Onderzoek

2013.05.25_Bulletin 'Werkzame ontwikkelstrategieën'_cover

Bulletin bij het congres Gebiedsontwikkeling 'Werkzame ontwikkelstrategieën'

Wat zijn werkzame ontwikkelstrategieën? Deze publicatie biedt aanbevelingen en praktische lessen voor professionals die werken aan gebiedsontwikkeling. Waar kunnen we vandaag al mee aan de slag? En waar moeten we ons nu op richten om nog tot g…

Onderzoek

25 mei 2013

2013.05.14_Wonen huishoudens_500

Wonen huishoudens met een hoger inkomen verder weg van hun werkplek?

Beïnvloedt het inkomen van huishoudens de keuze van de woon-werkafstand? Dit artikel bestudeert het effect van het inkomen van huishoudens op de afstand tussen de woon- en werkplek in Duitsland. Dit is een Engelstalige publicatie.

Onderzoek

14 mei 2013

2013.04.11_ontslakken_680

'Het is tijd om te ontslakken. Te weinig ruimte voor gezond verstand'

Eigen gemeentelijke regels vormen regelmatig een rem op lokale gebiedsontwikkeling. Gemeenteraden beseffen vaak niet hoeveel regels ze zelf hebben vastgesteld. Een confrontatie die laat zien hoe beperkend dat in de praktijk is, kan louterend werken…

Onderzoek

12 mei 2013

Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Grote regionale verschillen in innovatie

In een tijd van economische tegenwind is een innoverend bedrijfsleven cruciaal. Vernieuwing verbetert de concurrentiepositie, creëert werkgelegenheid en stimuleert daarmee de groei. De Nederlandse provincies laten op dit vlak uiteenlopende prestatie…

Onderzoek

12 mei 2013

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Op weg met de Omgevingswet

Dit rapport “Op weg met de Omgevingswet” omvat het verslag van een botsproef met de zes kerninstrumenten van de toekomstige Omgevingswet. De botsproef is bedoeld als kritische test van de werking en effecten van het instrumentarium van de wet, om in…

Onderzoek

4 mei 2013

2013.04.19_Waarom staan zoveel_180

Waarom staan zoveel winkels en kantoren leeg?

Nederland behoort in Europa tot de landen met het hoogste aantal vierkante meters leegstaand kantoorvastgoed. Uit het vandaag verschenen rapport 'Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten' van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en de…

Onderzoek

19 april 2013

2014.03.24_GebiedsontwikkelingEnCommerciëleVastgoedmarkten_180px

Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten

Het is een bekend beeld: hijskranen die werken aan nieuwe kantoren en winkels, terwijl in de nabije omgeving panden leeg staan. Hoe valt dit met elkaar te rijmen? De ontwikkeling van vastgoed lijkt een lange remweg te hebben. Het PBL en de ASRE hebb…

Onderzoek

18 april 2013

2013.04.17_woon 2012 wonen in ongewone tijden_180

Wonen in ongewone tijden

In het rapport “Wonen in ongewone tijden” treft u belangrijkste resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 (WoON 2012). Bijna zeventigduizend mensen zijn bevraagd over hun woonsituatie en eventuele verhuiswensen. De economische omstandigheden…

Onderzoek

15 april 2013

Thumb_onderzoek_0_667px

Onderzoek flexibele bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen zijn belemmerend en stug. Vanuit die gedachte begon SEV|Platform31 met het experiment Flexibele bestemmingsplannen. De opgave was om uit te vinden wat dan wel mogelijk is binnen het kader dat een bestemmingsplan voldoet aan de wen…

Onderzoek

10 april 2013

2013.04.10_Kosten koper_680

Eindrapport huizenprijzen 'Kosten Koper'

Huizenprijzen zijn de laatste jaren regelmatig onderwerp van publiek debat. Of het nu in de wetenschap, de politiek of op verjaardagsfeestjes is, het onderwerp leidt tot veel beroering. Dit is niet zo vreemd als de prijsontwikkeling in de afgelopen…

Onderzoek

10 april 2013

2013.04.09_Eerste paal RijswijkBuiten

Minister Blok geeft het startsein voor de energiezuinige wijk RijswijkBuiten

Minister Blok sloeg woensdag 3 april de allereerste paal en gaf daarmee het startschot voor de realisatie van deze energiezuinige wijk. RijswijkBuiten loopt hierbij voor op het overheidsbeleid met woningen met een EPC van 0. Na het slaan van de eers…

Onderzoek

9 april 2013

Thumb_onderzoek_0_667px

Provincie trekt lering uit inventarisatie Haarlemmermeer West

De provincie heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de gebiedsontwikkeling van de Westflank Haarlemmermeer in de periode 2004-2011.

Onderzoek

5 april 2013

2013.04.05_Brainport_0_cover

Brainport’s life cycle

In de huidige kenniseconomie wil elke stad concurrerend blijven door het aantrekken van menselijk kapitaal en innovatieve bedrijvigheid. Door haar grote concentratie aan kennisintensieve activiteiten, wordt de regio Eindhoven als het powerhouse van…

Onderzoek

5 april 2013

Hoe je laat gebruikers de stad vormgeven?

De participerende, ondernemende bewoner is hot. Op vele vlakken wordt van de samenleving verwacht dat deze ondernemender handelt. Zo ook in de stedelijke gebiedsontwikkeling. Inspraak op plannen gebeurt al enige decennia, maar nu wordt er meer dan o…

Onderzoek

23 maart 2013

2013.03.14_congres Boeken top 5

Aanbevolen boeken over werkzame ontwikkelstrategieën

Tijdens het Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2013 aanbevolen door NAi Boekverkopers

Onderzoek

14 maart 2013

2012.06.13_Gemeentelijke grondbedrijven in een andere realiteit 660px

Publicatie: ‘Gemeentelijke grondbedrijven in een andere realiteit’

Centraal in de publicatie staat het herstel tussen planvorming en - uitvoering met de ruimtelijk economische ontwikkeling en de wensen van eindgebruikers.

Onderzoek

13 maart 2013

2012.09.25_Grondbedrijven in zwaar weer 660px

Grondbedrijven in zwaar weer

De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft plaatst in dit artikel de gemeentelijke grondexploitatie centraal. Deze heeft zwaar te lijden onder de strenge economische en financiële winter die dit najaar vier jaar duurt. Wij schetsen hoe…

Onderzoek

13 maart 2013

2012.08.07_Bulletin ‘Gebiedsontwikkeling Slim Vlottrekken’ 660px

Praktijkcongres 2012 'Slim Vlottrekken'

Slim? Dat is handig en verstandig handelen met oog voor de nieuwe realiteit. De actuele inzichten rond de nieuwe realiteit van gebiedsontwikkeling zijn in dit naslagwerk praktisch gebundeld. Voor welke maatschappelijke opgaven staan we en hoe krijge…

Onderzoek

13 maart 2013

2011.06.23_Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit 660px

Praktijkcongres 2011 'Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit'

Donderdag 17 februari 2011, Minister Melanie Schultz van Haegen ontving uit handen van Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft de handreiking 'Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit. Wat NU te doen?

Onderzoek

13 maart 2013

Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Sociale ambities corporaties blijven nodig en mogelijk

Laat de sociale ambities van corporaties niet lopen. Meewerken aan sociale stijging door corporaties is essentieel voor het welslagen van de wijkaanpak. De ambities van corporaties moeten echter wel passend zijn.

Onderzoek

7 maart 2013