Onderzoek

(Eindgebruiker)participatie als commercieel marketinginstrument

De kanteling van de woningmarkt en klantgericht ontwikkelen vragen om een andere werkwijze bij gebiedsontwikkeling. De rol van de ontwikkelaar is onzeker geworden en zijn focus is verschoven naar de afzetmarkt. Nu de klant het meer voor het zeggen h…

Onderzoek

15 juli 2012

Thumb_onderzoek_0_667px

Telos en gemeente Tilburg: duurzaamheid blijft van belang

Haarlem scoort als hoogste en Heerlen als laagste in de Telos duurzaamheid-meting voor steden. Voor het eerst is een integrale duurzaamheidmeting voor de Nederlandse steden opgesteld.

Onderzoek

26 juni 2012

Gebiedsgerichte Energetische Systeemoptimalisatie

Het hoeft geen betoog meer dat fors moet worden ingegrepen om de uitstoot van CO2 terug te dringen om nog een klimaatramp te voorkomen. Het IPCC, een onafhankelijk wetenschappelijk orgaan dat alle bestaande klimaatwetenschap in de wereld beoordeelt,…

Onderzoek

18 juni 2012

2012.06.13_Gemeentelijke grondbedrijven in een andere realiteit 660px

Publicatie: ‘Gemeentelijke grondbedrijven in een andere realiteit’

Centraal in de publicatie staat het herstel tussen planvorming en - uitvoering met de ruimtelijk economische ontwikkeling en de wensen van eindgebruikers.

Onderzoek

13 juni 2012

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Maak bestaande wetgeving werkbaar

Nu het Kabinet Rutte is gevallen en er nieuwe verkiezingen komen, is het ingezette traject naar een compleet nieuwe Omgevingswet onzeker. Toch moet er snel wat gebeuren, meent Paul van Joolingen, partner bij Akro Consult en adviseur van gemeenten bi…

Onderzoek

7 juni 2012

Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Deze handreiking gaat over innovatie in gebiedsontwikkeling. Innovatie is nodig door de gewijzigde financiële en demografische omstandigheden.

Onderzoek

7 juni 2012

Thumb_onderzoek_0_667px

Brinkman en Van Hoek nemen 'Woningmarkten in perspectief' in ontvangst

Gisteren heeft directievoorzitter Walter de Boer op de Provada het internationale onderzoeksrapport 'Woningmarkten in perspectief' overhandigd aan Elco Brinkman (voorzitter Bouwend Nederland) en Taco van Hoek (directeur EIB).

Onderzoek

7 juni 2012

Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Toevalstreffers of nieuwe ontwikkelmodellen

De vastgoedwereld is in razend tempo aan het veranderen. Terwijl traditionele ontwikkelaars zoeken naar nieuwe verdienmodellen en markten, lukt het de initiatiefnemers van tijdelijke projecten soms wel om gebouwen vol te krijgen. Zijn het toevalstre…

Onderzoek

4 juni 2012

Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px

Nieuwe economie in leegstaande gebouwen

Leegstaande gebouwen worden steeds vaker tijdelijk gebruikt. Meestal voor de ‘tussentijd’, in afwachting van definitieve plannen (en betere tijden). Een aantal initiatiefnemers gaat een stap verder en probeert met leegstaande gebouwen nieuwe activit…

Onderzoek

29 mei 2012

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Publieke zaken in de marktsamenleving

Overheidsbeleid gericht op het bevorderen van marktwerking kon lange tijd op brede maatschappelijke en politieke steun rekenen. In het afgelopen decennium is het marktwerkingsbeleid echter in toenemende mate onderwerp van debat geworden. Daarbij hee…

Onderzoek

29 mei 2012

Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Blijvend aantrekkelijk Tuinwijken van de jaren ‘30

Gedurende het Interbellum, de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, ontwikkelden particuliere exploitatiemaatschappijen en gemeenten in het hele land tuinwijken voor welvarende burgers uit de middenklasse die buiten de stad wilde wonen. ‘…

Onderzoek

25 mei 2012

Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Bouwfonds vergelijkt woningmarkten Duitsland, Nederland en Frankrijk

De magneetwerking van bepaalde stedelijke agglomeraties domineert de ruimtelijk- economische ontwikkeling in Europa en daarbuiten. Bouwfonds Ontwikkeling onderzocht de woningmarkten in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Friso de Zeeuw, directeur Nie…

Onderzoek

23 mei 2012

Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Duurzaam is dierbaar

Deze maand een thema analyse duurzaamheid. Volgens Christoph Grafe (TU Delft/Vlaams Architectuurinstituut) is duurzaamheid een leeg begrip geworden waarmee we ons onvermogen bezweren om fundamenteel na te denken over echte gedragsveranderingen. Ook…

Onderzoek

15 mei 2012

Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Dit huwelijk heeft een oppepper nodig

In Verkeerskunde 3/2012 (verschenen op 1 mei 2012) stond het dossier in het teken van mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Lees hier de inhoud van het dossier, samengesteld door Friso de Zeeuw, directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling en prakti…

Onderzoek

12 mei 2012

Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Gebruikers beleven openbare ruimte anders dan professionals beogen

Professionals hebben vaak een ander beeld van wat belangrijk is voor openbare plekken zoals pleinen en winkelstraten dan gebruikers. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek ‘Openbare ruimte als professionele opgave en alledaagse omgeving’, vo…

Onderzoek

16 april 2012

Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Bouwen op ambitie

“Dit doen we dus niet meer,” zei de ontwikkelaar over het ontwerp voor een vrijstaand appartementengebouw.

Onderzoek

12 april 2012

2011.11.21_Is de bloemkoolwijk 480px

Pokon voor bloemkoolwijken

Woonerfwijken uit de jaren 70 en 80 hebben een opknapbeurt nodig. Het zijn niet de probleemwijken van de toekomst, maar de populariteit neemt af en de onveiligheid en overlast nemen toe. Negen bloemkoolwijken in Nederland met problemen laten zien wa…

Onderzoek

3 april 2012

Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px

Kansrijke nieuwe stadscentra vragen om hoogwaardig en snel OV

De Randstad is een metropolitane regio, waarin naast de historische stadscentra tientallen nieuwe centra zich ontwikkelen tot kansrijke woon-, werk- en voorzieningenlocaties. Om de internationale concurrentiekracht te versterken is betere afstemming…

Onderzoek

26 maart 2012

Thumb_landelijk_0_1000px

Milieu: de Europese burger dringt aan op krachtiger EU-actie met betrekking tot de waterproblematiek

Brussel, 22 maart 2012 – Bijna driekwart van de Europeanen vindt dat de EU extra maatregelen moet voorstellen om de waterproblemen in Europa aan te pakken. Dat blijkt uit een Eurobarometer-enquête die vandaag wordt gepubliceerd.

Onderzoek

22 maart 2012

Thumb_geld_0_1000px

Modellen verduurzaming gebouwen

Nieuwe businessmodellen kunnen leiden tot meer duurzame energie in de gebouwde omgeving. Dat blijkt uit onderzoek van ECN. Voor grote gebouwen is een energy service company het beste model. Voor private woningen en kleine gebouwen werkt financiering…

Onderzoek

14 maart 2012