Onderzoek

2013.03.06_Los Angeles_660

Los Angeles - de metropool en vijf stadia van moderniteit

Een exploratief onderzoek naar Los Angeles dat zich richt op stadsecologie en de (her)verschijning van moderniteit in het publieke domein, infrastructuur en stedelijke vorm. Reyner Banhams onovertroffen boek ‘Los Angeles: the architecture of four ec…

Onderzoek

6 maart 2013

2013.02.28_Burgers maken hun buurt_180

Burgers maken hun buurt

Zijn bewonersinitiatieven altijd wenselijk? Wanneer is extra stimulans nodig, en wanneer wordt stimulans bemoeienis? Hoe kunnen onnodige regels en obstakels uit de weg worden geruimd om burgers echt de ruimte te geven? Met deze vragen van de overhei…

Onderzoek

28 februari 2013

2013.02.25_Social Urban Planning_660

Social media, ‘must-have’ tools in gebiedsontwikkeling

De netwerkmaatschappij (Castells, 1996) gaat gepaard met fundamentele veranderingen, waaronder de opkomst van social media en de toename van (mobiel) internetgebruik. Deze nieuwe situatie en een vraaggestuurde markt dwingen gebiedsontwikkelaars om…

Onderzoek

25 februari 2013

Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px

Met nieuwe media het ontwikkelproces in

De verschuiving van de woningmarkt zorgt ervoor dat de woningzoekenden intensiever worden betrokken in het ontwikkelproces. Waar de woningzoekende in een aanbodmarkt voornamelijk van belang was voor de afzet van woningen, wordt deze in een vragersma…

Onderzoek

19 februari 2013

2013.02.18_Nieuwe kopers melden zich in 2013_180

Nieuwe kopers melden zich in 2013

AMSTERDAM - In 2013 zullen nieuwe kopersgroepen zich, meestal via een lokale asset management organisatie, oriënteren op de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. Naar verwachting zijn met name Angelsaksische private equity-partijen op zoek naar porte…

Onderzoek

18 februari 2013

2013.02.13_Long term finance_180

'Langetermijninvesteringen komen in gevaar'

De langetermijninvesteringen in infrastructuur, onderwijs en onderzoek moeten wereldwijd de komende zeven jaar met zo'n zeven biljoen dollar (circa 5200 miljard euro) groeien om een nieuwe terugval van de internationale economie te voorkomen. Dat st…

Onderzoek

13 februari 2013

Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening

Van overheden in Nederland wordt verwacht dat zij vorm geven aan een ‘goede ruimtelijke ordening’. Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geven ze leiding aan de ruimtelijke ordening van een gebied ‘teneinde het ontstaan van een voor de gemeensch…

Onderzoek

8 februari 2013

2013.02.12_Duurzame energie in een nieuwe realiteit_660

Duurzame energie in een nieuwe realiteit

Partijen, stop met het naar elkaar wijzen als het gaat om het zetten van de eerste stap richting duurzame gebiedsontwikkeling! De financiële crisis bemoeilijkt het realiseren van duurzame ambities bij gebiedsontwikkeling. De hoge voorinvesteringen d…

Onderzoek

8 februari 2013

Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Huizenprijzen in Nederland sterker gedaald dan gemiddeld in de EU

Het prijsniveau van koopwoningen is gemiddeld in de Europese Unie (EU) al drie jaar stabiel. De prijsontwikkelingen verschillen sterk van land tot land. In Nederland en Spanje zijn de huizenprijzen sinds de financiële crisis in 2008 blijven dalen. I…

Onderzoek

1 februari 2013

Crowdfunding, gemeenschapsfinanciering in stedelijke gebiedsontwikkeling

In de praktijk van de stedelijke gebiedsontwikkeling is behoefte aan nieuwe financieringsinstrumenten na het instorten van de kantorenmarkt en het stilvallen van de woningmarkt. Crowdfunding is een nieuw financieringsinstrument dat in andere sectore…

Onderzoek

21 januari 2013

2013.01.18_Waterrobuust bouwen

Waterrobuust bouwen

Ons klimaat verandert. De mate waarin laat zich moeilijk voorspellen. Er zullen neerslagen vallen met hogere intensiteiten dan we nu gewend zijn. Ook drogere perioden zullen vaker voorkomen. Door waterrobuust te bouwen is het mogelijk om onze leefom…

Onderzoek

18 januari 2013

Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Onderzoek: huishoudens willen rust, veiligheid en winkels

Als ontwikkelaars klantgericht willen bouwen moeten zij rekening houden met de wensen van huishoudens. Niet alleen de wensen voor de woning verdienen de aandacht, ook die op het gebied van de woonomgeving. Wat vinden huishoudens belangrijk aan hun w…

Onderzoek

18 januari 2013

Thumb_onderzoek_0_667px

De economische waarde van open(bare) ruimte: factor in beleid

Met de groei van de (populariteit) van de steden wordt het beleidsmatig afwegen van belangen rond de open(bare) ruimte in en om de stad steeds belangrijker. Een voorbeeld is het conflict tussen ruimte voor verkeer (bereikbaarheid) versus ruimte voor…

Onderzoek

15 januari 2013

Thumb_onderzoek_0_667px

Vergrijzing, woningmarkt en woningvoorraad

De toename van het aantal ouderen in de nabije toekomst heeft een aanzienlijk effect op de dynamiek op de woningmarkt. Zo blijkt onder meer uit het onlangs verschenen rapport van het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB) ov…

Onderzoek

8 januari 2013

Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Kickstart voor de middeldure huur markt

De vraag naar middeldure huurwoningen (met een maandhuur tussen € 665 en € 900 per maand) groeit. Tot 2020 groeit de vraag zelfs met ruim 200.000 woningen. Dat is ongeveer een verdubbeling van het huidige aantal huurwoningen in dit segment. De maats…

Onderzoek

3 december 2012

2012.12.03_Knelpunten in de omgevingswet_Handhaaf bestemmingsplan

Knelpunten in omgevingswet

Het bestemmingsplan vervangen door een omgevingsverordening, zoals de minister van I&M wil in de Omgevingswet, lost knelpunten bij gebiedsontwikkeling niet op. Dat concluderen mr. Peter Noordanus en prof.mr. Friso de Zeeuw op basis van een praktijko…

Onderzoek

3 december 2012

Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px

Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een lange traditie in het beschrijven van de sociale status van wijken. In 1998 is daarvan voor het laatst verslag gedaan, in de publicatie Van hoog naar laag, van laag naar hoog. Dit rapport leidde tot een…

Onderzoek

30 november 2012

2012.11.26_Burgerparticipatie_809px

Burgerparticipatie onmisbaar in steden

Maurice Specht laat zien dat burgers bereid zijn om op veel mogelijke manieren in steden deel te nemen aan maatschappelijke ontwikkelingen. De ervaringskennis van burgers is onmisbaar om complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Wel mag…

Onderzoek

26 november 2012

Stedenbouw als veranderkracht

In het programma Stedenbouw als Veranderkracht is gezocht naar een alternatieve positie van de stedenbouwkundige discipline in de Nederlandse praktijk van stads- en gebiedsontwikkeling. Het programma is gestart in 2011 door AIR Rotterdam (Patrick va…

Onderzoek

26 november 2012

Thumb_international_0_1000px

Ingrijpende maatregelen vastgoedmarkt nodig

Uit een vergelijking tussen de kantorenmarkten van Amsterdam en Londen blijkt dat er meer nodig is dan een leegstandsfonds om de kantorenmarkt weer gezond te laten functioneren en nieuwe leegstand te voorkomen. Met een leegstandsfonds van drie eur…

Onderzoek

20 november 2012