Onderzoek

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Krimpende steden in Engeland groeien weer

In verschillende steden in Noord-Engeland lijkt een einde te zijn gekomen aan een lange periode van bevolkingsafname. Het blijken vooral autonome ontwikkelingen te zijn waardoor de steden weer zijn groeien, al heeft de overheid er ook invloed op geh…

Onderzoek

1 oktober 2010

Thumb_onderzoek_0_667px

Zij maakt het verschil

Is het de projectontwikkelaar die met haar bijdrage het verschil maakt bij de herstructurering van verouderde, dikwijls eenzijdig samengestelde woonwijken tot een nieuw en sfeervol woonmilieu, waar mensen weer met plezier wonen, werken, spelen en …

Onderzoek

1 september 2010

Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Stadskoeling is hot

Het Program Akkoord 2010-2014 van de gemeente bevat hoge duurzaamheidsdoelstellingen. De ambitie is om 2015 klimaat neutraal te bouwen en te investeren in maatregelen voor een beter klimaat, een schoner milieu en voor een duurzame energieopwekking. …

Onderzoek

16 augustus 2010

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Duurzaam kwaliteitsbehoud van bedrijventerreinen door middel van gronduitgifte

In Nederland zijn duizenden hectares van de bestaande bedrijventerreinen verouderd. Om deze bedrijventerreinen aan de huidige standaarden te laten voldoen is herstructurering vereist. Herstructurering van verouderde terreinen is echter een ingewikke…

Onderzoek

26 mei 2010

2010.03.01_Waterschapeen krachtige speler in gebiedsontwikkeling 660px

Waterschap: een krachtige speler in gebiedsontwikkeling

Voor een duurzame toekomst van de Nederlandse delta kunnen ruimte en water niet zonder elkaar. Water vraagt ruimte, en ruimtelijke kwaliteit kan in Nederland niet zonder water. In het rijksbeleid wordt hier ook nadrukkelijk van uitgegaan. Niemand be…

Onderzoek

1 maart 2010

Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (Shutterstock)

Gebiedsontwikkeling en de kredietcrisis

Het begint langzaam maar zeker door te dringen dat de kredietcrisis ingrijpende gevolgen heeft voor de vastgoedmarkt. Er worden op verschillende niveaus tal van maatregelen genomen om de gevolgen daarvan op korte termijn op te vangen. Op dit moment…

Onderzoek

26 oktober 2009

2009.09.01_Engel uit Graniet 660px

Engel uit Graniet

Hoewel de crisis stevig inhakt op gebiedsontwikkeling, en ambities moeten worden bijgesteld blijft gebiedsontwikkeling hoogst actueel.

Onderzoek

1 september 2009

Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Groen licht voor bodemenergie

Het kabinet heeft voor Nederland aanzienlijke ambities gesteld op het gebied van energiebesparing, CO2-emissiereductie en de toepassing van duurzame energie richting 2020. Om deze ambities te verwezenlijken moeten alle beschikbare duurzame technieke…

Onderzoek

23 maart 2009

Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (Shutterstock)

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009

Met trots presenteren wij u de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009. Deze Reiswijzer biedt marktpartijen en overheden duidelijkheid in de aanpak van de gebiedsontwikkeling in Nederland op zowel praktische als juridische aspecten. De Reiswijzer is gem…

Onderzoek

1 januari 2009

Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (Shutterstock)

De ontmaskering van de concessie

Het concessiemodel is een instrument dat de overheid in toenemende mate gebruikt ter uitvoering van allerlei publieke taken. Deze tendens doet vermoeden dat concessie een glashelder begrip is. Niets is echter minder waar. In deze scriptie is gekeken…

Onderzoek

1 oktober 2008

Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (Shutterstock)

Een wijde blik verruimt het denken

Met de inwerkingtreding van de Nota Ruimte in 2006 heeft het Rijk de aanzet gegeven voor een noodzakelijke hervorming van het ruimtelijke ordeningsbeleid in Nederland. Het tot dan toe gevoerd beleid paste niet meer bij onze complexe samenleving, waa…

Onderzoek

1 juni 2008

Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (Shutterstock)

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Aan de lijst grootschalige gebiedsontwikkelingen in Nederland is goed af te lezen hoe immens de opgaven op dit gebied zijn. Overheid en markt staan in ieder van die projecten voor de uitdaging om samen 'ruimtelijke kwaliteit' te realiseren: de openb…

Onderzoek

1 januari 2008

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Grondbeleid en haalbaarheid

Dit boek behandelt doeleinden en instrumenten van grondbeleid. De nadruk ligt op de speelruimte van het grondbeleid gegeven de marktoriëntatie in het grondbeleid op lokaal en regionaal niveau. In dat kader worden onderwerpen behandeld die belangrijk…

Onderzoek

1 januari 2005