Onderzoek

straadkrant

Tweede uitgave StraaDkrant: de straat voor een beter leefklimaat

Dit jaar verscheen de tweede uitgave van de STRAADkrant: Straten Transformeren – Ruimtelijk, Adaptief, Aantrekkelijk & Duurzaam van Bosch Slabbers Landschapsarchitecten e.v.a.. Op de website van Platform Stad is ook een artikel te vinden over de eer…

Onderzoek

29 september 2017

Dharavi Mumbai scriptie

Incorporating social and economic production of space in redevelopment of informal settlements

Economische en sociale netwerken vormen een essentieel onderdeel in het dagelijks bestaan van informele nederzettingen in het zuidelijke deel van de wereld. Bij de (formele) herontwikkeling van deze gebieden blijft deze reeds bestaande economische e…

Onderzoek

13 september 2017

Merwevierhaven

Gebiedstransformaties vereisen meervoudige en lerende aanpak

Gebiedstransformaties zijn dan wel gewenst, ze blijken in de praktijk duur en ingewikkeld. En in deze tijd moeten ze het zonder ruime subsidies stellen. Onderzoekers van TU Delft sectie Urban Development Management onderzochten voor de Agenda Stad v…

Onderzoek

1 september 2017

Eindhoven glow

Eindhoven en Utrecht zijn voorbeelden voor 'de culturele en creatieve stad'

Wat houdt het in om een 'creatieve' of 'culturele' stad te zijn? De Europese Commissie heeft een tool ontwikkeld om culturele en creatieve steden te monitoren. Daarvoor is een groep van 168 Europese steden onderzocht, bestaande uit Europese culturel…

Onderzoek

3 augustus 2017

maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed in verandering

Maatschappelijk vastgoed is de benaming voor een heel diverse groep gebouwen zoals onderwijsinstellingen, verzorgingshuizen, bibliotheken, theaters, brandweerkazernes. Deze gebouwen en hun functies zijn van groot belang voor een goede ruimtelijke o…

Onderzoek

15 juli 2017

People and the earth PBL

Complexe samenhang mondiale duurzaamheidsuitdagingen verbeeld

De publicatie People and the Earth, met 23 infographics over de doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, is gelanceerd tijdens een bijeenkomst in het Museon in Den Haag. De mondiale uitdagingen om duurzaam om te gaan met voedsel, w…

Onderzoek

14 juli 2017

Foster City

Variable Vulnerability

De veerkracht van steden ten aanzien van de stijgende zeespiegel kan vanuit verschillende aspecten worden onderzocht. In deze MSc-scriptie concentreerde Sumanth Subbarao zich op de sociaal-economische ontwikkeling in de San Francisco Bay. Hij vergel…

Onderzoek

12 juli 2017

Zelfbouwwoningen Buiksloterham

De eerste stappen naar een circulaire woningvoorraad

De circulaire economie wint terrein. In steeds meer sectoren wordt de overstap gemaakt naar nieuwe verdienmodellen waarin duurzaam materiaalgebruik en klimaatneutrale productieprocessen centraal staan. Ook in de woningbouwsector verschijnen de eerst…

Onderzoek

7 juli 2017

publicatie publiek private samenwerkingen

Positieve Prikkels tot Samenwerken

De trek naar de stad, de energietransitie, de veranderingen in mobiliteit, technologische veranderingen, migratiepatronen: het zijn allemaal aanleidingen om onze gebouwde omgeving op de schop te nemen. Nadat de overheid de kaders voor publieke bela…

Onderzoek

6 juli 2017

image1.jpeg

The socially responsible developing investor

Sinds de financiële crisis in 2008 is de wereldwijde oproep voor meer verantwoordelijk en duurzaam marktgedrag gegroeid. Hoewel het begrip Corporate Social Responsibility (CSR) steeds meer belangstelling trekt, blijft het een vrij abstract en vaag c…

Onderzoek

21 juni 2017

Schiedam havens

Een hybride toekomst voor de Schiedamse havens door duurzame clusterversterking

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling bestaat 10 jaar. Dat is ook gelijk het thema van het meest recente nummer van ons tijdschrift 'Go, gebiedsontwikkeling in beweging. Wat is de waarde van gebiedsontwikkeling?’. Daarin blikken we terug en kijken…

Onderzoek

12 juni 2017

rotterdam euromast

Stad kan gevolgen gentrificatie verzachten

Rotterdam doet er alles aan om hoger opgeleiden oude volksbuurten binnen te loodsen. Oorspronkelijke wijkbewoners zien hun buurten daardoor snel veranderen. Met gerichte keuzes kan de stad die pijn verzachten, stellen Wenda Doff en Mariska van der S…

Onderzoek

1 juni 2017

demolish

Achterstandswijken verbeteren door huizen te slopen én hun bewoners te verhuizen

Menging van arme en rijke bewoners werd lange tijd gezien als goed middel om problemen in achterstandswijken aan te pakken. Tot nu toe gebeurde dat vooral door sloop van goedkope sociale huurwoningen en door nieuwbouw van (middel)dure koopwoningen.…

Onderzoek

25 mei 2017

invloed spoor omgeving

Invloed (spoor)wegen op verstedelijking neemt af

Ooit bepaalden nieuwe spoorlijnen en snelwegen waar verstedelijking plaatsvond. Die invloed is er nog wel, maar lang niet zo sterk meer als voorheen. Het is daarom verstandig geweest dat in de afgelopen decennia in aanvulling op het vervoersbeleid,…

Onderzoek

24 mei 2017

china

Productivity crucial in the development of house prices in China

De komst van marktkapitalisme heeft de huizenprijzen in China dramatisch verhoogd. De gevolgen van agglomeratie zorgen ervoor dat de prijzen astronomisch stijgen, vooral in de grote steden en hun periferie. Doctoraal kandidaat Yunlong Gong laat zien…

Onderzoek

19 mei 2017

koepel van haarlem

Zoektocht naar betekenis van erfgoed

Transformatieopgaven zijn aan de orde van de dag. In tegenstelling tot 20 jaar geleden wordt bestaand vastgoed weer gewaardeerd, blijft de sloophamer ongebruikt en krijgt een gebouw een volgend leven en nieuw gebruik. Hippe programma’s worden gepr…

Onderzoek

9 mei 2017

Rotterdam Marconiplein

Sturen op gemengde wijken vereist coördinatie en subtiliteit

Sturing op de samenstelling van de wijkbevolking is de afgelopen jaren complexer geworden. Dat concludeert Platform31 in een voor de gemeente Rotterdam uitgevoerde verkenning ‘Bijsturen op de compositie van wijken’ naar instrumenten om de sociale co…

Onderzoek

7 mei 2017

Straat Amsterdam

Klimaatadaptatie: verse kennis in hapklare brokken

De afronding van het tweejarige onderzoeksproject 'De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk' ging op 5 april gepaard met een beschouwing van de belangrijkste resultaten. Het aan de Hogeschool van Amsterdam en de Hanzehogeschool Groningen…

Onderzoek

1 mei 2017

1

Leg een nieuw inhoudelijk fundament onder de verplichte 30% sociaal

Jaap Nieuwenhuis (TU Delft) concludeert in zijn studie Being Poorer Than the Rest of the Neighborhood dat jongeren zich problematischer gedragen als ze de armste zijn in een rijke buurt. Die conclusie valt op omdat we vooralsnog omgekeerd redeneren.…

Onderzoek

20 april 2017

Delta Nederland

De Nieuwe Delta

De Deltawerken in de Nederlands-Vlaamse Delta van Rijn, Maas en Schelde behoren tot de iconische monumenten van ons land, mede door de beeldbepalende kracht van de dammen en dijken. Met name door de Oosterscheldekering, een wereldwonder, voortgekome…

Recensie

7 april 2017