Onderzoek

woningbouw nieuw -> Polderweijde 003 (Large)" (CC BY 2.0) by mulderobdam

Stec Groep: hoge grondprijzen niet de oorzaak van trage woningbouw

Nee, hoge grondprijzen zijn niet de oorzaak van trage woningbouw. Dat stelt Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) eind augustus, na onderzoek door Stec Groep.

Onderzoek

4 september 2020

stepping binck

Studentenvisie op De Binckhorst: industriële karakter basis voor circulaire, inclusieve ontwikkeling

Afstudeerders van de opleiding Management in the Built Environment aan de TU Delft presenteerden in teams hun beste plan voor de ontwikkeling van De Binckhorst in Den Haag. Het winnende team nam het industriële karakter als uitgangspunt.

Uitgelicht
Onderzoek

31 augustus 2020

Rotterdam IJsselmonde Wikimedia Commons

Samen de stad maken: zo lukt dat (niet) in Rotterdam Reyeroord

In de Rotterdamse wijk Reyeroord probeert de gemeente burgers te betrekken bij (gebieds)ontwikkelingen in de wijk. Erasmus-onderzoekers Arwin van Buuren en Hans Joosse geven een tussentijdse evaluatie.

Uitgelicht
Onderzoek

26 augustus 2020

'Gemeenten, denk aan koeling in de warmtetransitievisie'

Uit een enquête van Klimaatverbond Nederland blijkt dat in gemeentelijke warmtetransitievisies nauwelijks aandacht is voor koeling van gebouwen. Alleen de recente hittegolf laat al zien dat de koelbehoefte toeneemt.

Onderzoek

25 augustus 2020

city -> Photo by George Kedenburg III on Unsplash

PwC: coronacrisis versnelt transitie naar toegankelijke en leefbare steden

De coronacrisis en thuiswerken bieden volgens onderzoekers van PwC kansen voor gebiedsontwikkelaars om de grote steden eerlijker te maken. Investeren in betaalbare woningen wordt namelijk steeds interessanter.

Onderzoek

17 augustus 2020

binckhorst flickr door Flickr (Flickr)

De rauwe werkelijkheid van de circulaire Binckhorst

Circulaire gebiedsontwikkeling in de praktijk brengen is weerbarstig, blijkt uit onderzoek van hoogleraar Ellen van Bueren. "De circulaire ambitie is er zeker, maar iedereen kan uitleggen waarom het nu nog niet mogelijk is."

Onderzoek

12 augustus 2020

Pendrecht | Thea van den Heuvel , Wikimedia Commons

Waarom er juist in crisistijden kansen liggen in achterstandswijken

Succesverhalen van Katendrecht en Pendrecht in Rotterdam-Zuid laten zien dat het loont om anti-cyclisch in gebiedstransformaties te investeren. Maar hoe doe je dat?

Onderzoek

5 augustus 2020

Qebeq vitaal stad leven | pixabay

Zo integreer je binnenstedelijke verdichting met een leefbare stad

De compacte stad is niet automatisch een leefbare stad. Sebastien Reinink laat in zijn masterthesis zien hoe verdichting en de menselijke maat elkaar kunnen versterken.

Uitgelicht
Onderzoek

30 juli 2020

Parkeerplaats_Photo by Omer Rana on Unsplash

Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Als gebiedsontwikkelaars en gemeenten meer rekening houden met de specifieke parkeereisen van een locatie, dan ontstaat er meer ruimte voor extra woningen en groene buitenruimte. Dit blijkt uit onderzoek van de provincie Noord-Holland.

Onderzoek

23 juli 2020

bouw hijskraan No attribution required

Hou bij investeringen in transformaties rekening met alle opbrengsten

TU Delft-onderzoekers Wouter Jan Verheul en Erwin Heurkens kijken naar welke afwegingen mogelijk zijn vanuit meervoudige waardencreatie. Want hoe zorg je dat álle opbrengsten worden meegenomen in de investeringsafwegingen?

Onderzoek

22 juli 2020

Waalfront Nijmegen - bezoek (Wouter Jan Verheul)

De crisisbestendigheid van de PPS in Waalfront Nijmegen

In Waalfront Nijmegen transformeren gemeente en BPD via een publiek-private samenwerking een industrieterrein naar een woongebied. TU Delft-onderzoekers Arthur Verwayen en Wouter Jan Verheul inventariseren de belangrijkste lessen.

Uitgelicht
Onderzoek

16 juli 2020

Ontwerpend onderzoek header zomerkrant '20 door Mei-Li Nieuwland (Gebiedsontwikkeling.nu)

Verbeeldingskracht: geen garantie, maar wel een richting voor de toekomst

Gebiedsontwikkelaars hebben een haat-liefdeverhouding met ‘toekomstdenken’ en ‘verbeeldingskracht’. Leerstoel Gebiedsontwikkeling onderzoekt daarom hoe je via ontwerpen tot een realiseerbaar plan komt, via De Binckhorst en Almere Schaalsprong.

Uitgelicht
Onderzoek

14 juli 2020

Topview bouwplaats -> Photo by Ivan Bandura on Unsplash

Revolverende fondsen en gebiedsinvesteringszones: kansrijk, maar niet zonder dilemma's

TU Delft-onderzoekers analyseren de mogelijkheden van gebiedsinvesteringszones en revolverende fondsen. Uit welke set van regelingen, afspraken en instrumenten bestaat dit soort arrangementen? En welke dilemma's komen erbij kijken?

Onderzoek

10 juli 2020

Canary wharf london

Londen laat zien: verstedelijking kun je privaat bekostigen

Simon van Zoest en Tom Daamen doen bij de leerstoel Gebiedsontwikkeling onderzoek naar de bekostiging van grootstedelijk openbaar vervoer. Zo maakt Londen duidelijk dat een private bijdrage aan ov-investeringen mogelijk én wenselijk kan zijn.

Uitgelicht
Onderzoek

9 juli 2020

ontwerpen met waarden

Een quick-start voor ontwerpen met waarden in gebiedsontwikkeling

Hoe maak je duidelijk welke waarden een rol spelen bij partijen die samenwerken in een gebiedsontwikkeling? De animatie van de TU Delft biedt hiervoor de nodige handvatten.

Onderzoek

9 juli 2020

sociale waarden illustratie - Charlotte Roebers

Zo meet je de waarde van sociale investeringen

Wat leveren investeringen in de zachte, sociale kant van gebiedsontwikkeling op? Een antwoord is te vinden via de capability-benadering.

Uitgelicht
Onderzoek

3 juli 2020

Fietsers kruispunt fietsen - Wikimedia Commons / Mark Ahsmann / CC BY-SA 3.0

CPB en PBL: bundel wonen en werken en investeer in fiets

Bundel woon- en werklocaties en investeer in de fiets. Dat zijn volgens CPB en PBL twee kansrijke strategieën om tussen nu en 2030 steden beter bereikbaar te maken. Wel kent elke keuze zijn keerzijde.

Onderzoek

2 juli 2020

rijswijk buiten grond

Gemeentelijke strategieën voor private bijdragen aan publieke voorzieningen

Gebiedstransformatie vereist fysieke ingrepen, zoals bodemsanering en aanleg van riolering. Hoe kun je deze publieke voorzieningen financieren en private partijen laten meebetalen? Welke strategieën hebben gemeenten? En welke beperkingen gelden?

Onderzoek

1 juli 2020

Leefbaarheidseffectrapportage (2020) door StrateGis (www.strategisgroep.nl)

Datagedreven gebiedsontwikkeling: leefbaarheidseffectrapportage maakt de weg vrij

De Leefbaarheidseffectrapportage bewijst dat data kan bijdragen aan burgerparticipatie in gebiedsontwikkeling, stelt afstudeerder Gerben van der Korput. Hij inventariseerde de voor- en nadelen.

Uitgelicht
Onderzoek

1 juli 2020

Groene stad  -> Photo by chuttersnap on Unsplash

Het kán: steden verdichten, leefbaar houden én klimaatadaptief maken

Steden met twee keer zoveel inwoners op hetzelfde oppervlak, die ook leefbaar én klimaatadaptief zijn? Volgens een groep Zweedse onderzoekers is het, onder voorwaarden, mogelijk.

Onderzoek

24 juni 2020