Onderzoek

masterclass 3

Masterclass: Complexiteit in gebiedsontwikkeling en de rol van het ontwerp

sLIM-Reeks 2016: 22 april, 20 mei en 10 juni - Door de complexiteit van stedelijke vraagstukken in gebiedsontwikkeling worden wendbaarheid en flexibiliteit, samenwerking tussen verschillende actoren en een transdisciplinaire werkwijze tussen vakgebi…

Onderzoek

11 april 2016

Energieprestatie: de doorslaggevende factor zijn we zelf

Energieprestatie: de doorslaggevende factor zijn we zelf

Huizen zijn in theorie prima energieneutraal te maken, maar in de praktijk gooien bewoners vaak roet in het eten. Energielabels krijgen pas betekenis wanneer ze worden gekoppeld aan verbruiksgegevens, stelt promovendus Daša Majcen. Zij pleit voor me…

Onderzoek

10 april 2016

Ontwerp wet

TU Delft onderzoek naar relatie tussen ontwerp en Omgevingswet

In 2018 gaat in wat wel wordt genoemd 'de grootste wetswijziging in Nederland sinds Thorbecke'. 24 wetten met bij elkaar 4700 artikelen, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 Ministeriële regelingen gaan op in 1 Omgevingswet, 4 AMvB’s en ca. 1…

Onderzoek

8 april 2016

ACTA

De financiële haalbaarheid van tijdelijke transformaties van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen

Hoge leegstand op de kantorenmarkt en de grote tekorten op de woningmarkt bieden kansen voor transformatieprojecten van leegstaande kantoren naar woningen. Daarnaast heeft een wetswijziging die onlangs is doorgevoerd, de tijdelijke periode om af te…

Onderzoek

4 april 2016

Flatiron_fisheye.jpg

Waarom een circulaire economie?

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiend…

Onderzoek

2 april 2016

Van locatie naar motivatie, een ode aan de mens

Van locatie naar motivatie, een ode aan de mens

De nieuwe economische werkelijkheid vraagt om nieuwe werkwijzen bij de overheid. “We moeten meer gaan denken in motivatie dan in locatie”, stelt de kersverse lector Ontwikkeling Werklocaties dr. Kjell-Erik Bugge. ''De overheid krijgt een specifieke…

Onderzoek

24 maart 2016

Realistisch rekenen aan impact - promotieonderzoek levert nieuwe mogelijkheden voor economische impactstudies

Realistisch rekenen aan impact - promotieonderzoek levert nieuwe mogelijkheden voor economische impactstudies

Welke impacts heeft het ontwikkelen van een wijk op het lokale bedrijfsleven? Wie profiteert daarvan? Welke bijdrage levert het organiseren van de Olympische Spelen aan de Nederlandse economie? Hoe werkt toegenomen populariteit van Amsterdam door i…

Onderzoek

19 maart 2016

Skyline Den Haag

De verdeelde triomf - Verkenning van stedelijk‑economische ongelijkheid en opties voor beleid - Ruimtelijke verkenningen 2016

Steden zijn de motor van de Nederlandse economie. Het aantal banen in de stedelijke regio’s is de laatste 25 jaar met 30% toegenomen. Daarbuiten was dat 20%. In de steden zijn, in vergelijking met daarbuiten, veel hoogbetaalde banen te vinden. Ook s…

Onderzoek

9 maart 2016

innovatie groei

Innovatie is afhankelijk van twee factoren: kennis van het bestaande en prikkels tot substantiële investeringen

Kansrijk innovatiebeleid is de tweede uitgave in de Serie Kansrijk Beleid en belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van fiscale stimulering van r&d, financiering van innovatieve bedrijven, instituten voor toegepast onderzoek, topse…

Onderzoek

26 februari 2016

Woningcorporaties krachtige rol in kwetsbare wijken

Woningcorporaties krachtige rol in kwetsbare wijken

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol te vervullen in de ondersteuning van kwetsbare wijken. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Netwerken en Breuklijnen’ naar de rol van woningcorporaties in besluitvormingsprocessen in de wijkaanpak, waarop Ger…

Onderzoek

18 februari 2016

VOORRAAD HUURWONINGEN KRIMPT ONDANKS TOENAME BOUWPRODUCTIE

Voorraad huurwoningen krimpt ondanks toename bouwproductie

Ondanks de grote vraag neemt de voorraad huurwoningen zonder verdere maatregelen niet toe. Er wordt nog steeds onvoldoende bijgebouwd om het gat tussen vraag en aanbod te dichten. Daarnaast worden er als gevolg van uitponden door corporaties en bele…

Onderzoek

12 februari 2016

2016.02.09_VERNIEUWING OMGEVINGSRECHT: MAAK DE AMBITIES WAAR

Vernieuwing omgevingsrecht: Maak de ambities waar!

Het omgevingsrecht is in de loop der jaren sterk versnipperd geraakt over tientallen wetten, circa 120 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en een vergelijkbaar aantal ministeriële regelingen. Die versnippering leidt volgens het Rijk tot afstem…

Onderzoek

9 februari 2016

2016.01.25_Nieuwe VN-doelen voor duurzame ontwikkeling: ook opgave voor Nederland_C

Nieuwe VN-doelen voor duurzame ontwikkeling: ook opgave voor Nederland

In september 2015 heeft de VN een nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 vastgesteld. Deze agenda bevat 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) die gelden voor alle landen; de lidstaten moeten zorgen voor vertaling in nationaal bele…

Onderzoek

25 januari 2016

2016.01.25_Huurtoeslag verbetert de betaalbaarheid van wonen in sterke mate_C

Huurtoeslag verbetert de betaalbaarheid van wonen in sterke mate

Zonder huurtoeslag zouden veel meer huurders moeite hebben om hun maandelijkse woonlasten en de kosten van levensonderhoud te betalen. Corporaties kunnen huurders ook tegemoetkomen door de huur niet of nauwelijks te verhogen, maar het effect daarvan…

Onderzoek

25 januari 2016

2015.12.16_Water blijft onderbelicht thema in Provinciale coalitieakkoorden_cover

Water blijft onderbelicht thema in Provinciale coalitieakkoorden

In vervolg op de ruimtelijke analyse van de verkiezingsthema’s van de Provinciale Verkiezingen heeft Posad Spatial Strategies nu ook de coalitieakkoorden onderzocht op ruimtelijke ambities. Dat levert interessante inzichten op. Waar in verkiezingsti…

Onderzoek

18 december 2015

2015.12.11_‘Transformatieteam effectief middel tegen leegstand’_cover

‘Transformatieteam effectief middel tegen leegstand’

Dat blijkt uit onderzoek van Hilde Remøy (Management in the Built Environment). Gebiedsgericht werken en een stimuleringsfonds voor verlaging van leges en OZB kunnen het succes versterken.

Onderzoek

11 december 2015

2015.11.30_Rapportage kabinet: Staat van de Woningmarkt _C

Rapportage kabinet: Staat van de Woningmarkt

Hoe ziet de woningvoorraad eruit en wat zijn de woonlasten van huurders en kopers? Cijfers hierover staan in de rapportage Staat van de Woningmarkt 2015 die het kabinet op 13 oktober 2015 publiceerde. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het ka…

Onderzoek

30 november 2015

2015.11.23_Wat betekent de nieuwe Woningwet voor gebiedsontwikkeling_c

Wat betekent de nieuwe Woningwet voor gebiedsontwikkeling?

De nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 bracht een duidelijke boodschap aan corporaties. Terug naar de kerntaken: het realiseren en onderhouden van betaalbare huurwoningen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor corporaties, maar voor álle partijen in gebi…

Nieuws

23 november 2015

2015.11.20_Waarom wonen we eigenlijk in de stad?

Waarom wonen we eigenlijk in de stad?

Waarom wonen mensen in steden? Om antwoord op deze vraag te krijgen onderzocht 'Centre for Cities' 59 Britse steden en hun achterland.

Onderzoek

20 november 2015

2015.11.13_Etnische segregatie in Nederland niet slecht voor integratie

Etnische segregatie in Nederland niet slecht voor integratie

Etnische segregatie in Nederlandse woonwijken is niet per definitie slecht voor de integratie en de maatschappelijke kansen van allochtonen. Het maakt voor de onderlinge contacten niet uit of je in een ‘zwarte’ of een ‘witte’ buurt woont. Dit blijkt…

Onderzoek

13 november 2015