Onderzoek

2014.04.03_Faciliteren en leren in de Rotterdamse praktijk_660

Faciliteren en leren in de Rotterdamse praktijk

Er waait een frisse, vernieuwende wind in gebiedsontwikkelingsland. Bestaande denk- en werkwijzen worden ter discussie gesteld. Alle partijen zoeken naar een nieuwe invulling van hun rol in het ruimtelijk domein; zo ook in Rotterdam. In de havenstad…

Onderzoek

3 april 2014

2014.04.03_Hoe staat de stad er voor_180

Hoe staat de stad er voor? Vijf zwaargewichten spotten 11 trends

Hoe staat de stad er voor? Welke trends zijn zichtbaar? Daarover boog zich een commissie met zwaargewichten, onder aanvoering van professor Wim Derksen. Samen met professor Godfried Engbersen, wethouder in Amsterdam Carolien Gehrels, directeur van B…

Onderzoek

3 april 2014

2014.03.28_Nederland aantrekkelijk_180

Nederland aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven

Nederland is het meest aantrekkelijke land voor buitenlandse bedrijven die zich in West-Europa willen vestigen. Dat komt door de relatief lage bedrijfskosten voor startende ondernemingen.

Onderzoek

28 maart 2014

2014.03.23_Hoe laat je gebruikers de stad vormgeven_1_660

Hoe laat je gebruikers de stad vormgeven?

De participerende, ondernemende bewoner is hot. Op vele vlakken wordt van de samenleving verwacht dat deze ondernemender handelt. Zo ook in de stedelijke gebiedsontwikkeling. Inspraak op plannen gebeurt al enige decennia, maar nu wordt er meer dan o…

Onderzoek

23 maart 2014

2014.09.05_Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw_180

Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland

Het EIB heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) vanuit economische invalshoek onderzoek gedaan naar ervaringen in het buitenland om de positie van de consument in de bouw te versterken. Wij hebben hier…

Onderzoek

21 maart 2014

2014.03.11_7 tips voor winkelbeleid_660

7 tips voor winkelbeleid in middelgrote steden

Juist middelgrote steden staan voor een stevige uitdaging als het om winkelbeleid gaat. Internet en de economische crisis zijn niet de enige oorzaak van winkelleegstand. Wel heeft de economische crisis ervoor gezorgd dat ontwikkelingen in een stroom…

Onderzoek

11 maart 2014

2014.03.11_Invloed van e-commerce_180

Invloed van e-commerce vooralsnog gering op supermarktvastgoed

Internetverkoop neemt toe, ook in supermarkten. De groei van online winkelen zorgt ervoor dat supermarktorganisaties in toenemende mate rekening moeten houden met de gevolgen hiervan. De impact van e-commerce op de vastgoedbehoefte van supermarkten…

Onderzoek

11 maart 2014

2014.02.25_houdbare zorg_180

Houdbare zorg in tijden van crisis

‘Het ontwikkelen van een houdbaar zorgstelsel vergt een aanpak die traditionele, acute zorg overstijgt en aansluit bij behoeften en mogelijkheden van mensen’, luidt de stelling waarmee prof. dr. Anna Nieboer haar oratie opent op 1 november 2013. Het…

Onderzoek

25 februari 2014

2014.02.25_Winkelgebied van de toekomst_180

Winkelgebied van de toekomst

Veel mensen voelen zich verbonden met winkelgebieden, niet alleen als winkelier, vastgoedeigenaar, ambtenaar of politicus, maar ook als consument en burger. De toekomst van deze plekken, of het nu gaat om het (buurt)winkelcentrum of het stad…

Onderzoek

25 februari 2014

2014.02.16_Leren innoveren_660

Cultuur van leren nodig voor integrale waterprojecten

Innovatie, leren en kennisontwikkeling zijn onafscheidelijk. Innovatie staat immers voor vernieuwing en verandering en dat betekent dat wat voorheen gewoon was niet meer gewoon is. Bestaande structuren, culturen, werkwijzen en praktijken worden ter…

Onderzoek

16 februari 2014

2014.02.16_Met plakkend verhaal_660

Met ‘plakkend’ verhaal brengt burgerinitiatief overheden in beweging

Burgerinitiatieven stranden vaak op gebrek aan bijval van de overheid. Maar soms vinden de ideeën van de groepen gehoor en brengen ze wijzigingen aan in de plannen van overheden voor regionale ontwikkeling. Hetty van der Stoep concludeert dat een go…

Onderzoek

16 februari 2014

Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px

Aantal koopwoningen van minder dan een ton verdubbeld

Calcasa onderzocht de Nederlandse markt voor woningen van 100 duizend euro of minder. Het aantal goedkope koopwoningen dat een huizenkoper kan kopen is de afgelopen vijf jaren in omvang verdubbeld. Telde Nederland in 2008 nog 26,0 duizend woningen v…

Onderzoek

12 februari 2014

2014.02.12_Aanpak Vogelaarwijk_180

Aanpak Vogelaarwijk vergt meer dan rationeel plannen

Rationeel plannen en uitvoeren van herstructureringen in Vogelaarwijken klinkt als een logische strategie, maar deze werkt niet. De praktijk is daarvoor te weerbarstig, constateert promovendus Arne van Overmeeren (Real Estate & Housing). Hij pleit v…

Onderzoek

12 februari 2014

2014.02.11_Onderzoek: De woning(beleggings)markt in beeld_180

Onderzoek: De woning(beleggings)markt in beeld

De Nederlandse woning(beleggings)markt is in beweging. Dit onderzoek geeft een breed inzicht in de ontwikkelingen op deze markt. Hierbij wordt ingegaan op zowel de vraag- als aanbodzijde en geven wij inzicht in de ontwikkelingen binnen de woningma…

Onderzoek

11 februari 2014

2014.02.10_WoningcorporatiesEnVastgoedontwikkeling_660px

Woningcorporaties en Vastgoedontwikkeling: Fit for Use?

Woningcorporaties en vastgoedontwikkeling lijkt een logische combinatie. Vastgoedontwikkeling is altijd één van de activiteiten geweest waar woningcorporaties mee bezig zijn geweest: woningen ontwikkelen voor een specifieke doelgroep, woningen renov…

Onderzoek

10 februari 2014

Thumb_Woning2_180

Vraaggestuurd bouwen: kansrijke samenwerking in een vraaggestuurde woningmarkt

Het zelf bouwen van je huis spreekt tot de verbeelding. Luister maar eens naar de inspirerende verhalen van zelfbouwers, waarbij het moeilijk zal zijn om niet meegesleept te worden in hun enthousiasme. Inmiddels is het begrip zelfbouw redelijk ingeb…

Onderzoek

10 februari 2014

2014.02.10_Investeren in wijken_180

Investeren in wijken

De corporatiesector staat de laatste jaren flink onder druk. Onder andere door de veranderingen in het financiële regime zien steeds meer corporaties zich genoodzaakt zich te beperken tot het bieden van sociale huisvesting. Nieuwbouw en wijkontwikke…

Onderzoek

10 februari 2014

Thumb_geld_0_1000px

Bekostiging van publieke voorzieningen bij organische gebiedsontwikkeling

Bij ‘organische gebiedsontwikkeling’ proberen gemeenten gebieden langzaam tot ontwikkeling te laten komen door kleinschalige initiatieven van onderop. Ook bij dit soort stapsgewijze ontwikkelingen moeten vaak publieke voorzieningen, zoals wegen en g…

Onderzoek

3 februari 2014

2014.01.27_Duurzame gebiedsontwikkeling: doe de tienkamp_660

Duurzame gebiedsontwikkeling: doe de tienkamp!

De publicatie ‘Duurzame gebiedsontwikkeling, doe de tienkamp’ van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft en H2Ruimte is onverminderd actueel. Te vaak ligt de nadruk alleen op het energiezuinig maken van gebouwen. Wil er werkelijk sprake z…

Onderzoek

27 januari 2014

RIVM rapporten zorg

Een verzameling rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Onderzoek

25 januari 2014