Onderzoek

Minicollege binnenstedelijke gebiedstransformatie, deel 1

GO minicollege binnenstedelijke gebiedstransformatie, deel 2

Binnenstedelijke gebiedstransformaties staan volop in de schijnwerper. Een nieuwe generatie omvangrijke transformatieplannen dient zich aan, in grote en kleine steden. Het gaat onder meer om kanaalzones, spoorzones en verlopen bedrijventreinen. In d…

Onderzoek

9 april 2018

Baltimore Old Town Mall_ no attribution required

De openbare ruimte privatiseren? Dan wél reguleren

Kunnen we het aan private partijen toevertrouwen om de openbare ruimte in te richten? Els Leclercq concludeert in haar proefschrift van wel, maar alleen met strenge overheidsregulering.

Onderzoek

2 april 2018

Den Haag Stockbeeld

Zó geef je steden maatschappelijke veerkracht

Hoe realiseer je maatschappelijke veerkracht via gebiedsontwikkeling? Om daarachter te komen, dook Jacomijn Baart voor de Master City Developer in de literatuur, waarna zij deze toepast op de ontwikkeling van het Central Innovation District in Den H…

Onderzoek

2 april 2018

Minicollege binnenstedelijke gebiedstransformatie, deel 1

GO minicollege binnenstedelijke gebiedstransformatie, deel 1

Binnenstedelijke gebiedstransformaties staan volop in de schijnwerper. Een nieuwe generatie omvangrijke transformatieplannen dient zich aan, in grote en kleine steden. Het gaat onder meer om kanaalzones, spoorzones en verlopen bedrijventreinen. In d…

Onderzoek

28 maart 2018

Amsterdam Noord Zuidlijn A10 AM vastgoed go stempel

Reistijd belangrijker voor woningkeuze dan grootte en prijs

Volgens onder meer de overheid is binnenstedelijk verdichten de heilige graal voor woningbouw. Dit zou het beste aansluiten op de woonvoorkeuren van consumenten. Onderzoek van Master City Developer-student Rogier Gerritsen toont aan dat dit niet per…

Onderzoek

26 maart 2018

ministerie buitenlandse zaken flickr

In vier stappen naar circulair contracteren

Grondstoffenschaarste en klimaatdoelstellingen maken het noodzakelijk om kringlopen in de bouw te sluiten. Maar circulair bouwen staat of valt met goed opdrachtgeverschap. Lisanne Castelein onderzocht voor haar masterscriptie hoe je als opdrachtgeve…

Onderzoek

18 maart 2018

Kantoren zuidas

Nationale planologische beleidsvoering en het functioneren van vastgoedmarkten

In haar proefschrift aan de Universiteit van Groningen doet Christine Oude Veldhuis onderzoek naar de gevolgen van de nationale planologische beleidsvoering voor het functioneren van de Nederlandse kantorenmarkt en winkelvastgoedmarkt tussen 1960 en…

Onderzoek

12 februari 2018

Amsterdam

Particuliere woningbeleggers en toegankelijkheid van de woningmarkt: de casus Amsterdam

In november 2017 publiceerde het Parool op basis van eigen onderzoeksjournalistiek het volgende: ‘Amsterdamse woningmarkt in handen van het grote geld’ (1). Meer precies: 21 particulieren bezitten meer dan honderd huizen (of bedrijfspanden) per pers…

Onderzoek

25 januari 2018

Cover publicatie 'smart mobility' van Deloitte door Deloite (Deloitte)

Smart Mobility maakt ruimte vrij in de stad

In 2040 hebben we vanwege zelfrijdende en gedeelde auto's tot 40% minder parkeerplaatsen nodig dan de huidige 14 miljoen, wat ruimte oplevert voor meer groen en woningen. Dat stelt Deloitte in nieuw onderzoek naar de effecten van smart mobility.

Onderzoek

22 januari 2018

ks

Succes innovatiedistrict staat of valt bij ruimtelijke condities

Optimale bereikbaarheid. Betaalbare ruimte voor start-ups. Een transparante plint die de innovatieve bedrijvigheid zichtbaar maakt. Met zitplekken en tafels in buitenruimten voor ontmoeting en uitwisseling. En met prikkels voor lunchen buiten het ei…

Onderzoek

19 januari 2018

x

Hoe duurzaam is bouwen in eigen beheer?

Over bouwen in eigen beheer wordt verschillend gedacht. Enerzijds worden co-huisvestingsinitiatieven verwelkomd als pioniers in gebiedsontwikkeling, anderzijds wordt gevreesd voor het ‘gated community’ effect. Maar hoe duurzaam is bouwen in eigen be…

Onderzoek

18 januari 2018

GO scriptie levendige pleinen

Pleinen zonder programmering kunnen ook levendig zijn!

Dat gemeenten, ontwikkelaars en ondernemers inzetten op aantrekkelijke binnensteden is een logisch gevolg van de strijd om de consument. Aantrekkelijke steden doen het namelijk economisch beter en lijken daardoor ook alsmaar te groeien ten koste van…

Onderzoek

8 januari 2018

Veluwe

Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken: een handreiking

In aanvulling op Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de handreiking Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken uitgebracht. Deze handreiking geeft een overzicht van de voornaamste st…

Onderzoek

27 december 2017

scriptie openbare ruimte dakpark

Openbare tuinen voor en door de buurt

Steeds vaker zijn andere partijen dan de overheid betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte in een stad. Het kan daarbij gaan om marktpartijen, het maatschappelijk middenveld of burgers. Meestal gaat het om een co-producti…

Onderzoek

16 december 2017

urban skyline

New Urban Agenda erkent rol steden in bereik mondiale duurzaamheidsdoelen

De New Urban Agenda erkent de rol voor steden in het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Uit een analyse van het PBL blijkt dat de lokale stedelijke planning daarvoor ingezet kan worden. De New Urban Agenda…

Onderzoek

14 december 2017

Hofbogen Rotterdam

Stadslab Hofbogen: ontwikkelstrategieën voor burger-gestuurde gebiedsontwikkeling in Rotterdam

Tijdens het door AIR georganiseerde Stadmakerscongres 2017 presenteerde een coöperatie-in-oprichting (1) een ‘unsollicited proposal’ voor de ontwikkeling van een groen dakpark op de Rotterdamse Hofpleinlijn. Kan zo’n burgerinitiatief er toe leiden d…

Onderzoek

13 december 2017

amsterdam stad

Publicatie over stadsontwikkeling A'dam, toen, nu en straks

Het Projectmanagementbureau van de Gemeente Amsterdam heeft een nieuwe publicatie gepresenteerd: “Mensen maken de stad; samen werken aan de ruimtelijke en sociale aspecten van Amsterdam”.

Nieuws

2 december 2017

stad vuurwerk vernieuwing

Kennisdossier zeventig jaar stedelijke vernieuwing

Nederland kent een lange beleidstraditie van aandacht voor wijken. Vanuit de overtuiging dat evenwichtige woonmilieus van belang zijn voor de aantrekkingskracht van onze steden, investeren we al sinds de Tweede Wereldoorlog preventief om te voorkome…

Onderzoek

29 november 2017

Kantoren transformatie

Leegstand kantorenmarkt daalt, maar blijft structureel hoog

Ondanks de recente gemiddelde daling van de leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt, is deze nog altijd hoog te noemen. Ook op de langere termijn valt niet te verwachten dat de behoefte aan kantoren de huidige voorraad zal overstijgen. Wél zijn er…

Onderzoek

29 november 2017

go scriptie modulair

Modulair bouwen aan een circulaire economie

Terwijl de bouwsector aan het herstellen was van de crisis, begon student Astrid Potemans in 2010 met studeren aan de Faculteit Bouwkunde in Delft. Op straat was het rustig met de bouw. Beginnend met afstuderen in 2016 werd de bouwsector gedomineerd…

Onderzoek

26 november 2017