Onderzoek

green roof lurie garden

Zeven redenen om te investeren in een groene stad

ONDERZOEK In stedelijke gebieden is de groene ruimte vaak een schaars goed. Groen in de stad verdwijnt, bijvoorbeeld door nieuwe woningen, het verharden van pleinen met steen of cement en het bouwen van bedrijventerreinen. Maar ook steeds meer mense…

Onderzoek

5 september 2018

GO_BCVisual blockchain

Dit kan blockchain betekenen voor gebiedsontwikkeling

STUDIE Van autonome auto’s tot zelfdimmende lantaarnpalen: techniek heeft veel invloed op de stad. Van een nieuwe technologie, blockchain, is het effect nog onbekend. Stedenbouwkundig ontwerper Diederik Vane brengt kansen én risico’s in kaart, varië…

Onderzoek

4 september 2018

Smart City 2808

Smart city-schisma: burgers willen veiligheid, gemeenten doen energie

ONDERZOEK Terwijl burgers vragen om veiligheid en gezondheid bij het smart city-beleid, focussen gemeenten op energie. Bovendien heeft tweederde van de gemeenten nog geen smart city-visie, en 72% niet voldoende kennis in huis.

Onderzoek

30 augustus 2018

te koop woning

Woningaanbod op koopwoningmarkt steeds nijpender

ONDERZOEK Door onvoldoende aanbod van nieuwbouwwoningen en een volledig omgeslagen koopproces (eerst kopen en dan pas de eigen woning te koop aanbieden) op de markt van bestaande woningen, droogt het aanbod van koopwoningen steeds verder op. Consume…

Onderzoek

23 augustus 2018

wesselink 1 edit

Dit zijn de kaders voor de smart city (kom maar op met uw feedback)

ADVIES Wij, de Future City Foundation, schrijven een bouwbesluit voor de smart city. Zo willen we kaders geven die het debat tastbaar maken. De eerste versie is af. Aan u de vraag: voldoen die kaders? Uw commentaar gebruiken we om het verder te verb…

Onderzoek

13 augustus 2018

Malburg Arnhem

Een nieuwe tweedeling dreigt bij de energietransitie

REPORTAGE De energietransitie komt eraan. Een nieuwe tweedeling dreigt tussen rijke, zelfvoorzienende wijken en arme wijken die van dure netwerken afhankelijk blijven. Hoe is dit te voorkomen? We peilen de stemming in Arnhem. ‘Mensen moeten zich org…

Onderzoek

31 juli 2018

Maquette Expeditiehoven

Steden bevatten verborgen ontwikkelruimte

ONDERZOEK Expeditiestraten en bevoorradingswegen achter winkels bieden verborgen en vergeten plekken voor gebiedsontwikkeling, zoals woningen. Dat concludeert TU Delft-student en Praktijkleerstoel-onderzoeker Hedwig van der Linden in haar afstudeers…

Onderzoek

29 juli 2018

Zonnepanelen luchtfoto

Landschap en identiteit in transitie

De klimaatverandering en de verduurzaming van het energiegebruik vragen ruimte, net als natuurontwikkeling en de bouw van bijna een miljoen woningen. De gevolgen voor het landschap zijn onontkoombaar. Hoe en waar gaan die fundamentele transities pla…

Nieuws

19 juli 2018

Amsterdam

Mini-essay: pleidooi voor ontwerpend denken

In het innovatiegerichte bedrijfsleven is design thinking (een onderzoeksmethode waarin via creatieve strategieën ontwerpen ontstaan) een hype. In de ruimtelijke ordening - en ook zeker in gebiedsontwikkeling - blijft ontwerpend onderzoek echter vaa…

Onderzoek

12 juli 2018

Omgeving

Essay: De Omgevingswet als transitieopgave

De Omgevingswet betekent naar de géést van de wet een transitie, maar – vanwege de vele ontsnappingsclausules – naar de létter veel minder. Dat concludeert Jan Rotmans, professor transitiekunde bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, na analyse van d…

Onderzoek

20 juni 2018

GO scriptie simone huijsmans

Kansen voor leegstaande kantoorgebieden: transformatie naar gemengd stedelijk gebied

Simone Huijsmans dook voor haar afstudeeronderzoek in de aanpak van structureel leegstaande kantoorgebieden op gebiedsniveau.

Onderzoek

19 juni 2018

Omval Amsterdam Amstel

Quality of life: toepassing van het begrip omgevingskwaliteit in gebiedsontwikkeling

Het begrip omgevingskwaliteit raakt steeds verder ingeburgerd. Dat komt omdat het goed past in de vocabulaire van de nieuwe Omgevingswet. In dit artikel ga ik op zoek naar een adequate omschrijving van het begrip. Een van de ‘ouders’ van omgevingskw…

Onderzoek

18 juni 2018

6  - nxt

Zo werkt circulaire herstructurering, 6 voorwaarden

Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling. Zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten v…

Onderzoek

31 mei 2018

Sociale Woningbouw CorporatieNL

Gemengde wijk is gewenst, maar aandacht ontbreekt

We ambiëren gemengde wijken, met daarin de juiste mix tussen kwetsbaren en weerbaren, maar geven er geen prioriteit aan. Dat blijkt uit deze maand gepubliceerd onderzoek van Platform31 onder de beleidsmakers, corporaties en zorgorganisaties van zes…

Onderzoek

29 mei 2018

Winkelstraat Leeds Andrew Roberts

Hoe breng je de binnenstad ’s avonds tot leven?

Een binnenstad die volledig is gericht op winkelen? Dat is voor de meeste steden geen optie meer. Na sluitingstijd veranderen winkelstraten vaak in verlaten oorden of snelle fietsroutes, waar een onveilig en onprettig gevoel primeert en waar je liev…

Onderzoek

27 mei 2018

woningbouwrapport USP voorkant - Unsplash

Onderzoek: verduurzaming belangrijker dan versnelling woningbouw

Verduurzaming is belangrijker dan versnelling van de woningbouw. Dat vindt een overgrote meerderheid van gemeenten, corporaties en – in iets mindere mate – ontwikkelaars. De meeste van deze professionals verwachten niet dat hogere energie-eisen het…

Onderzoek

24 mei 2018

Noordzee booreiland

De verstedelijking van de Noordzee

Visserij, vrachtvervoer, olieboringen en windparken. De Noordzee is een plek geworden met een grote verscheidenheid aan economische activiteit. Maar we moeten de grote culturele en emotionele waarde niet vergeten, stelt Nancy Couling, gastonderzoeks…

Onderzoek

18 mei 2018

amsterdam zuidoost

5 misverstanden over binnen- en buitenstedelijk bouwen

Er bestaan 5 misverstanden over binnen- en buitenstedelijk bouwen [1]. Het beleidsdoel van veel overheden is om nieuwe woningen zoveel mogelijk binnenstedelijk te realiseren. Dat is ook het doel van de Ladder voor duurzame verstedelijking. En de ni…

Onderzoek

20 april 2018

Minicollege binnenstedelijke gebiedstransformatie, deel 1

GO minicollege binnenstedelijke gebiedstransformatie, deel 3

Binnenstedelijke gebiedstransformaties staan volop in de schijnwerper. Een nieuwe generatie omvangrijke transformatieplannen dient zich aan, in grote en kleine steden. Het gaat onder meer om kanaalzones, spoorzones en verlopen bedrijventreinen. In d…

Onderzoek

16 april 2018

Cover publicatie 'smart mobility' van Deloitte door Deloite (Deloitte)

Onderzoek: meer smart mobility, meer bouwprojecten

Door smart mobility heb je minder parkeerplaatsen nodig, waardoor je meer ruimte overhoudt voor huizen en parken. TU Delft-masterstudent Ruben Camphuijsen onderzocht hoe groot de effecten precies zijn. “Alleen al in Amsterdam komen er zes Vondelpark…

Onderzoek

12 april 2018