Onderzoek

200822 Scenario Travel Unlimited (bedoeld) - de Verbeeldstorm, Universiteit Utrecht 2020

Betrek publieke waarden bij mobiliteit in toekomstige stad

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht waarschuwen voor veranderingen in stedelijke mobiliteit zonder rekening te houden met publieke waarden. Een afwegingskader helpt om betere keuzes te maken, zoals voor mobility as a service.

Onderzoek

4 november 2020

Logistiek hotel. Foto: Joséphine Brueder/Mairie de Paris

Logistiek en de stad met elkaar verbinden: zo doen ze dat in Parijs

Onderzoekers Merten Nefs en Léa Soret laten aan de hand van Chapelle International in Parijs zien hoe logistiek en stedelijke vernieuwing elkaar versterken.

Onderzoek

3 november 2020

Tiny houses, houten huisjes -> DanDavidCook, Portland

PBL concludeert in onderzoek: flexwoningen oplossing voor woningtekort

Tijdelijke woningen zijn een geschikt instrument om het woningtekort op te lossen, blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ruimte genoeg, alleen is de vraag onder welke voorwaarden de overheid grond wil inzetten voor flexwonen.

Onderzoek

2 november 2020

Rijswijkseweg Den Haag parkeren wonen weg - Wikimedia Commons, 2020

Zuid-Holland bepleit lagere parkeernorm voor hogere woningbouwcijfers

Uit onderzoek van de provincie Zuid-Holland blijkt dat door het verlagen van de parkeernorm zo'n 30 duizend woningen extra gebouwd kunnen worden. "De parkeeropgave bepaalt in grote mate de stedelijke woningdichtheid."

Onderzoek

30 oktober 2020

Groen park in de stad door djedj (Pixabay)

Sweco: Steden essentieel in herstel van wereldwijde biodiversiteit

Steden worden steeds belangrijker bij het herstel van de biodiversiteit, stellen onderzoekers van Sweco. Daarom moet de natuur een veel prominentere rol gaan spelen in gebiedsontwikkeling.

Onderzoek

27 oktober 2020

plein, duitsland -> Photo by Jett Pongsakon on Unsplash

Gezocht: de beste vergroening om hittestress te voorkomen

Bij gebiedsontwikkeling wordt vergroening van de openbare ruimte wordt steeds vaker toegepast als maatregel tegen hitte. Maar hoe benut je deze maximaal in stedelijk gebied? Wageningen Research ging op onderzoek uit.

Onderzoek

19 oktober 2020

Chongqing - Flickr

"China heeft meer sturing nodig bij grootschalige stadsvernieuwing"

De grootschalige stadsvernieuwing in China gaat gepaard met massale sloop van oude woningen. Ten onrechte, concludeert TU Delft-promovendus Taozhi Zhuang. Het is hoog tijd voor heldere richtlijnen en een efficiënter besluitvormingsproces.

Onderzoek

16 oktober 2020

Nieuwbouwwijk, vinex - Flickr

ULI: overheden aan zet voor woningbouw middeninkomens

De middeninkomens zijn de grootste verliezer op de woningmarkt in westerse steden. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek van het Urban Land Institute (ULI). Het gebrek aan geschikte bouwgrond is de belangrijkste oorzaak.

Onderzoek

13 oktober 2020

Marconitorens Rotterdam Iris van den Broek

Durf grenzen te trekken in integrale gebiedsontwikkeling

Integrale gebiedsontwikkeling vraagt om samenwerking tussen partijen en sectoren. Onderzoeker Saskia van Broekhoven wijst erop dat het duidelijk maken van particuliere wensen en belangen daarbij ook nodig is.

Uitgelicht
Onderzoek

12 oktober 2020

Utrecht, Bedrijventerrein Overvecht - Wikimedia Commons, 2020

Maatschappelijke opgaven sleutel tot verbetering bedrijventerreinen

Hoe verbeter je de slechte ruimtelijke kwaliteit van het doorsnee bedrijventerrein? De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit vond het antwoord op die vraag: koppeling met maatschappelijke opgaven en definiëren van collectief belang.

Onderzoek

8 oktober 2020

Stad - Pixabay

Onderzoek: dichtheid minder belangrijk voor verspreiding corona dan gedacht

Niet de dichtheid van steden, maar de verbinding tussen stedelijke gebieden zorgt voor een snellere verspreiding van het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek naar Covid-19 in bijna duizend stedelijke gebieden in de Verenigde Staten.

Onderzoek

6 oktober 2020

Wieringen luchtfoto door Publiek domein (PxHere)

PBL: Nog een lange weg te gaan om doelen Nationale Omgevingsvisie te halen

Om de doelen van de onlangs gepresenteerde Nationale Omgevingsvisie te halen, wordt volgens het PBL op het gebied van wonen, werken en natuur en milieu de nodige inzet gevraagd.

Onderzoek

5 oktober 2020

Snelweg en stad en mobiliteit -> Photo by Shawn Ang on Unsplash

Verstedelijking vereist duidelijke doelstellingen voor mobiliteit

In steden kan de infrastructuur de groei van inwoners soms niet aan. Onderzoekers Reynt Jan Sluis en Gert-Joost Peek (Amsterdam School of Real Estate) pleiten voor duidelijke eisen voor de combinatie van verstedelijking en mobiliteit.

Onderzoek

1 oktober 2020

The new city of Kilamba in Luanda Province (Wikimedia)

“Steden zijn geen kant-en-klare producten"

Afrika telt veel hagelnieuwe steden, maar hun rigide stedenbouwkundige opzet maakt ze ongeschikt voor de toekomst, constateert promovendus Rachel Keeton. Zij ontwikkelde ontwerpprincipes voor duurzame, adaptieve 'New Towns'.

Onderzoek

29 september 2020

Transformatie ->  Pandomo Makelaars Groningen

Vitale centra dankzij transformatie van winkels naar woningen

Nu de vraag naar winkelpanden afneemt, wijzen onderzoekers van Stec Groep erop haast te maken met de transformatie van winkels omdat de behoefte aan woonruimte groot is.

Onderzoek

28 september 2020

Buiksloterham circulair

Gebieden mengen? Deze 10 adviezen helpen je verder

Het toenemend aantal ruimteclaims in bestaan bebouwd gebied maakt het mengen van functies noodzakelijk. Onderzoekers van Stec Groep geven 10 adviezen. "We moeten mengbestendig gaan bouwen."

Onderzoek

21 september 2020

"Bedrijventerrein Broekweg - Wijk bij Duu" (CC BY-NC 2.0) by Dirk-Jan Kraan - Luchtfotografie

'Vergeet creativiteit niet bij gebiedstransformatie via Woningbouwimpuls'

De Woningbouwimpuls kan financieel helpen om bedrijventerreinen te transformeren naar woongebieden. Maar, waarschuwt Devlin Oosterwijk van Royal HaskoningDHV, vergeet niet creatief te blijven, zoals via de Crisis- en herstelwet.

Uitgelicht
Onderzoek

17 september 2020

Friesland" (Public Domain) by edwindepaepe

Gevraagd: verdienmodellen voor natuurinclusief ontwikkelen

De bijdrage van ontwikkelaars aan een natuurinclusieve leefomgeving staat volgens onderzoekers van Wageningen University & Research nog in de kinderschoenen. “Natuurinclusief bouwen is nog lang geen gemeengoed.”

Onderzoek

10 september 2020

Bedrijventerrein Middelblok - Gouderak -" (CC BY 2.0) by Frans Berkelaar

Bedrijventerreinen moeten én kunnen klimaatadaptiever

Bedrijventerreinen zijn nauwelijks voorbereid op klimaatverandering. Slechts 1 procent van dergelijke werkgebieden bestaat uit ‘groenblauwe structuren’.

Onderzoek

8 september 2020

Jam Willem Doormembal from Amsterdam Haarlem Nederland Projektgebiet "De Ceuvel" in Amsterdam-Noord 23 februari 2019

Geef de innovatiekracht van broedplaatsen de ruimte

Volgens Christiaan Weiler zijn broedplaatsen onmisbaar voor de broodnodige innovatie voor meer duurzame gebiedsontwikkeling. De coronacrisis maakt het belang van broedplaatsen alleen maar urgenter.

Onderzoek

7 september 2020