Onderzoek

Warmte net

Grote potentie voor warmtenetten blijft nog onderbenut

Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig. De wil is er wel, maar de financiële risico’s zijn groot en goede coördinatie ontbreekt. De rijksoverheid zou…

Onderzoek

7 april 2017

innovation meeting

Innovation, innovation, innovation: a new urban strategy mantra and the usual challenge of social inclusion

Wat verstaan we precies onder ‘innovation district’? In verschillende steden wordt de term toegepast als veelbelovende strategie om productieve, inclusieve en duurzame gebiedsontwikkeling te verwezenlijken, maar in de praktijk stuit men op onbedoeld…

Onderzoek

1 april 2017

highrise ooghoogte

High-rise op ooghoogte

Maar 20 procent van de 108 hoge gebouwen uit de periode 2004-2015 heeft een plint die zowel functioneel als architectonisch goede voorwaarden biedt voor een levendig straatbeeld. Dit is de uitkomst van het onderzoek High-rise op ooghoogte van Marli…

Onderzoek

29 maart 2017

Samen gaan voor Zilver

Op 1 januari 2015 zijn de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wlz (Wet langdurige zorg) van kracht geworden. Deze wetten scheiden de budgetten voor wonen en zorg. Uit de nieuwe wetgeving vloeit voort dat mensen met een zorgvraag lang…

Onderzoek

29 maart 2017

Wonen op de Zuidas

Wonen in steden lijkt steeds populairder te worden. Jongeren trekken meer naar de stad, gezinnen blijven langer in de stad wonen en empty nesters lijken vaker terug te komen. De stad biedt huisvestingsmogelijkheden voor een diversiteit aan mensen me…

Onderzoek

29 maart 2017

Samen sturen met flexibiliteit

In zijn scriptie “Samen sturen met flexibiliteit” beschrijft Rombout Hoogendoorn in hoeverre flexibiliteit in publiek-private contracten de sturing en samenwerking bij gebiedsontwikkeling beïnvloedt. Hij constateerde dat er weliswaar een brede roep…

Onderzoek

28 maart 2017

minicollege financiering

GO minicollege: Financiering van gebiedsontwikkeling

In dit minicollege staat de uitleg van het systeem, het proces en de risico’s van de financiering van gebiedsontwikkeling centraal. In verrassend kort tijdsbestek wordt een heldere uitleg gegeven over deze complexe materie. De financiële paragraaf i…

Onderzoek

26 maart 2017

Smartphone

Technologie op waarde schatten - een handreiking

Dagelijks komen er nieuwe technologieën en technologische toepassingen op de markt. Vandaag zijn dat smartphones met apps als Airbnb en Uber, morgen zijn het robots die pizza’s bezorgen en boodschappen doen, of gebouwen met zelfreinigende nanomateri…

Onderzoek

14 maart 2017

minicollege kabinet

GO minicollege: Nationale Omgevingsvisie

In dit minicollege zet praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling prof. mr. Friso de Zeeuw uiteen wat het nieuwe kabinet zou moeten doen met de Nationale Omgevingsvisie, ruimtelijke investeringen en het woningbouwbeleid. Kernpunt: een Nationale Omgeving…

Onderzoek

6 maart 2017

tussentijdse evaluatie RA

Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie vraagt om een 'tandje erbij'

De afgelopen jaren is er al veel gedaan om Nederland klimaatbestendig in te richten, maar er moet een ‘tandje bij’. Dat constateren de onderzoekers die de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie hebben geëvalueerd in opdracht van de stuurgroep ruimtel…

Onderzoek

5 maart 2017

cover

Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021

7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL. Het PBL heeft deze maatregelen geanalyseerd op hun effecten op 3 leefomgevingsthema’s: mobili…

Onderzoek

3 maart 2017

essay water en ruimte

Over vijf jaar leergemeenschappen Water en Ruimte

Gedurende vijf jaar leergemeenschappen Water en Ruimte is veel kennis gedeeld over nieuwe relevante ontwikkelingen, zoals de klimaatverandering, veranderende regelgeving, toenemende verstedelijking, bodemdaling, de economische crisis en het herstel…

Onderzoek

27 februari 2017

go scriptie incentives

Incentives: de brug naar duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling gebeurt nog steeds te weinig. Als de ontwikkelingen in dit lage tempo plaats blijven vinden, dan worden de duurzame ambities niet behaald. Gemeenten hebben hun actieve rol verruild voor een meer facilitaire rol en zo wor…

Onderzoek

26 februari 2017

te koop woning

Woningmarktmonitor – Vooruitzichten 2017 en 2018 gunstig

De Nederlandse huizenmarkt liet in 2016 een opmerkelijk sterk verder herstel zien. De woningverkopen lagen op recordhoogte en de prijzen stegen fors. Mede doordat verkopers langer wachten hun huis te koop te zetten neemt het aanbod af en wordt steed…

Onderzoek

6 februari 2017

cover trackchanges

#trackchanges: veranderingen in de waardeketen van gebiedsontwikkeling

Schuivende panelen, andere rollen, nieuwe partijen en minder risicodragend investeringskapitaal, daar moeten we het in grote lijnen mee doen in Nederland anno 2017. Ondanks de fors aantrekkende woningmarkt en ‘the wall of money’, gaat het niet vanze…

Onderzoek

27 januari 2017

pbl middensegment woningmarkt

Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt

Lange wachtlijsten en hoge huurprijzen: de spanningen op de huurwoningmarkt nemen steeds verder toe. Hoewel het vergroten van het aanbod van huurwoningen in het middensegment breed gezien wordt als de oplossing voor deze spanningen, zijn de gebruike…

Onderzoek

25 januari 2017

Inkomensgrens sociale huur bakent de doelgroep niet goed af

Inkomensgrens sociale huur bakent de doelgroep niet goed af

De inkomensgrens voor de sociale huursector bakent de doelgroep voor sociale huurwoningen niet goed af. Veel huishoudens behoren onterecht wél of – problematischer – onterecht niet tot de doelgroep voor sociale huurwoningen. Die laatste groep valt t…

Onderzoek

27 december 2016

maasbracht

Kritische factoren van stedelijke herverkaveling

Stedelijke herverkaveling is een instrument om onhandige eigendomsverhoudingen van grond en gebouwen te herschikken. Daarna kan een herontwikkelingsplan dat profijt oplevert voor alle betrokkenen, worden gerealiseerd. Primair is ‘het een instrument…

Onderzoek

23 december 2016

duurzaamheid scriptie

Gebiedsontwikkeling en duurzaamheid; hoe ambities worden waargemaakt!

De aandacht voor duurzame ontwikkeling groeit. Ook binnen gebiedsontwikkelingen is steeds vaker een duurzaamheidsambitie aanwezig. De hoogte van deze ambitie verschilt echter per ontwikkeling. Maar hoe kunnen deze (uiteenlopende) ambities ook daadwe…

Onderzoek

19 december 2016

cover

Understanding the motivations behind sustainable offices

Sustainability of the built environment has been often pushed forward by developments in the commercial office sector, in which the level of sustainability is usually measured by some form of third-party certifications as LEED or BREEAM. As well as…

Onderzoek

13 december 2016