Onderzoek

Axo woningbouw door Zhuo-ming Shia (Faculteit Bouwkunde TU Delft)

Van massaproductie naar individuele woningen, met dank aan participatie

TU Delft-student Zhuo-ming Shia ontwierp voor zijn afstuderen een participatief woningontwerpproces in het Ethiopische Addis Abeba. Hij laat zien hoe architecten wereldwijd sociaal verantwoord woningontwerp naar een heel nieuw niveau kunnen tillen.

Onderzoek

24 november 2021

City Traffic door Antonio Guillem (shutterstock.com)

"MaaS heeft grote potentie, maar alleen als alle betrokkenen er werk van maken"

Veel gebiedsontwikkelingen zetten in op innovatieve mobiliteit, zoals deelauto's, mobiliteitshubs en slimme apps. Toch is Mobility as a Service nog meer hype dan realiteit. Onderzoekers zochten voor NWO uit waarom de belofte niet ingelost wordt.

Onderzoek

22 november 2021

A20 Rotterdam door Frans Blok (shutterstock.com)

Infra als hefboom voor brede welvaart: zo kan het lukken in Rotterdam

Grote ingrepen aan stedelijke infrastructuur kun je óók inzetten voor bredere welvaart, concluderen de Leerstoel Gebiedsontwikkeling en Vereniging Deltametropool na onderzoek naar de A20 bij Rotterdam. Dat vereist alleen wel visie en daadkracht.

Uitgelicht
Onderzoek

19 november 2021

ENKA-terrein Ede door zeze57 (flickr.com)

Hoe actief gemeenten moeten zijn om gebiedsontwikkeling aan te jagen

Komen gebiedsontwikkelingen sneller tot stand als gemeenten actiever grondbeleid voeren? Marieke Mentink onderzocht de relatie tussen grondbeleid en snelheid aan de hand van twee voorbeelden in Ede.

Uitgelicht
Onderzoek

16 november 2021

Strijp-S: levendigheid op het Ketelhuisplein, met op de achtergrond het Klokgebouw door Peter Beekmans (Wikimedia Commons)

Vijf redenen voor ontwikkelaars om zelf participatie te organiseren

TU Delft-onderzoekers Wouter Jan Verheul en Erwin Heurkens onderscheiden vijf beweegredenen voor marktpartijen om werk te maken van privaat georganiseerde participatie, variërend van draagvlak creëren tot dure rechtszaken voorkomen.

Onderzoek

12 november 2021

Csepel Works in Boedapest door Attila JANDI (Shutterstock)

Creativiteit moet Oost-Europese brownfields er bovenop krijgen

Het einde van het communisme was van grote negatieve invloed op de gebiedsontwikkeling in Oost-Europa. Wetenschappers pleiten daarom voor een nieuwe vorm van stedelijke herontwikkeling, waarbij creativiteit centraal staat.

Onderzoek

8 november 2021

Groene stad van de toekomst door John_T (shutterstock.com)

Van groen naar poen, met dank aan data

Een groene omgeving is van grote waarde. Maar hoeveel precies, dat weet niemand. Cobra Groeninzicht probeert daarom de baten te kwantificeren via big green data, zodat gemeenten beter weten hoe ze ervoor staan én waar de kansen liggen.

Onderzoek

29 oktober 2021

MerweVierHavengebied door Inge Janse (Gebiedsontwikkeling.nu)

Havengebied inclusief transformeren? Denk dan aan tijd, ruimte en toegang

Hoe transformeer je een havengebied op een sociaal-inclusieve manier? David ter Avest, onderzoeker aan de Hogeschool Rotterdam naar het Merwe-Vierhavengebied, geeft drie geheugensteuntjes: neem de tijd, creëer ruimte en behoud de toegang.

Onderzoek

28 oktober 2021

Parkeergarage Museumplein Rotterdam door Gemeente Rotterdam – Joep Boute (Article Stefan Al)

Stedenbouw of waterbeheer? Waarom niet allebei?

Stedenbouwkundige Stefan Al onderzocht vier multifunctionele oplossingen voor overstromingen. “Ontwerpprofessionals moeten erkennen dat water op de eerste plek komt bij de gebiedsontwikkeling.”

Uitgelicht
Onderzoek

27 oktober 2021

Smart City skyline door jamesteohart (shutterstock.com)

Ecorys: slimme en duurzame verstedelijking levert Nederlandse steden miljarden op

Binnenstedelijke verdichting, liefst inclusief smart city-toepassingen, kan tot 4 miljard meer maatschappelijke meerwaarde opleveren dan uitleglocaties. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys voor de Rijksoverheid.

Onderzoek

25 oktober 2021

Venetië Tourisme door Christian Barrette (flickr.com)

Naar een veerkrachtig Venetië

Kan Venetië de coronapandemie aangrijpen om een einde te maken aan het overtoerisme in de stad? Onderzoeker Fabrizio Chiappe ziet mogelijkheden voor een meer duurzame ontwikkeling van Venetië en vergelijkbare toeristensteden.

Onderzoek

15 oktober 2021

Benthemplein, Waterplein in Rotterdam door Iris van den Broek (rotterdammakeithappen.nl)

Sweco: gezonde gebiedsontwikkeling cruciaal in de strijd tegen het water

Wetenschappers van Sweco laten in nieuw onderzoek zien dat de koppeling met gezonde gebiedsontwikkeling cruciaal is om de wereldwijde strijd tegen het water ook in de toekomst te kunnen blijven winnen.

Onderzoek

13 oktober 2021

Hoogbouw skyline door 4045 (shutterstock.com)

Hoe hoger de wolkenkrabber, hoe groter de schade voor het milieu

Het was al langer bekend dat wonen in een dichtbevolkte stad beter is voor het milieu dan wonen op het dunbevolkte platteland. Nieuw onderzoek laat echter zien dat hoge wolkenkrabbers nóg schadelijker voor het milieu zijn.

Uitgelicht
Onderzoek

11 oktober 2021

Road Work Amsterdam, Buitenveldertsselaan door David Peperkamp (shutterstock.com)

Kostenverhaal is nattevingerwerk

Welke kosten brengen gemeenten in rekening bij ontwikkelaars voor de aanleg van voorzieningen van algemeen nut? Lisanne van der Velde onderzocht de praktijk in vijftig gemeenten en komt tot de conclusie dat er geen duidelijke lijn in te ontdekken is.

Onderzoek

6 oktober 2021

Kracht in de Stad door Sebastiaan ter Burg (flickr.com)

Burgerparticipatie in de ongelijke stad: lessen voor de lokale overheid

Hebben mensen uit armere buurten minder mogelijkheden om mee te doen in de stad? Socioloog Gijs Custers stelt op basis van zijn onderzoek in Rotterdam dat dit niet per se het geval is.

Onderzoek

4 oktober 2021

Onderzoeksblog Cover door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Sociale duurzaamheid vraagt om meer dan fysieke ingrepen alleen

Sociale duurzaamheid, daar is niemand tegen. Maar onder het concept liggen vele impliciete opvattingen, betoogt SKG-promovenda Céline Janssen. “Als we deze niet explicieter maken, kunnen investeringen hun doel voorbijgaan.”

Uitgelicht
Onderzoek

28 september 2021

Liberty Square, Belo Horizonte door Luis War (Shutterstock)

Licht en duisternis als extra dimensie bij het ontwerpen van de stad

Openbare ruimte wordt in de nacht anders ervaren dan overdag. Braziliaanse onderzoekers zien het gebruik van licht en duisternis dan ook als extra dimensie bij het ontwerpen van de stad.

Onderzoek

22 september 2021

AI-tool toont in Amsterdam-Zuid open ruimte op basis van lucht, natuur of bouw door AI-Tool (Lectoraat Bouwtransformatie Hogeschool van Amsterdam)

Op zoek naar referenties voor stedelijke verdichting? Deze intelligente tool helpt mee

Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam lanceren een zoekmachine die via kunstmatige intelligentie referenties vindt voor stedelijke verdichting, mét behoud van een goede leefomgeving.

Onderzoek

20 september 2021

Smart city and communication network concept door metamorworks (Shutterstock)

Enquête: oproep aan gebiedsontwikkelaars over inzet slimme technologie

In hoeverre wordt slimme technologie ingezet in gebiedsontwikkeling? Vul de enquête van TU Delft-student Douwe Schoemaker in en ontvang de resultaten als het onderzoek is afgerond.

Onderzoek

17 september 2021

7549334044_f2ab2b31de_k.jpg door Groume (flickr.com)

Stedelijke restruimtes hebben een open einde nodig

Stedelijke restruimtes zonder duidelijke functie of waarde kunnen een grote bijdrage leveren aan de formeel vormgegeven stad. Dat constateert TU Delft-promovendus Sitong Luo in haar promotieonderzoek.

Onderzoek

15 september 2021