd in verbinding. Ten onrechte, vinden Annemarie Jol van AM en Jürgen Klaassen van de Alliantie. "Het zou bijna verplicht moeten zijn: een keer stagelopen bij de andere partij."

Uitgelicht
Onderzoek

3 februari 2021

Werkplek Cafe door Pejmon Hodaee (Unsplash)

Onderzoekers De Spontane Stad: maak betaalbare werkruimte mogelijk voor een levendige stad

Marktgestuurde gebiedsontwikkeling maakt betaalbare werkruimte in de stad steeds schaarser. De oplossing: nieuwe trekkers moeten aan de slag met nieuw beleid en nieuwe instrumenten van ruimtelijke ordening en grondontwikkeling.

Onderzoek

2 februari 2021

Amsterdam Vondelpark Vijver door Dguendel (Wikimedia Commons)

Geavanceerde kaarttechnieken geven nieuw inzicht in landschapsontwerp

Een goed landschapsontwerp vereist effectieve middelen om ruimtelijke kenmerken te begrijpen en erover te communiceren. Promovendus Mei Liu van de TU Delft ontwikkelde er analytische kaartmethoden voor.

Onderzoek

28 januari 2021