platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Dossier Mobiliteit & Infrastructuur

Mobiliteit kan als infrastructuur een simplistisch karakter vertonen, maar schijn bedriegt want mobiliteit is een van de weinige aspecten in het dagelijks leven waar alle lagen van de samenleving in contact komen. De gebiedsontwikkeling dient het doel om deze diverse aspecten passend in te bedden, waarbij mobiliteit tegelijk een functioneel als ook een essentieel verbindende functie heeft.

Belangrijkste vragen

  1. Waar bestaat het huidige mobiliteitsbeleid uit? 
  2. Wat zijn duurzame/toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen binnen gebiedsontwikkelingen? 
  3. Welke organisaties bepalen de mobiliteitsdoelen en ambities? 
  4. Wat zijn de trends op mobiliteitsvlak? 
  5. Welke overlap bestaat er tussen maatschappelijke uitdagingen en mobiliteitsoplossingen? 
  6. In welke mate zijn de mobiliteitsmissies een ontwerpopgaven? 
  7. Wat zijn de trends op het gebied van knooppuntenbeleid? 
  8. Welke succesvolle nieuwe mobiliteitsinpassingen bestaan er als voorbeelden? 

Contactpersoon: Jolien Kramer