Onderzoek

Voorbeelden van dagelijkse problematiek - Couperusbuurt door Ivan Nio, Anneke Treffers (hva.nl)

Op zoek naar duurzame binding in een multiculturele wijk

Hoe vergroot je de binding met een wijk wanneer iedere bewoner dat begrip op een eigen manier ervaart? Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam gingen op zoek naar ‘buurtdragers’ die de duurzame binding met de buurt kunnen versterken.

Onderzoek

22 juni 2021

Belcrumhaven in Breda door G. Lanting (Wikimedia Commons)

Te weinig geld, capaciteit en kennis vertragen transformaties

Een gebrek aan financiën, menskracht en expertise bij gemeenten zorgt voor vertraging bij gebiedstransformaties. Dat blijkt uit een survey-onderzoek van de TU Delft onder deelnemende gebiedsprojecten binnen het programma Stedelijke Transformatie.

Onderzoek

17 juni 2021

TavolaStrozzi, Napoli. door Unknown author (Commons Wikimedia)

Ingesleten patronen verhinderen verbetering haven en stad

De stad en haven van Napels zijn nauw verbonden, maar historische besluitvormingspatronen verhinderen verandering. TU Delft-promovendus Paolo De Martino: "Je moet je eerst bewust worden van je patronen, voordat je ze ten goede kunt veranderen."

Onderzoek

10 juni 2021

Luchtfoto bedrijventerrein Coenecoop, Waddinxveen door KiwiK (Shutterstock)

Drie lessen voor duurzame en gezonde bedrijventerreinen

Op bedrijventerreinen is nog veel winst te behalen als het om energie, klimaatadaptatie en een gezonde werkomgeving gaat. Onderzoek van Jaap Meijs, Rutger van Raalten en Miles Copping laat zien dat met kleine stappen al winst te behalen is.

Uitgelicht
Onderzoek

3 juni 2021

Ontwikkelvisie op Almere Pampus en de IJmeerverbinding door Koolhaas et al. (2006) (Atelier IJmeer 2030+)

Verbeelding als strategisch instrument in gebiedsontwikkeling

Jutta Hinterleitner onderzocht welke rol ontwerpateliers kunnen spelen binnen gebiedsontwikkeling. Zij ontdekte drie cruciale factoren voor hun succes: nauwkeurige regie, betrokken stakeholders en een gedeeld narratief.

Onderzoek

2 juni 2021

Öresund bridge tussen Malmö en Kopenhagen door Håkan Dahlström (Flickr)

Dit zijn de vaardigheden die leiders van megaprojecten nodig hebben

Projecten van minimaal een miljard euro met veel belangen, veel onzekerheden en complexe opgaven. Hoogleraar Alfons van Marrewijk onderzocht met een internationale onderzoeksgroep welke vaardigheden leiders van megaprojecten nodig hebben.

Onderzoek

31 mei 2021

Aerial view on IJburg, Amsterdam door Claire Claire Slingerland (Shutterstock)

“Participatie levert soms frictievrije, maar eenzijdige processen op”

Gebiedsontwikkelingen in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem laten zien dat de overheid nog veel moet leren om burgers écht een plek aan de tafel te geven, concludeert TU Delft-onderzoeker Els Leclercq. Zij bepleit ‘governance beyond participation’.

Onderzoek

25 mei 2021

Landerijen met koeien en windmolens door Frederick Doerschem (Shutterstock)

Experts: het is kiezen én delen op het platteland voor het nieuwe kabinet

Het nieuwe kabinet moet indringende ruimtelijke keuzes maken voor het landelijk gebied, anders gaan de leefbaarheid en de kwaliteit verder achteruit. Dat is de conclusie van het rapport Kiezen én delen, dat is opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer

Onderzoek

21 mei 2021

Bouwplaats Nederlandse nieuwbouw wijk door Fokke Baarssen (Shutterstock)

Stec Groep: gemeenten willen voor woningnood meer geld en minder bemoeienis

Gemeenten willen meer geld, een minister en meer instrumenten van het Rijk om de woningbouw te versnellen, blijkt uit onderzoek van Stec Groep. Bemoeienis van het Rijk zitten ze minder op te wachten.

Onderzoek

17 mei 2021

Kasteel van Almere door MaartenSmit (Commons Wikimedia)

Beteugeling van bestuurlijke manie essentieel bij prestigeprojecten

Voor het laten slagen van stedelijke prestigeprojecten is het essentieel om bestuurlijke manie te beteugelen, stellen onderzoekers Wouter Jan Verheul en Meike Bokhorst. Anders leidt dit onherroepelijk tot hoge kosten en tegenvallende opbrengsten.

Onderzoek

17 mei 2021

Deel van de stedenbouwkundige ruimtelijke opzet uitgewerkt tot voorontwerp door Yasser Hassan (Flip Krabbendam)

Zet samen een boom op voor leefbare gebieden

Via de werkwijze ‘Veld en Volume’ laat architect Flip Krabbendam stedenbouwers en bewoners samen buurten ontwerpen. Hij legt uit waarom een goede ruimtelijke ordening lijkt op een boom - en hoe je deze samen realiseert.

Uitgelicht
Onderzoek

14 mei 2021

Visualisatie mogelijke toekomst voormalige Prins Alexanderlaan, Rotterdam. door Team CIAM XXI (De stad van de toekomst)

Hoe ontwerpstudies meer impact kunnen hebben

Laat duizend bloemen bloeien. Dat is volgens stedenbouwkundige Arjan Smits de praktijk van ontwerpend onderzoek. Hij pleit echter voor meer afstemming met het doel meer impact te hebben in gebiedsontwikkeling.

Onderzoek

12 mei 2021

Ondergrond door NOPPHARAT7824 (Shutterstock)

Ontwerpen vanuit de doorsnede: boven- en ondergrond als samenhangend systeem

Als we doorsnedes door de boven- en ondergrondse stad tekenen, kunnen we dan tot een duurzamere inrichting van de ruimte komen? Jutta Hinterleitner en Fransje Hooimeijer (TU Delft) en Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool) denken van wel.

Onderzoek

30 april 2021

Screenshot 3D BAG Viewer - Delft door Redactie Gebiedsontwikkeling.nu (3dbag.nl)

Digitale gebiedsontwikkeling: alle Nederlandse gebouwen ontsloten in 3D

Onderzoekers van de TU Delft hebben van alle 10 miljoen gebouwen in Nederland 3D data beschikbaar gesteld. Ontwikkelaars kunnen zo betere keuzes maken in de digital twin van het gebied.

Onderzoek

29 april 2021

Wilgen in het platteland door Henriëtte V. (Shutterstock)

Via integrale gebiedsontwikkeling naar een toekomstbestendig platteland

Hoe maak je het platteland toekomstbestendig? Wageningen University & Research beschreef samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit acht belangrijke lessen voor integrale gebiedsontwikkeling van dit gebied.

Onderzoek

23 april 2021

Bouw van rijtjeswoningen in Nijmegen door Marcel Rommens (Shutterstock)

1M Homes: meer woonruimte betekent niet alleen meer bouwen

Twee jaar geleden werd het initiatief 1MHomes opgericht. Nu het magische getal van 1 miljoen nieuwe woningen actueler is dan ooit, pleiten hoogleraren Marja Elsinga en Thijs Asselbergs voor een onderbouwde totaalvisie op de complexe woonpuzzel.

Onderzoek

21 april 2021

Haverleij kasteel in Den Bosch door INTREEGUE Photography (Shutterstock)

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling is: meer voordelen voor hetzelfde geld

Bouwen mét natuur maakt woonbuurten aantrekkelijk en draagt bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dat blijkt uit een rondgang langs 12 natuurrijke woonbuurten. Tegelijkertijd zijn de kosten voor groenbeheer niet hoger dan in andere wijken.

Onderzoek

19 april 2021

Woningbouw door MichaelGaida (Pixabay)

Dit weten we (niet) over ruimtelijke dynamiek in wonen en werken

Edwin Buitelaar (PBL), Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) en Martijn van den Hurk (Universiteit Utrecht) hebben geïnventariseerd wat er uit onderzoek al bekend is over ruimtelijke veranderingen - en waarnaar meer onderzoek juist hoognodig is.

Onderzoek

15 april 2021

Daadkracht en drang publicatie door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (Daadkracht en drang)

Drie manieren om verstedelijking duurzaam te bekostigen

Tom Daamen en Simon van Zoest (Leerstoel Gebiedsontwikkeling) onderzochten hoe in het buitenland de aanleg van openbaar vervoer wordt bekostigd. In hun publicatie destilleren zij 6 inzichten en 3 aanbevelingen.

Uitgelicht
Onderzoek

14 april 2021

Datacenter Google - Eemshaven door Marieke Kramer (Shutterstock)

Eva Gaaff, Rli: “Duurzaamheid en digitalisering zijn nog twee afzonderlijke werelden”

Geef aandacht aan de samenkomst van digitalisering en duurzaamheid in de fysieke leefomgeving, aldus de Rli. Eva Gaaff van de Rli vertelt over de lessen die publieke én private partijen kunnen leren.

Onderzoek

9 april 2021