Onderzoek

Woonwagenkamp in Groningen door Hardscarf (Wikipedia commons)

Ontwikkeling woonwagenkampen blijft een heet hangijzer

De realisatie van meer en betere woonwagenkampen komt terug op de politieke agenda, maar gaat nog niet snel genoeg. Platform31 verzamelde de ervaringen uit tien gemeenten en deelt de succesfactoren en knelpunten.

Onderzoek

12 april 2022

Kampen, The Netherlands, July 29, 2019: new concrete bridge across the Reevediep flood channel of the IJssel river under a blue sky on a summer morning door Frans Blok (shutterstock)

“Beleidsmakers, geef meer ruimte aan onzekerheid“

Hoewel de verleiding groot is om onzekerheden uit te sluiten, zorgt dit vaak voor een boemerangeffect. Dat blijkt uit het promotieonderzoek dat Klaas Veenma deed naar drie grote infrastructurele projecten in Overijssel.

Uitgelicht
Onderzoek

11 april 2022

Cover Data & Gebiedsontwikkeling door Volta (Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Aan de slag met data? Lees dan de publicatie Data & Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelaars zijn steeds afhankelijker van data en slimme datatoepassingen. Hoe je dat aanpakt, deelt de SKG Kring van Adviseurs in haar gratis beschikbare publicatie Data & gebiedsontwikkeling.

Onderzoek

8 april 2022

Ontwerp Team Planning voor een nieuw project door Rawpixel.com (Shutterstock)

Zo laat je een buurtplatform goed functioneren

Buurtplatformen zijn in opkomst, maar welke rol past daarbij en hoe functioneren ze optimaal? Menno van der Veen, expert omgevingsparticipatie, geeft op basis van onderzoek tien adviezen.

Onderzoek

6 april 2022

Eindhoven, Netherlands green street door Lea Rae (shutterstock.com)

Rli: zorg voor natuur en doe dat overal en voor iedereen

In Nederland is sprake van een biodiversiteitscrisis en die moet zo snel mogelijk gekeerd worden. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur geeft hiervoor de nodige aanbevelingen.

Onderzoek

1 april 2022

Overheid, zitting door Salivanchuk Semen (shutterstock.com)

Zo ga je als ontwikkelaar en gemeenteraad met elkaar om bij omgevingsparticipatie

Projectontwikkelaars willen zoveel mogelijk duidelijkheid dat hun participatieplannen niet sneuvelen in de gemeenteraad. Hoe kunnen zij dit voorkomen? En hoe kunnen politici hun primaat behouden? Dat weet TU Delft-onderzoeker Wouter Jan Verheul.

Onderzoek

30 maart 2022

Participatie Post-It door fizkes (shutterstock.com)

De kansen en gevaren van contracten tussen ontwikkelaars en participanten

Volgens de Omgevingswet hebben naast gemeenten ook private initiatiefnemers participatieverplichtingen. Omgevingsrecht-expert Fred Hobma legt uit waarom er goede redenen om daarbij in te zetten op zowel contacten als contracten.

Onderzoek

28 maart 2022

Participatie - unity concept door New Africa (Shutterstock)

Private omgevingsparticipatie, maar dan samen met de gemeente: zo doe je dat

TU Delft-onderzoeker Wouter Jan Verheul onderzocht van 15 gemeenten hun handreikingen voor omgevingsparticipatie door private initiatiefnemers. Zo brengt hij in kaart wat hierbij de verhouding is tussen private en publieke partijen.

Onderzoek

22 maart 2022

Stationsgebouw Groningen door Sander van der Werf (Shutterstock)

Effect Lelylijn op woningbouw overschat, maar brede welvaart profiteert wel

Ruim 200 duizend extra woningen in het noorden van Nederland, na aanleg van de Lelylijn? Dat blijkt volgens nieuw onderzoek niet realistisch. Wel draagt de beoogde spoorlijn tussen Lelystad en Groningen bij aan brede welvaart.

Onderzoek

18 maart 2022

Luchtfoto Amsterdam door Aerovista Luchtfotografie (Shutterstock)

Hoe Ruimtelijke Adaptieve Paden ons beter voorbereiden op klimaatverandering

De flexibele methode ‘Ruimtelijke Adaptieve Paden’ biedt gebiedsontwikkelaars de mogelijkheid in te spelen op lange termijnveranderingen als gevolg van klimaatverandering.

Onderzoek

16 maart 2022

Rijtjeshuizen in Leeuwarden door Fortgens Photography (Shutterstock)

Platteland wordt steeds afhankelijker van de auto - en dus neemt hun aantal toe

Autobezit wordt in Nederland steeds vaker bepaald door de plek waar iemand woont. Terwijl het autobezit in de stad het afgelopen decennium daalde, steeg het aantal auto’s in het landelijke gebieden duidelijk.

Onderzoek

15 maart 2022

Westersingel in Rotterdam door Frans Blok (Shutterstock)

Nog veel onduidelijk over invloed groen op hitte in steden

Groen in de stad, zo is de aanname, is onder meer goed voor vermindering van hittestress. Maar hoe dat precies werkt, daar is nog veel onduidelijk over. Groot onderzoek moet daar meer licht werpen, met de invloed van water in de hoofdrol.

Onderzoek

14 maart 2022

Participatie ontwerp door Rawpixel.com (shutterstock.com)

Dit betekent de Omgevingswet voor privaat georganiseerde participatie

Vanwege de Omgevingswet moeten ook private partijen werk maken van participatie. Maar hoe precies, en onder welke omstandigheden? Dat vertelt TU Delft-onderzoeker Fred Hobma.

Onderzoek

10 maart 2022

Skyline San Francisco door Alexander Demyanenko (shutterstock.com)

“Bouw goedkope én duurdere woningen om druk op woningmarkt te verlichten”

Amerikaans onderzoek laat zien dat het bouwen van woningen in verschillende prijsklassen de druk op de woningmarkt verlaagt en juist voorkomt dat de oorspronkelijke bewoners worden gedwongen te verhuizen. Gentrificatie blijft nog wel een gevaar.

Onderzoek

9 maart 2022

Cranbrook, Engeland door Jo Jones (shutterstock.com)

Hoe Engelse gebiedsontwikkelaars bewoners steeds afhankelijker maken van de auto

Bewoners van Engelse nieuwbouwwijken kunnen vaak niet zonder auto omdat de gebiedsontwikkeling ze daartoe dwingt. Opvallend is dat de duurzaamheid van de mobiliteit in deze wijken de laatste jaren alleen maar is verslechterd.

Onderzoek

8 maart 2022

Stad met weinig groen door MyCreative (Shutterstock)

Fors tekort aan openbaar groen in grote gemeenten

Ondanks de groeiende aandacht voor groen in de stad, blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu dat dit in de 32 grootste gemeenten te wensen overlaat. Nationale groennormen moeten de verstening van de steden volgens de natuurorganisatie keren.

Onderzoek

7 maart 2022

Mediaspree in Berlijn door elxeneize (Shutterstock)

Ook in een verzorgingsstaat zijn publiek toegankelijke private ruimtes essentieel

Publiek toegankelijke private ruimtes zijn de manier om in dichtbevolkte Westerse steden meer openbare ruimte toegankelijk te maken voor publiek gebruik. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek in de tien grootste steden van Duitsland.

Onderzoek

1 maart 2022

Rondslingerende deelscooters in Oslo, Noorwegen door tufo (Shutterstock)

Gezondheid is hét motief voor duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit speelt voor bewoners nog maar een beperkte rol. Op basis van onderzoek stellen adviseurs Dave Alberts en Haye Bijlsma dat dit zomaar kan veranderen als duurzame mobiliteit vooral in termen van gezondheid wordt gestimuleerd.

Onderzoek

25 februari 2022

Samenwerkende bewoners in de moestuin door Rawpixel.com (Shutterstock)

Vijf tips om burgers te betrekken bij klimaatadaptatie

Burgers betrekken is cruciaal om gemeenten klimaatbestendiger te maken. Een consortium van hogescholen, gemeenten en waterschappen onderzocht daarom hoe dat lukt. Dat levert vijf tips op.

Onderzoek

24 februari 2022

Stad van de toekomst. Harmonie van stad en natuur. door Danila Shtantsov (Shutterstock)

Dit is wat een natuurinclusieve inrichting van Nederland vraagt en wat het ons oplevert

Een transitie naar een natuurinclusief ingericht Nederland vergt volgens een scenariostudie van het PBL en de WUR grote veranderingen op sociaal, economisch en ruimtelijk gebied. Daar staan meerdere duurzame en maatschappelijke opbrengsten tegenover.

Onderzoek

23 februari 2022